Den kulturelle revolusjonen

Støre i åpent samrør med totalitære krefter

At moskéen til Det islamske forbundet er satt opp på terrorliste av Emiratene, og at mang en jihadist og terrorist har hatt tilhold i denne moskéen, ga statsminister Støre åpenbart ingen betenkeligheter med å stille opp på deres id-feiring på Rådhusplassen. Politisk ledelse har valgt. Man stiller seg skulder ved skulder med ideologisk totalitære krefter som jobber for en verden under kalifatets og shariaens fane.

Statsminister Støre holdt i går tale til fremmøtte muslimer på Rådhusplassen. Der delte han ut plussord i fleng til massen.

– Her i Oslo lever mennesker med ulik bakgrunn og ulik tro side om side. Dette mangfoldet er vi stolte av, sa Støre.

Videre falt disse ordene: – Det (id, red.) er en dag preget av glede. Den måneden med ramadan er jo krevende for en del muslimer. Det er en del forsakelser, og så kommer det en fest på slutten.

«Vi skaper dette samfunnet sammen, og vi må bruke tid på å trekke fram det vi har felles.»

Hva det er som felles er med totalitære krefter i Brorskapet, ble ikke presisert, annet enn at ids festligheter visstnok kan sammenliknes med den kristne julen.

Oppgjør med ekstremisme – med Brorskapet ved sin side

Støre benyttet anledningen til å ta et oppgjør med påstått ekstremisme i Norge, som koranbrenning.

– For meg betyr det at den utryggheten du måtte føle, også er min utrygghet. Den tryggheten du skal ha, er også en trygghet jeg føler på når du er trygg. Vi har ansvaret sammen, sa statsministeren og minnet om at regjeringen har satt ned en ekstremismekommisjon for å finne ut mer om hvilke krefter som må bekjempes.

En ekstremismekommisjon er selvsagt et flott tiltak – hvis all ekstremisme skal få søkelyset på seg. Men ut fra tidligere erfaring, kommer neppe søkelyset på totalitær islam i moskeer i Norge. Nettopp derfor kan  Støre stille uanfektet opp på Brorskapets storfeiring på plassen foran Oslos storstue. Støre legitimerer slik Brorskapet, noe som muslimer flest vil registrere; noen med glede, andre med fortvilelse.

Brorskapet er den største totalitære islamske organisasjonen i verden. Vi tør vedde ganske mye på at dette vet Støre lite om, og vi tør vedde enda mer på at dette ikke er et tema for den sittende regjeringen. Akkurat som det ikke var det for Erna Solbergs to forutgående regjeringer, i henhold til våre kilder. Nettopp derfor stilte også Solberg opp på Brorskapets id-feiring med kjønnsdelt forsamling da hun var statsminister.

Som vi ganske syrlig kommenterte Solbergs flørt med islamistene i 2017:

– Som mennesker er vi likere enn mange vil ha det til, sa Erna Solberg til en tettpakket Vallhall. Er vi virkelig det, Solberg? Eksempelvis imamen i ICC gjennom så mange år (1985 – februar 2017), Mehboob ur-Rehman. Han støtter Taliban. Det er vel ikke akkurat innenfor ditt verdibarometer, Solberg?

Toppolitikeres varme hilsener på id fremstår som falskt tvers gjennom. De har malt seg selv inn i et hjørne der verdikompasset er totalt ute av vater. Eller kanskje mer presist sagt: De har valgt å sette seg i en posisjon der de fremstår som totalt uinformerte.

Malt seg inn i et hjørne

Det foruroligende ved Rabitamoskéen, som er ført opp på Emiratenes terrorliste, er i disse terrortider ikke minst at flere nå kjente terrorister har hatt tilhørighet der, som den venstreradikale Anders Cameroon Østensvig Dale, som konverterte i Rabitamoskéen. Han ble ført opp på FNs og USAs terrorliste relatert til al-Qaida, og er nylig pågrepet i Jemen. Videre handler det om Hassan Abdi Dhuhulow, Nairobiterroristen, som var svært aktiv i flere år på nettstedet til Rabitamoskéen, islam.no, der han uforstyrret fikk promoterte en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki. En tredje er Abu Ayub, som gikk til selvmordsangrep i Bagdad i 2014.I tillegg har en rekke andre jihadister/terrorister hatt tilhold i moskeen. Hvorvidt Emiratene er kjent med disse forholdene er umulig å vite. Jeg tar det dog som en selvfølge at PST har notert seg dette med interesse. Det samme gjelder at det kan synes som om det er samlet inn penger av Rabitamedlemmer, som ikke har gått til de såkalte hjelpekonvoiene til Syria, men til terrorister i samme land. Mens forstander Basim Ghozlan benekter forholdet, gjorde ikke leder av Rabita Unge, Hossam Belkilani, det da han ble tatt med buksa nede.

Brorskapets åndelige leder, Yusud al-Qaradawi, er for øvrig Ghozlans fremste forbilde.

Listen er lengre over bånd, tilknytninger og åpne kilder som levner liten tvil om hvilke krefter vi snakker om, og dette er ikke krefter som vil Norge noe som helst godt, tvert om. Disse kreftene vil rasere friheten vår med en gang de har makt til nettopp det.

Et spørsmål som kunne vært stilt Støre ved denne anledningen er om han tror at det er den norske sekulære, likestilte ekteskapskontrakten som gjelder i Rabitamoskéen. Hvis noen tror det ikke er sharia som følges til punkt og prikke, må de gjerne tro det. Vi andre har tatt oss bryet med å sette oss ideologisk inn i moskéislam. Det er ikke et pent skue, for å si det mildt.