Terrorisme og ekstremisme

Del av terroristens nettverk

At den norske terroristen fra Nairobi-massakren hadde kontakter i Rabitamoskeen og var svært aktiv på islam.no – uten at noen reagerte – er skremmende. Når så denne relasjonen er avdekket, står heller ikke reaksjonene til troende.

Som vi har skrevet tidligere har vi prøvd å gå opp ruten til Nairobi-terroristen Hassan Abdi Dhuhulow fra Larvik. Det er ingen enkel oppgave, ikke minst knyttet til at ulike aktører operer under forskjellige navn på forskjellige steder. Hvorfor dette er et behov, er et spørsmål i seg selv.

Dhuhulow var først aktiv på det internasjonale forumet «Turn to Islam» under navnet Mujahed 18. Deretter byttet han navn til Abdi Alfattah og ble en svært aktiv debattant på islam.no, nettstedet drevet av Basim Ghozlan, forstander i Rabitamoskeen.

Dhuhulows, eller Abdi Alfattahs, møte med Rabitamoskeen skjer i oktober 2006 gjennom nettstedet til Ghozlan, islam.no. Her forteller han at han skal feire eid i Oslo og etterlyser blant annet aktuelle moskeer:

Bilde 1: skjermdump fra islam.no

Bilde 1: skjermdump fra islam.no

Han anbefales å besøke Rabitamoskeen, hvor han også kan forvente å møte blant annet Basim:

Bilde 2: skjermdump fra islam.no

Bilde 2: skjermdump fra islam.no

Han etterlyser adressen og får omtrent samtidig svar fra Basim Ghozlan og Linda Alzaghari:

Bilde 3: skjermdump fra islam.no

Bilde 3: skjermdump fra islam.no

Hvor lenge han da hadde vært aktiv på islam.no er for oss ukjent, men som det fremkommer av bilde 1 er han oppdatert med nærmere 2.600 postinger.

Utvilsomt må Dhuhulow/Alfattah ha funnet seg godt til rette i Rabitamoskeen, hvor han også knyttet kontakter til flere av de daværende medlemmene på islam.no, ikke minst tilhørende moderatorgruppen. Men likevel kan det synes som om Dhuhulow/Alfattah ønsket å få med seg flere inn på et annet forum, 7th Century Generation, 7cgen. På dette forumet opererte Dhuhulow/Alfattah derimot med et annet navn: Abu Zarqawi Al Somal, og er oppdatert med over 3.000 postinger.

I desember 2006 opprettes den Norske Avdelingen i 7cgen. Moderatoren er Abdi Alfattah.

Den 7.januar 2007 ønsker Dhuhulow/Alfattah/Al Somali å samle medlemmene fra Norge på 7cgen – ikke minst siden de vokser så fort, som han poengterer:

Bilde 4: Skjermdump fra 7cgen

Bilde 4: Skjermdump fra 7cgen

Raskt melder flere seg på, navn vi også kjenner fra islam.no, ikke minst Linda Alzaghari (da under navnet Miss Noor) og Imam Sandnes, som støtter dødsstraffer til fulle utfra tekster i Koranen og sira:

Bilde 5: Skjermdump fra 7cgen

Bilde 5: Skjermdump fra 7cgen

I forrige sak hevdet vi at Alzaghari benyttet to identiteter på dette forumet, Miss Noor og Hannefeh, hvilket ikke er riktig og som vi beklager. Hannefeh var en annen moderator på islam.no (som for øvrig også er medlem i 7cgen). Denne opplysningen oppgir Alzagahari på Facebook 11.september 2014. Videre sier hun at hun ikke vet hva 7cgen er, og at hun har heller aldri sjekket nettstedet.

Det er i så fall en farlig vei å gå. Det tas del i et forum en ikke vet hva er, og som i tillegg kunne oppfattes som en konkurrent til islam.no, hvilket ikke synes å bekymre:

AA6

AA8

 

AA7

Bilde 6-7-8: Skjermdump fra 7cgen

Uansett; det sentrale er at Dhuhulow ikke var en innesluttet sjel på barnerommet, men en svært aktiv mann på diverse nettsteder. Selv sier at han er mest aktiv på islam.no og 7cgen.

Bilde 9: Skjermdump fra 7cgen

Bilde 9: Skjermdump fra 7cgen

tråden hvor bilde 9 er hentet fra, fremkommer det også at 7cgen er blitt kjent for de fleste gjennom tråder på islam.no (for eksempel her og her) eller ved direktemelding fra Dhuhulow/Alfattah/Al Somali.

Reaksjoner

Så er spørsmålet: Når vi har avdekket terroristens tilhørighet til Rabitamoskeen, islam.no og en rekke av deres medlemmer, hvilke reaksjoner skulle vi da forvente?

For bare noen dager siden, 8.september, hadde Linda Alzaghari en leseverdig kronikk i Aftenposten der hun tar til ordet for å skille islam og politikk samtidig som at hun erkjenner at dialog ikke strekker til. I lys av denne erkjennelse, og i rent forsvar for åpenhet og frihetsverdier, skulle man tro at hun ville bidra med å snu hver stein for å finne ut hvordan en ung mann fra Larvik kunne ende opp som massemorder i Nairobi. Terrorhandlingen må jo ha kommet som et sjokk for alle som har kjent terroristen. Vi minner også om at terroristen stilte ofrene «quizspørsmål» om islam før han drepte dem. Quiz om islam, eller nærmere bestemt jihad, var også en aktivitet han bedrev på 7cgen:

Bilde 10: Skjermdump fra 7cgen

Bilde 10: Skjermdump fra 7cgen

Men nei. Tausheten rundt dette er komplett. Tvert om rettes angrepene mot HRS. Vi har stor forståelse for at det er svært ubehagelig å være i et miljø og ha hatt kontakt med en person som ender som terrorist. Når det viser seg at terroristen var en bekjent i menigheten og aktiv på islam.no, hadde det ikke vært naturlig å fokusere på det og litt mindre på seg selv? For deretter å bidra på alle måter til åpenhet rundt vår avsløring om at han faktisk har vært en person i moskeen (hvor sentral var han?), en mange kjente (hvor godt)? For det sentrale er: hvordan endte han opp som terrorist? Hvorfor gikk han helt unna radaren?

Men det er ikke for sent å bytte fokus til det som er viktig for samfunnet i denne saken – å snu hver stein. Åpenhet og demokrati.

Mens vi venter på hjelp til å avsløre terroristens nettverk, kan vi bidra med litt mer om ideologien som ble spredd.

Ideologi

Flere i Rabitamoskeen kjente altså til terroristen. De bør også ha kjent til de ekstreme holdningene hans, for dem la han aldri skjul på – verken på islam.no eller på 7cgen. Vi har ikke registrert at en rekke posteringer med grovt innhold ble korrigert eller tatt avstand fra på nettstedet islam.no, heller ikke av administrator Basim Ghozlan.

Både Aftenposten og vi har nemlig funnet adskillig posteringer som viser at terroristen formidlet ekstreme holdninger, også holdningene til en av verdens verste terrorister gjennom tidende, Anwar al-Awlaki. For når man sprer en ideologi og et menneskesyn som forordner dødsstraff for annerledes tenkende, homofile og frafalne fra islam, bør det ikke komme som noen overraskelse at noen etterlever denne ideologien.

Lars Akerhaug, forfatter av Norsk jihad, sier til Aftenposten at Dhuhulow tidlig, som 16-åring, begynte å gi uttrykk for ekstreme holdninger. «Det sammenfalt med at han ble en mer praktiserende muslim og i større grad engasjerte seg og ble opptatt av islam, sier Akerhaug», og fortsetter: «Han ga allerede i tenårene uttrykk for et ønske om å slutte seg til Al-Shabaab en gang i fremtiden, sier Akerhaug.» Hvor Akerhaug har disse opplysningene fra, fremkommer ikke.

På spørsmål om hva og hvem som har vært med på å radikalisere Dhuhulow, svarer Akerhaug:

– Jeg tror det er veldig sammensatt. Han har høyst sannsynlig vært i kontakt med andre radikale personer i området han kommer fra, og han har oppsøkt moskeer i Larvik-området. Samtidig virker dette som et tilfelle der han er blitt påvirket av ting han fant på nettet, og at det har bidratt til å forsterke radikaliseringsprosessen, sier Akerhaug, som sier det ikke er noen tvil om at Dhuhulow ble radikalisert i Norge.

– Det er naturlig å tenke seg at Dhuhulow har vært i kontakt med kretsen av kjente radikale islamister fra Larviks-området, sier Akerhaug.

Som vi ser kan det virke som om Akerhaug heller ikke kjente til Dhuhulows kontakt med Rabitamoskeen i Oslo. Samtidig var det helt taust fra personene rundt moskeen, islam.no om rekrutteringen Dhuhulow bedrev til 7cgen.

Ideologiske budbringere

Da Khalid Yasin kom på besøk til Norge første gang i 2011 (invitert av Islam Net) advarte HRS mot denne mannen som på et filmklipp på britisk tv sier han gleder seg til kalifatet blir innført og folk kan se de avkappede hodene trille ned gata. Vi mente absolutt ikke at norske studenter bør lytte til Yasin og hevdet at det er å anse som antiintegreringsarbeid.

Dhuhulow er tydeligvis inspirert av den samme Yasin:

Bilde 11: Skjermdump fra 7cgen

Bilde 11: Skjermdump fra 7cgen

Dhuhulow er likeledes inspirert av Zakir Naik. De som ikke kjenner denne verdensberømte ideologen fra før bør lese (på lenken med hans navn) hva han synes om menneskerettigheter for ikke-muslimer, homofili, utroskap, frafall fra islam, barneekteskap, blasfemi og islamsk suverenitet. Da blir det antakelig mer klart hva slags ideologi den nå etter hvert kjente Imam Sandnes sprer når han nå henviser søkende ungdom til den samme Zakir Naik.

For menneskerettsforkjempere vil denne videoen som forklarer Zakir Naiks syn, være interessant.

Som vi har sett i denne saken har terroristen og Imam Sandnes frekventert i samme nettverk, hvilket antakelig innebærer at også Imam Sandnes, bør kunne ha noen tanker om hva som skjedde i forhold til Dhuhulows radikaliseringsprosess.

PS: HRS har gjort en intervjuavtale med Linda Alzaghari, som vi håper vil bli gjennomført i nærmeste fremtid.