Den kulturelle revolusjonen

Ansvarlig redaktør i SB: Demokratiet henger i en tynn tråd

Det er så sjelden at vi hører fra mediefolk med integritet at vi må kunne kalle holdningen til ansvarlig redaktør i Sandefjord Blads for oppsiktsvekkende. I en lederkommentar kritiserer han fremtredende lokalpolitikere som helst vil at pressen ikke fokuserer på "det ubehagelige". Han mener slike holdninger viser hvor sårbart demokrati og ytringsfrihet er.

Som våre lesere har fått med seg har fått med seg har det skjedd mye i lille Sandefjord by den siste tiden. Sandefjordspolitiet har for tiden nok å gjøre, eksemplifisert ved en skolehverdag med kvelningsforsøk, springskaller, overfall og ran, for øvrig en skolehverdag vi også finner i en by som Kristiansand.

Den alvorligste hendelsen så langt i Sandefjord fant sted 23. april da det brøt ut opptøyer i forbindelse med Sians bebude koranbrenning. «Motdemonstrantene» gikk til angrep på politiet, der en video viser at barn ble brukt som skjold mot politiet og som steinkastere. Politiet fortalte i ettertid at de ville varsle barnevernet, men det har vi avdekket at de ikke har gjort. I alle fall ikke så langt, det kan jo komme.

Torsdag angrep aggressive ungdom, av politiet antatt i 15-årsalderen, på nytt politiet. Det er helt åpenbart at disse ungdommene har null respekt for politiets voldsmonopol.

Tåregassgranater

Sandefjord Blads ansvarlige redaktør, Steinar Ulrichsen, har latt seg overraske av og blitt dypt skuffet over at lokalpolitikere ønsker at negative hendelser skal skyves under teppet. «Burde vi kanskje ikke også diskutere hvordan vi håndterer fakta vi ikke liker?» spør han i en lederkommentar (13. mai).

I år er Sandefjord blitt en by der ungdomsgjenger plager gutt med nedsatt funksjonsevne på butikktur, og der de utviser null respekt for voksne og politi som kommer for å rydde opp.

Denne gutten havnet helt uskyldig opp i en gjeng som «tok for seg». Politiet fortalte til SB da dette skjedde i begynnelsen av mars at det var rundt 15 ungdommer involvert. De skal blant annet ha slåss med hverandre, vært truende overfor betjeningen, stjålet kontanter fra kassa og kastet en sykkel inn i en politibil som ankom utenfor butikken. Barnevernsvakta og barnevernet ble koblet på saken, fordi flere av de involverte er mindreårige. Noen er også overtatt av institusjoner, fortalte politiet.

Ulrichsen er også opprørt over opptøyene 23. april, og sier at «Vi ble en by der det er blitt brukt tåregassgranater for å løse opp folkemengder», og legger til at det er «ingen plikt å føle seg krenket» (med henvisning til Sian og koranbrenning). Han er vel så sjokkert over videoen fra torsdagens hendelse, «Dette skjer i lille Sandefjord by», påpeker Ulrichsen.

Håper på fakta

Jeg håper politiet etterforsker. Og jeg håper vi får fram fakta. Både om alt som skjedde, hvem som utførte handlingene, har disse tre hendelsen en sammenheng- og hva vi kan gjøre for at slikt ikke skjer igjen? Det er en vel så viktig diskusjon for byutviklingen i Sandefjord som om hvorvidt et bygg kan ha fire eller fem etasjer. (vår uthev.)

Men skal vi ha diskusjonene, må vi ha ytringsfrihet. Vi må ha politikere som forstår den uavhengige pressens rolle, og som også tåler at ubehagelige fakta om uønskede hendelser kommer fram i lyset.

Redaktør Ulrichsen måtte imidlertid forskrekket innse at torsdagens kommunestyremøte tok en annen vending.

Derfor er jeg svært overrasket og dypt skuffet over at fremtredende politikere i Sandefjord brukte en viktig debatt i kommunestyret torsdag, ikke til å diskutere bakenforliggende årsaker til opptøyene 23. april, men Sandefjords Blad fordi vi dekket steinkastingen, og volden som rammet politiet spesielt og oss alle generelt.

Det synes altså som om enkelte politikere mener det er en bedre strategi å ikke vite om ubehagelige hendelser, enn å gjøre noe med årsakene.

Provokasjoner og ytringsfrihet

Han viser spesielt til Høyres Yllka Neziri og FrPs Cathrine Andersen.

«Sandefjords Blad er ikke noe å skryte av når de legger ut minutt for minutt og skaper et så stort engasjement rundt det der. Det synes jeg er så håpløst. Det burde de ikke gjøre,» uttalte Neziri, før hun gikk videre og mente at det burde skilles mellom ytringsfrihet og provokasjoner og at det er to forskjellige ting.

At Høyres Neziri mener noe slikt bør ikke overraske, da Høyres strategi er å si minst mulig om mest mulig, og når det kommer til islam skal den absolutte tystnad regjere. Men at FrPs Andersen, som også er Stortingets vararepresentant 1 for Vestfold for perioden 2021 – 2025, sier seg enig i at lesere til SB ikke skulle holde seg oppdatert på hendelser som ender i opptøyer, steinkasting og tåregassgranater i byen, er nok en holdning som FrP sentralt neppe liker.

«Jeg er enig med Neziri, Sandefjords Blad bidro til hypen og det gavna ikke akkurat saken,» sa Andersen.

Deretter påpekte hun ytringsfriheten burde være absolutt. Det i seg selv forteller vel at ikke alle har tatt innover seg hva ytringsfrihet faktisk innebærer, og ikke minst hvilken rolle ytringsfrihet nettopp spiller for mediene. Det er som redaktør Ulrichsen påpeker:

Enten er man for ytringsfrihet og forstår pressens rolle eller så er man ikke for ytringsfrihet. Det er som Andersen sier, helt «absolutt».

Fakta som utløser vold

Skal man anse det som en provokasjon når mediene eller andre aktører videreformidler ubehagelige fakta? Vel, det ser jo ut til at det er dit vi er kommet, jamfør for eksempel «begrunnelsen» for å frata HRS statsstøtten. På samme måte som andre, inkludert mediene, mottar skattepenger for å tie om det offentligheten helst ikke skal vite noe om.

Det er forstemmende at disse lokalpolitikerne – som de fleste andre, dessverre – ikke tar opp det som faktisk er det sentrale temaet her; nemlig hvordan både ung og gammel er voldsparate og også tyr til vold samt den respektløsheten som utvikler seg til myndighetspersoner, om det er skolepersonell eller politi. Det er dette som bør bekymre, ikke at sannheten kommer fram. Betryggende er det heller ikke å komme med en slag oppfordring om at vi skal tie i frykt for vold. Forstår man ikke hvilke samfunn som da vil utvikle seg?

Sandefjord Blads ansvarlige redaktør Steinar Ulrichsen fortjener all honnør for å ta til motmæle mot lokalpolitikere som helst ikke vil at ubehagelige fakta skal få oppmerksomhet. Måtte flere av hans redaktørkolleger også oppfatte hans budskap, og innse at demokrati og ytringsfrihet er sårbart. Men du skal se at «såbare» politikere (de vet jo at det er de som sitter med ansvaret) finner redaktørens artikkel som et «angrep» og snur det hele på hodet. I så fall bør de ta frem speilet.

(Illustrasjonfoto: Free Speech av Kurt Westergaard med SB-logo, HRS)