Islam

Politiet bekrefter Muhammed-aksjon mot familiefar

Fire politibetjenter møtte frem hos en familiefar på mandag kveld fordi han hadde hengt opp Muhammed-tegninger i Kongsberg. Dette bekreftes nå overfor HRS av politiet lokalt.

Hendelsen fant sted mandag kveld om lag kl. 21.30. En småbarnsfar fikk fire politibetjenter på døren.

Familiefaren opplevde at han nærmest ble møtt med trusler om straffeforfølgelse – for å ha krenket muslimer.

Familiefaren agerte på bakgrunn av den rystende henrettelsen av Samuel Paty sist fredag ved Paris. Han forklarte sin handling slik:

– Jeg hegner om ytringsfrihet. Jeg har små barn. Er det noe jeg kan gjøre for å forsvare ytringsfriheten, for det er så få som våger å stå opp? tenkte jeg. – Min konklusjon var at risikoen i befolkningen må spres. Derfor printet jeg ut Muhammed-karikaturer og hengte dem opp – bevisst – på trafikkerte steder i byen. På kjøpesenteret, busslommer, ved kinoen, hvor det er mange som ville se dem. 21.30 samme kveld står fire betjenter fra politiet på døren. Det hele var surrealistisk, sier vedkommende til HRS.

– Politiet var jo vennlige, fortsetter han. Men de var opptatt av at folk – muslimer – kunne føle seg støtt og krenket. Det var ordene som ble brukt.

Og politiet på stedet skal ha sagt til familiefaren at «samfunnet ønsker ikke dette», altså Muhammed-karikaturer i det offentlige rommet.

– Lite gjennomtenkt

HRS har i formiddag vært i kontakt med det lokale politiet i Kongsberg, der hendelsen fant sted.

Fungerende etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jarle Lindeland, bekrefter at fire betjenter var på døren til vår kilde i byen mandag kveld. Det bekreftes også at familiefaren ble «oppfordret» om selv å ta ned A4-arkene med den verdenshistoriske karikaturen til Kurt Westergaard av Muhammed, datert 30. september 2005. Tegningen ble hengt opp sentralt flere steder i Kongsberg.

– Det ville ha vært en forsonende handling overfor dem som kunne føle seg krenket, å ta dem ned selv, sier Lindeland til HRS, som legger til at lovbruddet i denne sammenhengen er at det ikke var søkt tillatelse til å henge opp tegningene.

Familiefaren aviste politiets forslag der og da mandag kveld om å ta dem ned. – Det er jo nettopp ytringer man ikke liker, at samfunnet skal beskytte, sa han i går til HRS.

Samtidig understreker etterforskningsleder Lindeland at politiet agerte med å ta en samtale med familiefaren for å få innsikt i hans beveggrunner for å henge opp tegningene.

– Det virker lite gjennomtenkt, sier Lindeland.

– Det var naturlig for politiet å høre hva han selv tenker om det han gjorde, hva formålet var. For handlingen kan medføre reaksjoner vi ikke ønsker, fortsetter Lindeland, og peker spesifikt på Sian-demonstrasjoner som utløser voldelige motdemonstrasjoner.

Ordensproblem

Lindeland sier til HRS at politiet frykter slike aksjoner kan «eskalere».

– Det blir et ordensproblem for politiet, legger Lindeland til.

At det var to patruljer som møtte opp på familiefarens privatbolig, mener Lindeland kan være tilfeldig. Ut fra politiloggen vurderer han at dette skjedde: Politiet har enten observerte tegningene selv eller blitt informert om dem, og bestemte seg i samråd med jourhavende å prøve å finne vedkommende som hadde hengt dem opp i Kongsberg.

– Det kan være detaljer jeg ikke kjenner til fordi de ikke har blitt loggført, sier Lindeland til HRS.

Han sier videre at han ønsker å «dempe inntrykket av at det var en razzia».

– Det var ingen åpenbar grunn til å møte frem så mannsterke, påpeker han.

Sterke krefter

Lindeland mener at det å henge opp Muhammed-karikaturer er å bevege seg inn i en «gråsone» hva gjelder ytringsfriheten.

– Karikaturene er meget polariserende. Et ferskt eksempel er hendelsen i Frankrike (drapet på Samuel Paty, vår merknad).

– Det er sterke krefter som ikke godtar slike handlinger, fortsetter han.

Ville politiet reagert på samme vis dersom noen hadde hengt opp krenkende karikaturer av Jesus? spør HRS.

–  Det har jeg ingen kommentar til.

Lindeland avviser at det foreligger noen stående ordre fra øverste politiledelse om å agere mot Muhammed-karikaturer.

– Nei, det finnes ingen slike føringer, sier han.

Hovedillustrasjon: Kongsberg politistasjon, foto HRS