Politikk

Politiet på Kongsberg legger seg flat: Skulle ikke reagert på Muhammed-tegninger

Oppsiktsvekkende innrømmelse av politiet. - Det var en faktisk feil, sies det i forbindelse med at en småbarnsfar fikk fire politibetjenter på døra etter at han hadde hengt opp Muhammed-tegninger i Kongsberg.

Det var Rights.no som kunne fortelle om en familiefar som hang opp Muhammed-karikaturer i Kongsberg og fikk politiet på døra. Saken løftes nå inn i Stortinget, der FrPs Per-Willy Amundsen, ber justisminister Monica Mæland om å forlange en unnskyldning fra politiet. 

Så har politiet selv krøpet til korset i dag. Politiet i Sør -Øst politidistrikt sier nå:

– Vi skal ikke mene noe om ytringer som blir hengt opp.

Det er godt nytt fra politiet.

Maktmisbruk

Per-Willy Amundsen sier dette til lokalavisen, Laagendalsposten:

– Jeg reagerer kraftig på at politiet rykker ut og nærmest opptrår truende mot en person som ikke har gjort annet enn å henge opp tegninger av en religiøs skikkelse. Dette grenser til maktmisbruk, sier Amundsen til Laagendalsposten og fortsetter:

– Nå mener ikke jeg truende i voldelig forstand, men denne mannen hadde virkelig ikke gjort noe som er galt i lovens forstand. Dette går absolutt ikke under paragraf 185 som gjelder hatefulle ytringer, men er tvertimot vernet av paragrafen om ytringsfrihet. sier Amundsen.

At politiet nå beklager sin fremtreden er svært bra. Feilen som ble gjort overfor en borger, en familiefar, rettes opp. Dette står det respekt av.

Politiet beklager

Det er Øyvind Aas, regionleder i Sør-Øst politidistrikt, som sier rett ut at det var feil å oppsøke småbarnsfaren.

Aas sier politiet oppsøkte mannen etter å ha blitt kontaktet av noen som hadde merket at plakatene var blitt hengt opp.

– Det er i utgangspunktet greit å bli kjent med hans motivasjon for å henge dem opp. Men det vi gjør etter det, skulle vi ikke gjort. Vi kan ikke pålegge ham å ta dem vekk. Vi skal heller ikke mene noe om hvilke ytringer som blir hengt opp, sier han og kaller det en «faktisk feil» (vår utheving).

For det politiet i Kongsberg gjorde var å pålegge mannen å ta ned tegningene som en «forsonende» handling overfor muslimer. Også dette beklager politiet nå:

Politistasjonssjef Håvard Revå i Kongsberg vil ikke svare på direkte spørsmål fra Laagendalsposten, men han sier dette om hendelsen:

– Jeg beklager at patruljen reiste opp til vedkommende, og at han ble oppsøkt av oss med den bakgrunnen. Det er i det hele tatt bare å beklage, sier Revå.

Han sier også at tegningene i seg selv ikke var grunnlag nok for politiet til å oppsøke ham.

– Politiet burde heller ikke henstilt ham om å fjerne tegningene etterpå. Det naturlige i en slik situasjon er jo hvis det kommer en henvendelse fra en grunneier som ønsker å få fjernet tegningene. Men selv da er det ikke så ofte politiet blir koblet på. Jeg beklager altså også at han fikk henstillingen om å fjerne tegningene, avslutter Håvard Revå.

Men politiet har ikke beklaget direkte overfor familiefaren.

– Politiet har ikke tatt kontakt med meg og beklaget, sier Kongsberg-mannen.

Historisk sak

Småbarnsfarens motiv var følgende: Han ville kjempe for ytringsfriheten etter henrettelsen av Samuel Paty ved Paris. Og han hadde ingen intensjon om å skjule sin handling:

Han valgte steder der han visste at bilen hans ville bli fanget opp av kameraovervåking.

– Jeg gjorde det på eget initiativ, sier han og forklarer at han er tilhenger av ytringsfrihet. Han mener at årsaken til at det er så risikabelt å vise frem slike karikaturtegninger, er at få gjør det.

– Som individ ville jeg gjøre noe for å spre risikoen. Det er motivet mitt, sier mannen.

(…)

Han mener en av dem også sa at vi ikke kan ha slike «gærne Trump-supportere som går rundt og henger opp plakater.»

Aftenposten, som har saken fra Laagendalsposten (betalingsmur), forteller videre dette:

Det var Human Rights Service (HRS) som først omtalte denne saken. Mannen sier han varslet Hege Storhaug i HRS om politiets opptreden. Det gjorde han fordi han mener HRS er opptatt av ytringsfrihet og «mer ærlige når det gjelder islam og innvandringspolitikk» enn norske medier.

Denne «snuoperasjonen» fra politiet viser at vi fortsatt kanskje har verdens beste politi. Gratulerer – det er en seier for oss alle, for vårt samfunn, for ytringsfriheten. Men politiet må huske å beklage direkte til den aktuelle familiefaren.