Islam

Muhammed-karikaturer: Regjeringen må svare på politiets maktmisbruk i Kongsberg

Per-Willy Amundsen mener familiefaren som hengte opp Muhammed-karikaturer er i sin fulle rett til å gjøre dett. Amundsen vil ta saken opp i Stortinget og kreve en oppklaring fra Regjeringen. - Både statsministeren og justisministeren må sørge for at bekjempelse av såkalt "muslimhat" opphører. Politiets fremtreden i Kongsberg vitner om maktmisbruk, sier Amundsen.

Familiefaren som fikk fire politibetjenter på døren mandag kveld etter at han hadde hengt opp Muhammed-karikaturer i Kongsberg, fikk beskjed av politiet at de hadde rådført seg med en politijurist før aksjonen mot ham.

Politiet hadde altså forberedt seg før aksjonen. Det kan vi tolke til at de så for seg en mulig straffesak.

Det interessante er at politiet fortalte HRS i går at de reagerte på bakgrunn av henrettelsen i Paris. Altså at det ikke bare handlet om frykt for voldelige opptøyer, men også om «omsorg og beskyttelse» av familiefaren – at han kunne bli angrepet.

– Aldri snakk om min sikkerhet

Men dette henger ikke på greip, mener familiefaren.

Til HRS bekrefter han at i løpet av opptrinnet i hans eget hjem, ble det ikke en eneste gang snakket om hans sikkerhet.

– De ville tvert om ha meg til å love aldri å gjøre dette igjen, forteller han HRS.

Men det ville ikke vedkommende.

– Å love noe slik avviste jeg på prinsipielt grunnlag. Jeg elsker friheten, og jeg har lest tilstrekkelig litteratur og annet til å vite at det jeg gjorde var tillatt etter norsk lov, forteller han.

– Politiet var jo vennlige, fortsetter han. Men de var opptatt av at folk – muslimer – kunne føle seg støtt og krenket. Det var ordene som ble brukt. Og de sa: «Samfunnet ønsker ikke dette».

I tillegg sa politiet at dersom han selv gikk til sentrum og rev ned alle A4-arkene med Muhammed-karikaturen til Kurt Westergaard, ville dette være «en forsonende handling overfor dem som kunne føle seg krenket».

– Hvis politiet virkelig aksjonerte fordi de var bekymret for min sikkerhet, hvordan kunne de da be meg om dette? spør familiefaren.

Regjeringens «nytale» – tankefrihet

FrPs justispolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen, reagerer kraftig på politiets fremtreden, som han overfor HRS karakteriserer som «åpenbar maktmisbruk».

– Politiet mangler hjemler for sin fremferd, det finnes ingen straffebud som gir politiet rett til å påtale personer som henger opp tegninger av Muhammed. Selv ikke en gang straffeloven § 185 om såkalte «hatefulle ytringer», som FrP vil avskaffe, gir et slikt grunnlag, sier Amundsen til HRS.

– Det fremstår som uforståelig at ikke mindre enn fire politibetjenter bruker tid på en ikke-sak som dette, mens politiet altfor ofte ikke har kapasitet til å rykke ut i alvorlige kriminelle saker. Det er rett og slett ikke til å tro, fastslår Amundsen.

– Likevel mener jeg at det ikke er politiet som bør klandres, men den politiske ledelsen personifisert med Erna Solberg og Monica Mæland. Politiet gjør bare det de blir instruert. Regjeringens lange rekke av handlingsplaner mot hat og diskriminering, nå sist mot såkalt «muslimhat», har tvunget politiet til å prioritere hatkrim høyt på bekostning av andre saker. Samtidig har ikke regjeringen vært like tydelig i sitt forsvar av ytringsfriheten – eller «tankefrihet» som det heter i Ernas nytale. Det er dette vi ser resultatet av nå, samtidig som krenkelseshysteriet rir hele den vestlige verden som en mare. Ytringsfriheten er under angrep, sier Amundsen.

Tar saken til Stortinget

Amundsen mener denne saken er så prinsipiell viktig at han vil ta den opp med justisminister Monica Mæland (H) i Stortinget.

– Behandlingen av familiefaren i Kongsberg er totalt uakseptabelt. Jeg forventer en uforbeholden unnskyldning fra politiet, men vil uansett løfte saken inn i Stortinget, sier han.

 – Erna og Monica må ta ansvar, ytringsfriheten må forsvares og pengebruken på å bekjempe såkalt «muslimhat» må opphøre. Politiet må prioritere virkelig kriminalitet som rammer virkelige mennesker, ikke krenkelser av fantasifigurer.

Amundsen avrunder slik: – Vår frihet og rettssikkerhet skal aldri vike for minoriteters lettkrenkede «religiøse følelser».

Politiet på Kongsberg ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.