Islam

Aftenposten hjelper islamist å spre løgner og konspirasjoner

At islamisten Mohammad Usman Rana ser konspirasjoner hvor enn han snur seg, er godt kjent. At han konstruerer rene løgner for å få teoriene til å prøve å henge sammen, er heller ingen hemmelighet. Men at Aftenposten hjelper Usman Rana med sin skremsels- og løgnpropagnada, er mer bekymrigsfullt.

Mohammad Usman Rana har i årevis hatt klippekort på kronikkplass i Aftenposten, og omtales typisk som Aftenpostens husislamist, eller mer presist som Ole Asbjørn Ness formulerte det i en omtale av Ranas bok i Finansavisens; «Aftenpostens gravalvorlige husislamist». Ness ser rett og slett på Rana som «Komiske Rana». For Rana er profeten «ufeilbarlig», kvinner og menn skal segregeres, nikab er mer enn gangbar mynt, islam handler om «sosial rettferdighet» og «religionsfrihet», og så bortetter.

For Rana finnes det to grupper muslimer: de som er voldelige (jihadister) og de som er muslimer. Han hopper altså over Medina-muslimer som ideologisk vil mørklegge Vesten. Ikke underlig. Han er jo en av dem: «Dermed viser han hvordan ekstremister gjør livet lettere for muslimer som Rana: Takket være at det finnes noen som vil bruke vold, skal fredsommelige mørkemenn mottas med takk», som Ness skrev i sin anmeldelse.

For Rana er ikke de muslimer som kun er spirituelle og private i sin tro, ekte muslimer.

Det er maktpolitikk

Ethvert menneske som har beskjeftiget seg med organisert islam i vestlige lands moskeer og bevegelser, har måttet erkjenne at i disse miljøene er det typisk Brorskapet, salafister og de langt færre jihadistene som har makten, påpekt av blant andre avhopperimamen fra Danmark, Ahmed Akkari. De muslimer som trives med frihetsverdiene våre, de defineres som frafalne av nevnte grupper. Og som vi har skrevet og sagt i alle år; de frihetsorienterte muslimene er våre venner, de er kun spirituelle og private i sin tro. Det er de som søker politisk makt, åpent eller skjult, som har inntatt en sivilisasjonskamp mot Europa og Vesten.

Det er jo dette salafister og jihadister selv proklamere høylytt fra mikrofoner i gater og torg, sist da Hizh ut-Tahrir hadde en maktbønnedemonstrasjon foran Christansborg i København. Og dette har de holdt på med år ut og år inn i alle store vesteuropeiske byer, Oslo inkludert, som da det ble advart om et nytt 9/11 i Norge, som da 5 – 6 000 personer demonstrerte på Younsgtorget mot en tullefilm om Muhammed.

Og vi har sett statistikker på målinger av holdninger gjennom årene. Den viktigste er den som viser at 44 prosent av muslimer kan karakteriseres som «fundamentalister», mens blant kristne kan 4 prosent karakteriseres som det samme. (Detaljene i respondentenes svar er i lenken.)

Det er også blant annet ovennevnte resultat som ligger til grunn for at forskeren Ruud Koopmans nylig gikk ut og slo følgende fast etter å ha studert integrering av muslimer i Europa siste 20 årene: – Integrering av muslimer har generelt ikke fungert i ett eneste land. Og det handler ikke om «diskriminering og rasisme», det handler ikke minst om dette, sa Koopmanns:

«Det er i høj grad de samme årsager, der også er skyld i, at de muslimske oprindelseslande klarer sig skidt: Det handler om konservative synspunkter på kvindens rolle, kvinder der ikke i tilstrækkelig høj grad deltager i arbejdsmarkedet, høje fødselstal og lav investering i børnenes uddannelse, hvilket overfører problemet til næste generation. Derudover er fremkomsten af islamisk fundamentalisme i oprindelseslandene også en faktor, delvis fordi migranterne tager den med sig, delvis fordi de er påvirket af den propaganda, der kommer fra den muslimske del af verden.»

Og vi kan føye til at propagandaen også går ut fra de mange tusen moskeene i Vest-Europa. Hver eneste gang man har gått inn med skjulte opptak i moskeer i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia, avdekkes holdninger blant imamer og forstandere som tilhører umoderne og inhumane samfunn.

Enorm motstand mot den islam med makt

Her bør også dette nevnes: den høye motstanden i europeiske befolkninger mot den form for islam som har vokst frem i Vest-Europa.  Som at;

  • 74 prosent i Belgia mener islam er en intolerant religion
  • 77 prosent sier de ikke føler seg hjemme lenger
  • 66 prosent, opplever seg «mer og mer invadert» av islam

Fra Tyskland er dette kommet frem:

  • 83 prosent assosierer islam med svekkede rettigheter for kvinner
  • 77 prosent mener islam er en bokstavtro religion
  • 70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme
  • 64 prosent knytter islam til voldsbruk, 60 prosent til hat, 54 prosent til aktiv misjonering og 56 prosent mener islam kjemper for politisk makt.

I 2013 sa 77 prosent av befolkningen i Nederland at islam ikke er en berikelse for landet. 68 prosent mente det var nok islam i landet. 63 prosent sa nei til flere moskeer.

Dette minner om franske målingene som viser at over 60 prosent vil ha hijaben bort fra det offentlige rommet og over 40 prosent sier nei til flere moskeer, mens nesten tre av fire franskmenn mener islam intolerant og uforenlig med de verdiene det franske samfunnet bygger på.

I Nederland er folk også spurt om sharialover knyttet opp mot nederlandsk lovverk, og 72 prosent vil ha forbud mot sharia nedfelt i landets grunnlov.

Videre sier 64 prosent at innvandringen fra islamsominerte land ikke har vært lønnsomt for Nederland.

Om ikke dette var nok: I en europeisk undersøkelse fra 10 land, publisert i 2017, var 55 prosent imot fortsatt innvandring fra den islamdominerte verden. Kun 20 prosent var positive til mer innvandring fra disse landene. 25 prosent hadde ikke noen formening.

«Konspirasjonene» majoriteten lider av, visstnok

Alle disse som har utvist denne motstanden mot organisert islam, er i Ranas optikk «høyreekstreme», og det er disse «høyreekstreme» fylt med konspirasjoner og løgner som får en mann til å massakrere 50 muslimer i to moskeer på New Zealand.

For hør hva han sier:

Det er viktig å minne om at slik antimuslimsk terrorisme ikke har oppstått i et vakuum. De er ikke adskilte enkelthendelser, men voldelige uttrykk for en verdensomspennende antimuslimsk bevegelse som ser på islam og muslimer som en eksistensiell trussel mot Vesten.

Videre kommer denne «perlen»:

En sentral forestilling i denne bevegelsen er konspirasjonsteorien om at muslimer er femtekolonister i Vesten med mål om gradvis å overta styringen av Europa og USA, med gradvis islamisering under dekke av religionsfrihet og demokrati.

Ja, men det er jo helt riktig! Det er jo nøyaktig oppskriften til ikke minst Brorskapet, forklart av dem selv i et dokument på arabisk som FBI kom over under etterforskning i en terrorsak! Dokumentet skisserer Brorskapets aktiviteter, mål og strategi i USA. Brorskapets arbeid i USA, sier dokumentet, er «en type stor jihad for å eliminere og ødelegge den vestlige sivilisasjonen fra innsiden og ’sabotere’ dets miserable hus med hendene sine og de troendes hender». USA og Vesten skal «infiltreres og domineres», som det heter. Brorskapet skal «presentere islam som et sivilisasjonsalternativ og støtte den globale islamske staten overalt der den er». Det «ultimale målet», sier dokumentet videre, er at «Allahs religion seirer over alle andre religioner».

I dokumentets avrunding listes det opp moskeer, islamske bevegelser og islamske sentre, som er «våre organisasjoner og våre venners organisasjoner», som kan bidra Brorskapet i å nå målene. Vi må «mestre kunsten å bygge koalisjoner» og «prinsippene ved samarbeid», som det heter. Organisasjonene som listes opp er USAs Islamsk Råd Norge, altså CAIR, og en rekke andre som man finner tilsvarende på vårt kontinent. Så nei, Rana, dette er ingen høyreekstrem konspirasjon, og det vet du meget godt.

Her kan man lese det 18 sider lange Brorskapsdokumentet i engelsk språkdrakt. 

Rana hevder videre dette: «For den intellektuelle kampen mot ekstremisme har det vært uvurderlig at muslimer har en pågående samtale om at konspirasjonsteorier om Vesten, fokuset på sivilisasjonskrig og bokstavtro tilnærming til islams hellige tekster kan radikalisere muslimer i ulike hjørner av verden.» Virkelig? Hvor er alle disse intellektuelle som eksempelvis tar avstand fra bokstavtro tilnærming til islams hellige tekster? Angående konspirasjoner sier derimot Koopmans dette etter funnene i ovennevnte undersøkelse om fundamentalisme:

Det betydelige omfanget av homofobi, antisemittisme og oksidentofobi (fobi mot Vesten, min merknad), vil gi næring til ytterligere radikalisering av omgivelsene.

Latteren påkalles

Rana må til såret i Norge, 22. juli. Her forteller han så rørende, så diplomatisk og demokratisk dette: «Vi kom frem til en slags enighet her til lands om at antimuslimske krefter – ofte omtalt som «islamkritikere» i norske medier – måtte få komme til orde. De måtte ikke bli så marginalisert at de ble radikalisert.» Hvem konkret tenker han på, mon tro?

Vent, vent, det kommer straks. Først ut er FrP-dronninga, Siv Jensen, fordi hun har vært så slem å ta ordet snikislamisering i den skitne munnen sin. Fysj, Siv, vask munnen, din «Eurabia»-teoretiker, sier Rana! Og «Eurabia-teorien» handler om demografi, får vi vite, «at muslimer gjennom barnefødsler og innvandring skal bli flertallsbefolkning i Europa innen få tiår». Ja, det er jo i den retning pilene peker, og målet er jo krystallklart uttalt fra sentrale moskéhold, inkludert Gadaffi i sin tid.

Da kommer «overraskelsen»: Hvem fikk likevel lov til å snakke høyt etter 22. juli?

Det er ikke bare terrorister som Anders Behring Breivik og New Zealand-terroristen Brenton Tarrant som har denne demografiske panikken. Derimot er kilden til panikken tenkere på det antimuslimske ytre høyre med store tilhengerskarer i Vesten.

Her i Norge er den ledende eksponenten for Eurabia-teorien, bloggen Human Rights Service med aktivisten Hege Storhaug i spissen, til og med statsstøttet.

Andre fremstående Eurabia-teoretikere i Vesten med bred appell er Michel Houellebecq og Douglas Murray.

Rana reddet helgen min! Snaker om å bli satt i godt selskap, selveste Houellebecq og Murray. Nå står ikke verden til påske!

Statsstøtten, selvsagt statsstøtten

Som Aftenposten, så vil også Rana ta fra de høyreekstreme som legger forholdene til rette for Breiviker og hans like. Derfor lyder siste mellomtittel slik: «Bør stoppe statsstøtten til HRS.»  Hvorfor det? undrer du kanskje. Fordi «antimuslimske alliansepartnere» av FrP og Høyre, hold deg fast,  «representerer et ledd i radikaliseringsprosessen» (sic).

Intet mindre.

Og så må jo Rana ned på det direkte løgnnivået også. HRS har «oppfordret til å ta bilder av tilfeldige muslimer og tok til orde for å forby islam». Selvsagt følges ingen lenker som dokumenterer dette, for de finnes ikke.

Tenk å være en så liten mann i full offentlighet, og signere med både forfattertittel (skrevet en bok), og legetittel. Ja, det var pondusen sin, det.

Ble vi skremt? Nei, eller jo: av Aftenposten. For tenk, majoriteten vesteuropeere er «høyreekstreme». Visstnok.

Aftenposten