Islam

Islam: Nederlenderne sier som tyskere og franskmenn

Ny meningsmåling i Nederland om folks syn på islam i landet, er entydig: 77 prosent mener at islam ikke er en berikelse for landet. 68 prosent sier at det er nok islam i Nederland. En majoritet i alle partier støtter disse synspunktene.

Hele 55 prosent vil stanse innvandringen fra den islamdominerte verden, mens 63 prosent sier nei til flere moskeer.

Resultatet minner om den tyske målingen som ble omtalt som en katastrofe for islam, og de franske målingene som viser at over 60 prosent vil ha hijaben bort fra det offentlige rommet og over 40 prosent sier nei til flere moskeermens nesten tre av fire franskmenn mener islam intolerant og uforenlig med de verdiene det franske samfunnet bygger på  

I Nederland er folk også spurt om sharialover knyttet opp mot nederlandsk lovverk, og 72 prosent vil ha forbud mot sharia nedfelt i landets grunnlov.

Videre sier 64 prosent at innvandringen fra islamsominerte land ikke har vært lønnsomt for Nederland. Trefjerdedeler ser sammenheng mellom islam og terroren vi har sett siste tiden i Boston, London og Paris.

Geert Wilders, leder av Frihetspartiet, kommentere  resultatet slik:

«The results are very clear. The Netherlands has had enough of Islam. The majority do not want new immigrants from Islamic countries, nor any new mosques. They think that Islam is no enrichment for the Netherlands and say: Enough is enough. I will confront the Dutch government with these findings and demand that we finally stop the Islamisation of the Netherlands. For a long time is has been claimed that anti-Islamic opinions are extremist. It is clear now that they a majority of our people supports them!»

At Wilders kategorisk avviser enhver ny innvandrer fra den islamdominerte verden, finner jeg merkelig. Der kan man jo virkelig finne sekulære krefter som vil gå mot de konservative og fanatiske som allerede er i Nederland og tale ”Mekka” midt i mot.

Uansett: resultatene av målinger i Europa vitner om et politisk lederskap helt i utakt med folkeviljen, og det er jo som kjent ingenting nytt.