Innvandring

Barn brukt som skjold mot politiet i Sandefjord: Video viser 5-åring

Barn ned i femårsalderen ble tatt med til "motdemonstrasjon" mot Sian i Sandefjord i helgen. Når barn blir satt til å plukke stein som skal kastes på politiet og opplever å bli sprayet med tåregass, lærer de hat mot ordensmakten allerede i barnehagealder. Hvor er barnevernet? Skal ikke foreldrene til disse barna holdes ansvarlige for grov omsorgssvikt? 

I går skrev vi om hvordan muslimske motdemonstranter brukte barn i opptøyer mot Sian. Kort tid etter publisering fikk vi e-post fra en leser som var tilstede og filmet det som skjedde. Dokumentasjonen levner ingen tvil. Det yngste barnet i videoen vi har fått tilsendt kan anslås å være omkring fem år gammelt.

Leste reportasjen deres i dag om tilstanden på torvet i Sandefjord sist lørdag. Kan bekrefte sannhetsgehalten i det dere beskriver. Det var rett og slett uhyggelig å oppleve det kollektive hatet som mobiliseres i alle generasjoner hos disse som holder koranen over alt annet, inkludert norske lover og rettigheter.

Det som gjør spesielt inntrykk er å se at voksne mennesker, med en klar agenda og et stort voldspotensial, tar med seg små barn i første linje. Det er rein og skjær galskap!!! I den ene videoen som er lagt ved, i det siste sekundet, ser vi åpenbart at vi snakker om svært små barn. Har klippet ut et bilde fra videoen som viser nettopp dette, skrev vår leser.

Bildet han har klippet fra videoen er dette, der et lite barn tydelig står helt inntil sperringene som var satt opp i forkant av demonstrasjonen. Barnets høyde gjør det enkelt å anslå at hun er omtrent fem år gammel.

Hele videoopptaket ser du under. Opptaket viser med all tydelighet at menneskemengden var stor, aggressiv og at det på ingen måte var forsvarlig å ha med barn. Barna på stillbildet vises i siste del av videoen.

 

Dagsavisen intervjuet forbipasserende Friha Iqbal da de var i Sandefjord for å dekke Sians demonstrasjon.

Da Iqbal gikk forbi, så hun ambulanser og helsepersonell.

– Det var sterke inntrykk. Det var mye høye stemmer og roping, og jeg synes som sagt ikke det er noe sted å ta med barn. Men politiet må jo også være forsiktige. De barna som fikk tåregass, fikk oppfølging. Men jeg synes det var ganske ekstremt da jeg så det, forteller hun.

Hvor er meldeplikten nå?

Iqbal opplyser at «barna som fikk tåregass, fikk oppfølging». Hvilken oppfølging barna fikk, sett bort fra behandling av såre øyne, vites ikke. Politiet i Sandefjord opplyser til NTB at «det ble kastet gjenstander, og sier at flere andre personer også er pågrepet, men at hun foreløpig ikke har oversikt over hvor mange.»

– I tillegg er det flere motdemonstranter som er bortvist fra sentrum, sa Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til nyhetsbyrået.

Da er det nødvendig å stille spørsmål ved hvorvidt politi eller ambulansepersonell som ivaretok barna også ivaretok disse barnas rettssikkerhet og meldte bekymring til barnevernet. Bufdirs nasjonale retningslinjer for samhandling mellom politi og barnevern er klokkeklar på politiets plikt til å melde ved voldshendelser. Å ta med seg barna sine for å utøve vold mot offentlige tjenestemenn og øvrig materiell vold kan ikke utelates fra voldshendelser av annen art.

Ethvert oppegående menneske er i stand til å forstå konsekvensene av å bli opplært i at politiet er en fiende man kaster stein på. Visst er det forferdelig at barna ble utsatt for tåregass, men ansvaret for dette ligger utvilsomt på foreldre som tar med seg barn inn i voldelige opptøyer.

Vi dokumenterte forrige uke at landets helseforetak sender bekymringsmeldinger av lav alvorsgrad om norske foreldre, der det ikke foreligger så mye som mistanke om vold. Hvordan er det med bruk av meldeplikt når alvorskravet definitivt er innfridd? Fortsetter de steinkastende foreldrene å utøve sitt foreldreskap uten at noen overhodet bekymrer seg for disse barna?