Islam

Vil stanse all muslimsk innvandring til Europa

Et flertall av europeere vil ha stopp i innvandring av muslimer. Det viser en undersøkelse i 10 europeiske land. 55 prosent vil ha full stopp i denne innvandringen. Kun 20 prosent er positive til fortsatt muslimsk innvandring. Donald Trump-tilstander, med andre ord. Hva sier MSM nå?

Undersøkelsen er utført av tenketanken The Royal Institute of International Affairs, avdelingen Chatham House, som har et godt renommé. 10 000 personer i 10 ulike land deltok i undersøkelsen.

Polen på topp

Mens 55 prosent vil ha stans i innvandring av muslimer, sier 25 prosent at de ikke har noen formening om spørsmålet, mens 20 prosent er mot en stopp.

I Polen sier så mange som 71 prosent at de ikke vil ha innvandring av muslimer. I Østerrike er andelen 65 prosent, Frankrike 61 prosent, mens i Belgia er andelen 64 prosent.

I Angela Merkels Tyskland er andelen 53 prosent. Under 20 prosent sier ja til fortsatt innvandring av muslimer. Dette  gir en pekepinn frem mot valget i år.

47 prosent av britene sier det samme, som er et flertall av dem som har gjort seg opp en mening om spørsmålet. Lavest score finner man i Spania på 41 prosent, men også her er resultatet at av de som har gjort seg opp en mening, er majoriteten for et forbud.

I alle land er det støtte til innvandringsstopp fra et flertall.

Trump-tilstander i Europa

Undersøkelsen ble utført før Trumps midlertidige innreisenekt i tre måneder overfor syv muslimske land. Den forteller om en enorm avstand mellom Europas befolkninger og deres eliter. Et flertall av amerikanere støtter Trumps vedtak.

Eksperter i tenketanken som har utført undersøkelsen konkluderer slik:

Resultatene våre er slående, og de fjerner enhver illusjon. De tyder på at offentlig motstand mot ytterligere innvandring fra overveiende muslimske stater på ingen måte begrenser seg til Trumps velgere i USA, men er ganske utbredt.»

Hva skal norske MSM si nå?

Personlig ville jeg ikke svart bekreftende på et slikt spørsmål. Reelle politiske, frihetsorienterte dissidenter, mener jeg er et gode for oss. Videre mener jeg at de som skal kunne komme til Europa i utgangspunktet skal være bidragsytere og som ideologisk screenes før innreise kan gis, slik at vi optimalt kan være trygge på at de kommer som våre venner.

Islam skaper friksjon

Det kan vanskelig benektes lenger: Islam skaper friksjon i det europeiske statene – og endog grusom terror. Det er ingen religiøs gruppe som motsetter seg sterkere å bli en del av et folkelig fellesskap. Europeere flest har merket seg hva som er tilstanden på bakken.

Denne meningsmålingen bekreftes av en studie vi rapporterte om i fjor:

«Europas befolkning er innstilt på å ta i mot flyktninger som kan bidra til samfunnet og er personlig forfulgt på religiøst eller etnisk grunnlag, men helst ikke hvis de er muslimer», melder Videnskab.dk.

Økonomiske migranter er heller ikke omfattet av velvilligheten. Det er også lavere vilje til å motta mannlige asylsøkere enn kvinner.

Studien undersøkte 18 000 personer i 15 forskjellige lands holdninger til innvandring og villighet til å akseptere asylsøkere. Studien, som ble publisert i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Science, er laget av lektor Dominik Hangartner ved Department of Methodology ved London School of Economics og to kollegaer. Den omfattende studien ble rost av professor i statsvitenskap Kim Mannemar Sønderskov ved Aarhus Universitet.