Frihetsverdier

Null bekymringsvarsler fra politiet til barnevernet etter opptøyene i Sandefjord

Under opptøyene i Sandefjord 23. april ble det registrert mange mindreårige blant "motdemonstrantene", og verre; det ble registrert at steinkastende menn hadde med seg småbarn for å plukke stein for seg. Barn ned i femårsalder ble avbildet idet de sto som skjold mot politiet. Politiet oppgav at de konkret ville varsle barnevernet. Det har de ennå ikke gjort.

I etterkant av voldshelgen i Sandefjord omtalte vi at  muslimske motdemonstranter brukte barn i opptøyer mot Sian. Kort tid etter publisering fikk vi e-post fra en leser som var tilstede og filmet det som skjedde.

Det som gjør spesielt inntrykk er å se at voksne mennesker, med en klar agenda og et stort voldspotensial, tar med seg små barn i første linje. Det er rein og skjær galskap!!! I den ene videoen som er lagt ved, i det siste sekundet, ser vi åpenbart at vi snakker om svært små barn. Har klippet ut et bilde fra videoen som viser nettopp dette, skrev vår leser.

Bildet han har klippet fra videoen er dette, der et lite barn tydelig står helt inntil sperringene som var satt opp i forkant av demonstrasjonen. Barnets høyde gjør det enkelt å anslå at hun er omtrent fem år gammel.

Dagsavisen intervjuet forbipasserende Friha Iqbal da de var i Sandefjord for å dekke Sians demonstrasjon.

Da Iqbal gikk forbi, så hun ambulanser og helsepersonell.

– Det var sterke inntrykk. Det var mye høye stemmer og roping, og jeg synes som sagt ikke det er noe sted å ta med barn. Men politiet må jo også være forsiktige. De barna som fikk tåregass, fikk oppfølging. Men jeg synes det var ganske ekstremt da jeg så det, forteller hun.

Også Nettavisen rapporterte fra stedet.

Bilder og videoer fra stedet viser at en stor del av de gjenværende demonstrantene er barn, langt unna myndighetsalder.

(…) Det kastes også egg mot politiet, og barn bidrar også med kastingen. I tillegg kaster barn stein og plastflasker, som igjen fører til at barn blir gasset. Nettavisens journalist observerer at spesielt gassingen av barn provoserer de voksne motdemonstrantene sterkt og bidrar til å eskalere situasjonen.

«Hvor er meldeplikten nå?» spurte vi i saken Barn brukt som skjold mot politiet i Sandefjord: Video viser 5-åring.

Bufdirs nasjonale retningslinjer for samhandling mellom politi og barnevern er klokkeklar på politiets plikt til å melde ved voldshendelser. Å ta med seg barna sine for å utøve vold mot offentlige tjenestemenn og øvrig materiell vold kan ikke utelates fra voldshendelser av annen art.

-Vi vil konkret varsle

Ethvert oppegående menneske er i stand til å forstå konsekvensene av å bli opplært i at politiet er en fiende man kaster stein på. Visst er det forferdelig at barna ble utsatt for tåregass, men ansvaret for dette ligger utvilsomt på foreldre som tar med seg barn inn i voldelige opptøyer. Likeens har foreldre ansvar for mindreårige som alene utøver vold mot politiet. Vi besluttet derfor å finne ut i hvilken grad politiet ville varsle barnevernet om det de så og opplevde 23. april.

E-posten sendt fra HRS lød som følger:

Hei!

Opptøyene i forbindelse med Sians demonstrasjon i Sandefjord ble utført blant annet av en mann som hadde med et lite barn til å finne steiner til steinkasting mot politiet, i hht Telemarksavisa.

Flere andre motdemonstranter ble også observert å ha med seg mindreårige barn, enkelte ned i barnehagealder. Dette er dokumentert ved innsendte videoopptak til vår redaksjon.

Hva er politiets rutiner i disse situasjonene? Sender dere bekymringsmeldinger til barnevernet slik det rutinemessig gjøres når
det er barn tilstede ved andre voldshendelser? Har dere spesifikt varslet barnevernet etter lørdagens opptøyer?

Svaret kom raskt og konsist, og ga all grunn til å tro at politiet i Sandefjord tar meldeplikten på alvor. Svaret var ført i pennen av stasjonssjef Siw Hansen Thokle:

Politiets rutiner etter en demonstrasjon er å gjennomgå det video – og bildematerialet vi har samlet sett. Når det gjelder barns tilstedeværelse, er det selvsagt ikke straffbart å ha med barn på demonstrasjoner. Konkret i denne saken vil vi varsle barnevernet der vi identifiserer personer som ikke etterkom politiets pålegg om å fjerne seg eller begikk straffbare forhold, og hadde med seg barn.

Politiet vil varsle både foreldre og barnevern i de tilfeller det er barn (uten foreldre tilstede) som begår straffbare forhold eller ikke etterkommer politiet pålegg.

Fikk bare ett varsel

Parallelt med spørsmål til politiet sendte vi også e-post til barneverntjenesten i Sandefjord og ba om innsyn i meldinger som hadde innkommet i etterkant av opptøyene. Som forventet ble det en langdryg affære å få svar fra barnevernet, som nærmest på autopilot avviser alle henvendelser og viser til taushetsplikt. Etter noen runder med masing fra undertegnedes side kom det endelig svar i dag, to og en halv uke etter at Sandefjords beboere tok til gatene for å kaste stein på Sian. Men svaret fra Laila S. Østli, leder av barneverntjenesten i Sandefjord kommune, var overraskende:

Hei

Skriver igjen til deg for å klargjøre hva som etterspørres. 
Dersom det er en mer generelle opplysninger knyttet til meldinger og hvem som melder kan du få opplysninger om dette. 

Når det gjelder innsyn i en melding knyttet til enkelt barn er dette sensitiv opplysning som ikke kan utgis. Avslag om innsyn på dette skal vedtaksfestes med hjemmel i offentlighetsloven § 13 første ledd, fvl. § 13 samt lov om bv.tj. § 6-7. 

Men så til det som vi nå tror dere etterspør.
Etter opptøyer i Sandefjord har barneverntjenesten i Sandefjord mottatt en melding meldingen er fra barnevernvakten i Vestfold. (min uthev.)

Svaret betyr i klartekst at politiet ikke har varslet barnevernet i ett eneste tilfelle, til tross for pålagt meldeplikt. 

Vi sendte derfor følgende e-post til stasjonssjef Thokle:

Hei igjen,

Innsyn i barnevernets meldingslogg viser at det innkom kun en bekymringsmelding knyttet til opptøyene i Sandefjord, og den ble sendt av barnevernvakten. Ditt svar fra 29. april samsvarer dårlig med barnevernets opplysninger. Dere plikter etter loven å sende bekymringsmelding uten unødig opphold. Nå skriver vi 10.mai og opptøyene fant sted 23. april. Det har altså gått to og en halv uke, et tidsrom som må defineres som nettopp «unødig opphold».

Skal vi tolke det som at dere ikke har identifisert personer som ikke etterkom politiets pålegg om å fjerne seg eller begikk straffbare forhold og hadde med seg barn, samt at ingen mindreårige (uten foreldre tilstede) begikk straffbare forhold eller ikke etterkom politiet pålegg?

Noe svar fikk vi ikke, for i dag er det «samling med tjenesteenhetsleder» het det i det automatiske svaret. Men lærdommen så langt er at man uten frykt for å bli meldt til barnevernet kan ta med seg unger og bruke dem både til å plukke stein til egen steinkasting og som skjold mot politiets tåregass. Foreldre kan også bekymringsfritt la sine mindreårige barn dra alene for å kaste stein og andre gjenstander på politiet. Ingenting skjer. Ei heller ambulansepersonell har sendt inn bekymringsmeldinger og ikke en eneste privatperson. En enslig melding sendt av barneverntjenesten selv er resultatet etter opptøyer som var så kraftige at politiet, selv med opprørspoliti på plass, mistet kontroll.

Vi dokumenterte tidligere denne måneden at landets helseforetak sender bekymringsmeldinger av lav alvorsgrad om norske foreldre, der det ikke foreligger så mye som mistanke om vold. Hvorfor brukes ikke meldeplikt når alvorskravet definitivt er innfridd? Er det virkelig ingen som bekymrer seg for steinkastende foreldres foreldreskap?

Vi følger opp saken når svar fra politiet foreligger.