Islam

Motstand mot islam skaper politisk press

En ny fransk måling viser at 43 prosent av franskmennene mener at islam utgjør en ”trussel mot den nasjonale identiteten”. Seks av ti mener islam i Frankrike har ”for stor innflytelse”. Så mange som 63 prosent vil ha sløret ut av det offentlige rommet. Liknende tall i Norge om noen år?

Det er ingen tvil om at det verdimessig bygger seg opp til sosiale kollisjoner grunnet islams fremmarsj, både i Norge og andre sentrale europeiske land. Frankrike huser den desidert største muslimske befolkningen i Europa, på et sted mellom seks og åtte millioner personer, 10 prosent eller mer av befolkningen. Denne siste meningsmålingen sier antakelig hvilken motstand vi på kort sikt (innen rundt fem år?) også vil se her. Problemene som følger i islams kjølvann kan ikke benektes i den franske republikken lenger, det samme gjelder her i Norge, sist manifestert ved bråket rundt Profetens Ummah og Islam Nets statsstøtte.

Den franske meningsmålingen, presentert i Le Figaro under tittelen ”Islams image forverres i Frankrike”, viser videre konkret følgende:

  • Kun 17 prosent av de spurte mener at islam beriker den franske kulturen.
  • 40 prosent mener at islam verken beriker eller er en trussel mot den nasjonale identiteten.
  • 43 prosent er mot at nye moskeer reises, opp fire prosentpoeng fra to år tilbake.
  • At 63 prosent vil ha sløret bort fra det offentlige rommet, er også opp fire prosentpoeng med lik måling for to år siden.
  • To av tre mener muslimer generelt ikke er godt integrert i det franske samfunnet. Blant disse mener 68 prosent at dette skyldes at man ”avviser å integreres”, mens rundt halvparten mener den manglende integreringen skyldes ”uoverstigelige kulturelle forskjeller” (to forklaringer som jo kan henge godt sammen med hverandre, min merknad).

Målingen kan være med på å stramme inn både innvandrings- og integreringspolitikken.

Hvis vi tenker ti år frem i tid, kan liknende måling gi over 70 prosent som vil fjerne sløret/hijaben fra Frankrikes gater og offentlige institusjoner. Hva gjør politikerne da? Fjernes hijaben – hva gjør brukerne da?