Politikk

Vil Faktisk.no beklage sin påstand om støtte til barneekteskap og islamsk terror?

Faktisk.no hevder at vi mener at Trond Giske synes barneekteskap og islamsk terror er akseptabelt. Vil Faktisk.no beklage denne grove påstanden?

Trond Giske (Ap) harselerte med kristne sekter i forrige uke. Dette i en debatt om den nye trossamfunnsloven, der Christian Tybring-Gjedde (FrP) påpekte med bred penn islams problemer med å bygge trygge og gode samfunn. Trossamfunnsloven sidestiller islam og kristendommen, noe Tybring-Gjedde finner meget problematisk.

Giskes harselering, og slurvete språkføring, fikk meg til å tolke han til å mene at ekstremisme i bedehus er et mer omfattende problem enn ekstremisme i moskeer. Tolkningen står etter min mening støtt.

Faktisk.no med fake news

Det gjør ikke tolkningen Faktisk.no legger for dagen når de «feller dom» over artikkelen min. Jeg måtte lese denne påstanden fra Faktisk.no flere ganger for virkelig å tro hva som faktisk står der:

Storhaug ramser opp en rekke kritiske påstander om Islam, som hun tolker at Giske mener er akseptable med utgangspunkt i uttalelsen hans fra talerstolen.

Ingen av påstandene, om blant annet religionens syn på barneekteskap, kvinnesyn og terrorisme, nevnes i Giskes tale på Stortinget (utheving, red.).

Tror Faktisk.no at en eneste politiker på Stortinget vil gi sin støtte til barneekteskap, kvinnesyn og terrorisme? Neppe, men de vil gjerne fremstille det som at jeg skulle tro på et slikt vanvidd. Hva er dette for noe?

Det jeg fremmet i artikkelen var forskjellen på kristne bedehus og klassiske sunni- og sjiamoskeer. Jeg skrev:

Hvordan kan dette bli tolket til at jeg mener Giske støtter ovennevnte?

Kan Faktisk.no forklare?

Dette er så alvorlig at vi sender følgende e-post til Faktisk.no, ved redaktør Kristoffer Egeberg, og journalisten på artikkelen, 29-årige Øystein Tronsli Drabløs, der vi også ber om redegjørelse for «soningsforholdene» etter den «fellende dommen».

  1. Kan dere påvise konkret hva som står i artikkelen min datert 17. april, som dokumentere at jeg/HRS mener at Trond Giske skulle synes barneekteskap, et nedrig kvinnesyn og islams terror er akseptabelt?
  2. Hvis ikke dere kan det, vil dere beklage det inntrufne i en artikkel på Faktisk.no?
  3. Vil dere også da trekke tilbake «dommen» om «faktisk helt feil», som er en «dom» basert på deres tolkning som vanskelig kan sies å stå på stødigere bein enn min tolkning?
  4. «Faktisk helt feil», betyr i deres interne begrepsbruk «rødt flagg», i henhold til Drabløs i e-post til meg fredag 18. april. Hvilke konsekvenser får dette røde flagget for spredningen på Facebook av våre artikler fra min forfatterside og fra HRS sin side? Ettersom dere har satt dere selv til å styre over andres levebrød, anser vi at vi har krav på å få vite følgende: A) I hvilken grad begrenses spredningen vår på Facebook på begge nevnte sider i ulike «domfellelser»? Vær konkret og vis tallene. B) Hvor lenge varer en slik begrenset spredning som dere samarbeider med Facebook om? C) Får slike begrensinger varig virkning, i mindre eller større grad?

Uavhengige sjekkere?

Faktisk.no er et demokratisk problem. De fremstiller seg som uavhengige faktasjekkere, men alle vet at ingen er «uavhengig». Ja, det finnes feil og riktig fakta. Men ofte kan «fakta» være et tolkningsspørsmål. Og MSM, som Faktisk.no utgår fra, har gjennom årene så til de grader bevist at når det kommer til innvandringens mørke sider og islam, så har de alle strøket til eksamen.

Dette er alvorlig, og det kan ikke fortsette. Det går på ytringsfriheten løs. Må Stortinget ta grep?

Det muligens gledelige er at vi nå kanskje kan håpe på en reell debatt om islam – som Faktisk.no tydeligvis ikke ønsker seg: Hva gjør islam med det norske samfunnet? Hva står islam for? Hvordan vil fremtiden se ut om islams vekst fortsetter som nå, med om lag en dobling i antall moskémedlemmer hvert tiende år? Hva mener for øvrig Trond Giske om akkurat det?