Islam

Den store majoriteten føler seg invadert av islam

Hele syv av ti opplever at landet erobres av islam. Vel så mange mener islam er en intolerant religion som kolliderer med landets verdier. Mønsteret er det samme i Vest-Europa som sådan, mens politikere flest snur ryggen til borgernes godt begrunnede bekymring. Nå må de sistnevnte våkne!

Igjen ser vi meningsmåling i Vest-Europa som peker nese til politisk ledelse og krikens prester og biskoper som har tilrettelagt for islams potensial til å overta som den dominerende religionsideologien i Europa.

Professor Terje Tvedt har dokumentert grundig hvordan Den norske kirke (Dnk) aktivt hjalp islam til å organisere seg (eksempelvis opprette paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge) i håp om at mer religion inn i samfunnet ville dryppe på Dnk. Kirken banet en motorvei for islam i Norge.

Fra Danmark hørte vi for få dager siden en statsråd si det «lige ud»: -Vi har tapt for islam, mener Inger Støjberg. Hun har helt rett i påstanden om at vi våger å harselere på teaterscener i Vest-Europa mot kristendommen og sære kristne sekter, men vi våger ikke det samme med islam. Trusler, vold og potensialet for også terror får oss til å vike i frykt.

Blant fotfolket i samme Vest-Europa er uroen stor over at islam dominerer mer og mer det offentlige rommet og presser frihetsverdiene våre. Hele 74 prosent av folk i Belgia mener islam er en intolerant religion (38 prosent mener det samme om jødedommen, 14 prosent om katolisismen). 71 prosent sier at islam er i kollisjon med samfunnets verdier. 60 prosent opplever at islams tilstedeværelse er «en trussel mot identiteten» til Belgia.

Hele 77 prosent sier at de ikke føler seg hjemme «som før».

To tredjedeler, 66 prosent, opplever seg «mer og mer invadert» av islam, og 67 prosent anser at «det er for mange innvandrere» i landet. Kun 13 prosent anser at islams tilstedeværelse er en «kulturell berikelse».

Halvparten mener at selv etter «flere generasjoner, vil etterkommere av en innvandrer aldri bli virkelig belgisk».

Undersøkelsen ble publisert i januar i år, og den omfatter 4 634 respondenter. Hvor mange av respondentene som eventuelt er muslimer, sies det ikke noe om.

Katastrofemåling for islam

I de senere år har vi ikke registrert målinger om europeeres opplevelse av islam som gir islam en «ansiktsløftning». Fra Tyskland kom denne «katastrofemålingen» i 2012, en måling som hvis den gjentas i dag, antakelig vil gi islam et enda dårligere image. Respondentene ble forelagt 21 utsagn om islam og ble bedt om å plukke ut hvilke utsagn som harmonerte med deres oppfatninger. Her er noen av resultatene:

  • 83 prosent assosierer islam med svekkede rettigheter for kvinner
  • 77 prosent mener islam er en bokstavtro religion
  • 70 prosent assosierer islam med fanatisme og radikalisme
  • 64 prosent knytter islam til voldsbruk, 60 prosent til hat, 54 prosent til aktiv misjonering og 56 prosent mener islam kjemper for politisk makt.
  • Bare 13 prosent assosierer islam med kjærlighet for naboer
  • 12 prosent assosierer islam med veldedighet
  • 7 prosent assosierer islam med åpenhet og toleranse.

Det var for øvrig avisen Frankfurter Allgemeine som karakteriserte resultatet som «katastrofalt».

Nei til hijab og moskeer

I 2013 sa 77 prosent av befolkningen i Nederland at islam ikke er en berikelse for landet. 68 prosent mente det var nok islam i landet.

Hele 55 prosent ville stanse innvandringen fra den islamdominerte verden, mens 63 prosent sa nei til flere moskeer.

Dette minner om franske målingene som viser at over 60 prosent vil ha hijaben bort fra det offentlige rommet og over 40 prosent sier nei til flere moskeer, mens nesten tre av fire franskmenn mener islam intolerant og uforenlig med de verdiene det franske samfunnet bygger på

I Nederland er folk også spurt om sharialover knyttet opp mot nederlandsk lovverk, og 72 prosent vil ha forbud mot sharia nedfelt i landets grunnlov.

Videre sier 64 prosent at innvandringen fra islamsominerte land ikke har vært lønnsomt for Nederland.

Negative til fortsatt innvandring av muslimer

I en europeisk undersøkelse fra 10 land, publisert i fjor, med 10 000 respondenter, var 55 prosent imot fortsatt innvandring fra den islamdominerte verden. Kun 20 prosent var positive til mer innvandring fra disse landene. 25 prosent hadde ikke noen formening.

I Polen sa så mange som 71 prosent at de ikke vil ha innvandring av muslimer. I Østerrike var andelen 65 prosent, Frankrike 61 prosent, mens i Belgia var andelen 64 prosent.

I Angela Merkels Tyskland sa 53 prosent det samme. Under 20 prosent var positive til fortsatt innvandring av muslimer.

47 prosent av britene var på den negative siden, som var et flertall av dem som hadde gjort seg opp en mening om spørsmålet. Også i Spania var majoriteten av dem som uttalte seg for en stopp i muslimsk innvandring (41 prosent).

Fremdeles tar særdeles få politikere dette «hintet» fra borgerne som har vist dem tillit ved valgurnene, mens NRK-sjefen jobber hardt for at vi ikke skal reagere negativt på hijab, islams fremste markør i det offentlige rommet. NRK er en integreringsaktør, mener Eriksen. Kanskje vi rett og slett kan kalle NRK en islamagent?

Hvor lenge kan denne propagandaen og ignoreringen av folkeviljen fortsette?

Merk: Undersøkelsen fra Belgia er publisert i januar i fjor, men fikk etter det vi har registrert ikke oppmerksomhet i MSM i Norge..