Islam

Kongsberg-saken: Ber Justisministeren om avklaring

En familiefar på Kongsberg fikk fire politibetjenter på døren etter at han hadde hengt opp A4-ark med Muhammed-karikaturer i Kongsberg. FrPs justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, har nå stilt skriftlig spørsmål om saken til justisminister Monica Mæland.

Den historiske hendelsen fant sted mandag 19. oktober, omtrent kl. 21.30 om kvelden. En småbarnsfar fikk fire politibetjenter på døren.

Familiefaren opplevde at han nærmest ble møtt med trusler om straffeforfølgelse – for å ha krenket muslimer. «Samfunnet ønsker ikke dette», sa politiet om karikaturene.

Familiefaren agerte på bakgrunn av den rystende henrettelsen av Samuel Paty sist fredag ved Paris. Han forklarte sin handling slik til HRS:

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. – Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem.

Resultatet var altså fire politibetjenter på døra, og krav om at han selv måtte fjerne dem for at politiet ikke skulle gå videre med en straffesak.

Ønsker at politiet beklager

FrPs Per-Willy Amundsen, tidligere øverste sjef for politiet som statsråd på justisfeltet, er dypt rystet over hendelsen, så rystet ta han fredag leverte inn et skriftlig spørsmål til statsråd Monica Mæland (H) om den konkretet saken. Han ber Mæland blant annet om å rydde opp i vilkårene for at politiet kan gå inn og sensurere kritikk av islam.  Han vil også at statsråd Mæland sørger for at politiet beklager sin opptreden. Spørsmålet lyder:

Vil statsråden påse at politiet beklager at de har grepet inn mot lovlige ytringer som beskrevet under, instruere politiet om at slike forhold ikke skal finne sted i Norge, og redegjøre for vilkårene for at politiet kan gripe inn og sensurere kritiske ytringer rettet mot islam?

I begrunnelsen viser Amundsen konkret til hva som skjedde mandag kveld:

Den 22. oktober kunne vi lese på rights.no om hvordan fire politibetjenter møtte opp hos en familiefar fordi han hadde hengt opp Muhammed-tegninger i Kongsberg. Politiet lokalt bekrefter aksjonen. Familiefaren forteller at han hadde agert og hengt opp bildene på bakgrunn av den rystende henrettelsen av Samuel Paty i Frankrike forrige uke, og hang dem opp for å hegne om ytringsfriheten. Han forteller at han opplevde å nærmest bli møtt med trusler om straffeforfølgelse av de fire politibetjentene som møtte på døren hans. Videre forteller han at politiet var opptatt av at muslimer kunne føle seg «støtt og krenket» av bildene han hadde hengt opp, og ga ham beskjed om at «samfunnet ønsker ikke dette».

Amundsen er særlig opptatt av at politiet mente familiefaren handlet i en «gråsone».

Politiet uttaler til rights.no at de mener at det ville vært en forsonende handling om familiefaren fjernet bildene han hadde hengt opp, og viste til at det ikke var søkt tillatelse til å henge opp bildene. Politiet mener altså tilsynelatende at man må ha tillatelse til å utøve sine menneskerettslige, grunnlovfestede rettigheter.

Videre uttaler politiet også til rights.no at de mener det å henge opp bilder av Muhammed, innebærer å bevege seg inn i en «gråsone» hva gjelder ytringsfriheten. Politiet mener også at karikaturene av Muhammed er svært polariserende. På spørsmål om politiet ville agert på tilsvarende måte dersom noen hadde hengt opp tilsvarende bilder at Jesus, vil de imidlertid ikke gi noen kommentar til.

Skremmende sensur

Amundsen sier videre at denne saken er et skremmende eksempel på hvordan politiet driver med sensur overfor oss borgere. Han er heller ikke særlig imponert over politiets ressursbruk:

Denne saken viser et skremmende eksempel på hvordan politiet dessverre i noen tilfeller tilsynelatende fremmer sensur overfor landets innbyggere. Forrige ukes hendelse i Frankrike viser hvor viktig det er at ytringsfriheten forsvares kompromissløst. Politiets fremgangsmåte i denne konkrete saken er uakseptabel i et demokratisk samfunn. For øvrig bidrar det heller ikke til å underbygge påstander om at politiet mangler ressurser, all den tid ikke mindre enn fire politibetjenter sette på en ikke-sak som dette.

HRS følger opp denne prinsipielt viktige saken.

Stortinget: Skriftlig spørsmål og svar