Islam

Mæland: – Ikke politiets oppgave å fjerne plakater

- Det er ikke politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom, uavhengig av budskap. Dette slår Monca Mæland fast overfor Stortinget.

Per-Willy Amundsen (FrP) har fått svar fra justisministeren om hvordan politiet skal opptre overfor ytringer om islam i det offentlige rom. Monica Mæland (H) levner ingen tvil om hva som er politiets rolle.

Amundsen: «Maktmisbruk»

Etter den såkalte Konsbergsaken der en familiefar hengte opp noen A4-ark med Muhammedkarikaturer i byen og fikk fire politibetjenter på døra, reagerte justispolitisk talsperson i FrP, Per-Willy Amundsen sterkt og kalte det «maktmisbruk».

Amundsen forfattet så et spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) der han ba om en avklaring på politiets rolle.

Vil statsråden påse at politiet beklager at de har grepet inn mot lovlige ytringer som beskrevet under, instruere politiet om at slike forhold ikke skal finne sted i Norge, og redegjøre for vilkårene for at politiet kan gripe inn og sensurere kritiske ytringer rettet mot islam?

Spørsmålet ble sendt rett før helgen, og allerede nå foreligger svaret fra justisministeren. Men selv om dette gikk svært raskt, så var Kongsberg-politiet enda raskere ute med å beklage sin atferd overfor familiefaren – ja, de la seg rett og slett flat.

Klar tale fra justisministeren

Svaret fra justisminister Mæland er like raskt som det er klart, der den innledende delen må tolkes til å være en korreks til nettopp hvordan familiefaren på Kongsberg ble behandlet:

Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og verdi i et demokratisk samfunn. Politiet har en viktig rolle i å beskytte ytringsfriheten. Jeg legger til grunn at politiet utfører sitt arbeid med nødvendig objektivitet, uavhengighet og upartiskhet, og at enkeltmennesker møtes med respekt og hensynsfullhet.

Så kommer svaret som ikke minst politietaten må merke seg:

Det er ikke politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom, uavhengig av budskap. Grunneiere må selv fjerne plakater som er hengt opp uten tillatelse, og eventuelt anmelde forholdet dersom det oppstår skade på eiendom eller bygninger. 

Vedrørende Amundsens bakgrunn for spørsmålet, som nettopp var Kongsbergsaken, sier Mæland:

Når det gjelder den konkrete saken som ligger til grunn for representantens spørsmål, har politiet i ettertid beklaget hendelsen.

Kanskje «noen» har snakket sammen i løpet av helgen?

Fornøyd med svaret

Per-Willy Amundsen er svært fornøyd med Mælands svar.

– Jeg er svært fornøyd med at justisminister Mæland er så klar i talen og fremstår som en forsvarer for ytringsfriheten, selv når det handler om islam, sier Amundsen til HRS.

Samtidig mener han at det er en selvfølge.

– Selvfølgelig er det ikke politiets oppgave å fjerne lovlige ytringer i det offentlige rom. Tabben fra politiets side denne gangen var at de ble blendet av islam og frykten for at karikaturer av Muhammed kan skape uro eller det som verre er. Men lovlige ytringer er og forblir lovlige ytringer, som Mæland sier: «uavhengig av budskap», sier han og fortsetter:

 – Så får vi håpe at dette er det endelige svaret på hva som er politiets rolle i slike saker: de skal beskytte ytringsfriheten.