Ufrivillige ekteskap

Historisk fengsling

I to år skal ei jente ha blitt voldtatt av sin 23 år gamle fetter som en imam i Oslo skal ha viet henne til. Jenta var 13 år da ekteskapet skal ha blitt inngått i 2007, og både hennes foreldre og ektemannens foreldre skal ha stått bak giftermålet. Forrige mandag skal politiet ha aksjonert mot ektemannen, hans foreldre og jentas foreldre. Ektemannen skal ha blitt varetektsfengslet. Oslo ligger nå an til endelig å få en straffesak for domstolen knyttet til tvangsekteskap – 15 år etter at Norge fikk en egen lovparagraf mot tvangsekteskap. Hvis vi får en fellende dom, kan den vekke internasjonal oppsikt, da det handler om tvangsekteskap og voldtekter av et barn, der en imam og foreldre på begge sider av ”ekteparet” er involvert.

Hege Storhaug, HRS

Dette er egentlig historien som vitner om en fallitterklæring. I 15 år har vi altså hatt en egen særlov mot tvangsekteskap. Kun to saker har vært ført for domstolen, begge i Drammen. Hvordan er dette mulig? Det er ikke lenger snakk om at tvangsekteskap ikke er utbredt. Det slo selveste Jens Stoltenberg fast at det er i 2005. Statistikkene HRS har presentert og som i perioden 1996 – 2005 viser en svært høy import av ektefeller blant 2.generasjon ikke-vestlige, er et indirekte men tydelig bevis for ufriheten rundt giftermål. Det samme er statistikkene over unge som ber om hjelp for å komme ut av tvangsekteskap eller for å slippe å bli giftet bort. Ingen vet derimot hvor utbredt tvangsekteskap er, om praksisen øker eller synker. Det vi kan slå fast som et ugjendrivelig faktum, er at den byen i Norge der tvangsekteskap er mest aktuelt – Oslo – har det aldri vært tatt ut en tiltale for tvangsekteskap.

Det tragiske faktumet ligger nå endelig an til å bli historie.

Det er Dagbladets seniorjournalist med spesiale på saker i domsapparatet, Jørgen Tangnes, som har gravd frem informasjon fra en sak som skal pågå med fullt hemmelighold i politiet, domstolen og barnevernet i Oslo. Saken synes å være så grov at den kan ende med både dom for tvangsekteskap for for han som giftet seg med jenta, og dom for voldtekter og sex med mindreårig, samt medvirkning til det samme for foreldrene på begge sider. Også imamen som giftet bort jenta bør straffes, og han og trossamfunnent han eventuelt representerer bør likeledes miste vigselsrett hvis de har en slik rett.

Ekteskapet skal ha blitt inngått da jenta var 13 år gammel og hennes fetter var 20 eller 21 år like før julen i 2007. Hvilken etnisk bakgrunn de har eller hvilken moské ekteskapet ble inngått i, sies det ingenting om.

Etter det Dagbladet får opplyst, ble ekteskapet inngått i Oslo før jul i 2007. 23-åringen er jentas fetter. En imam foretok vielsen. Ekteskapet ble inngått med velsignelse fra foreldre på begge sider. Jenta skal i flere sammenhenger i ettertid ha gitt uttrykk for at hun knapt skjønte hva som foregikk. Fra begynnelsen av 2008 skal 23-åringen har tvunget seg til sex med henne, ifølge jentas forklaring. Det er snart en måned siden denne saken begynte i det sosiale hjelpeapparatet. På slutten av fjoråret skal jenta ha flyttet sammen med ektemannen i en leilighet i Oslo. Dette skal ha påvirket jenta både psykisk og fysisk. Skoleresultatene ble merkbart dårligere, og lærere reagerte. Skolens minoritetskoordinator ble koblet inn i saken.

Dette skal ha ført til at jente begynte å fortelle om hva hun hadde opplevd i forbindelse med inngåelse av ekteskapet i desember 2007 med påfølgende grove seksuelle overgrep utført med tvang fra ektemannen, og ikke minst at hun ble avvist av sin egen familie når hun fortalte at hun ville ut av ekteskapet med den sju år eldre fetteren.

Da barnevernet gikk inn i saken, ble det raskt fattet vedtak om å flytte jenta til skjult adresse. Vedtaket ble fattet 7.mars. 11.mars ble saken anmeldt til Oslopolitiet, og 22.mars gikk politiet til aksjon mot både ektemannen og foreldrene på begge sider.

Ifølge Dagbladets kilder hadde barnevernet kjennskap til familien, men ikke i relasjon til dette barnet. Barnevernet startet sine egne undersøkelser, familiemedlemmer ble kalt inn til samtaler. Dette førte til at barnevernet så å si umiddelbart fattet et vedtak om å flytte jenta til hemmelig adresse. Vedtaket ble fattet 7. mars.

Etter en gjennomgående drøfting av saken, bestemte Oslo kommune seg for å anmelde forholdet, som ble oppfattet som meget alvorlig, til politiet. Anmeldelsen er datert 11. mars. Etter å ha gjennomgått barnevernets dokumenter, opprettet kriminalpolitiet straffesak, og et omfattende og meget detaljert avhør av jenta ble gjennomført. 22. mars aksjonerte etterforskerne mot ektemannen og hans familie og jentas foreldre. Både barnevernssaken og politietterforskingen er foreløpig unntatt offentlighet.

Ektemannen er varetektsfengslet, men etter begjæring fra Oslopolitiet er kjennelsen unntatt offentligheten. Ifølge Tangnes kan det å forhindre media fra å gjengi kjennelsen, medføre straffeansvar etter domstolsloven.

Etter det Dagbladet får opplyst fra andre kilder, er imidlertid 23-åringen varetektsfengslet i inntil 14 dager med restriksjoner. Ifølge de samme kildene nekter han straffskyld. Det er imidlertid klart at allerede i den innledende fasen av saken, før politiet ble koblet inn, forklarte hun seg om at hun i en periode på rundt to år hadde blitt voldtatt av ektemannen. Hun skal ha blitt slått og truet med kniv i forbindelse med overgrepene.

Ifølge jenta startet sexovergrepene mens hun fortsatt bare var 14 år. Dette betyr i så fall at han samtidig har gjort seg skyldig i seksuell omgang med barn under 16 år. Jentas forklaring kan også gjøre hennes foreldre medskyldige, i hvert fall i den ulovlige ekteskapsinngåelsen, etter det Dagbladet forstår. Jente forklarer at foreldrene truet med de alvorligste represalier, om hun ikke ville bli i ekteskapet.

Da er det å håpe at Oslopolitiet går opp løypa etter boka og at vi får en fellende dom i saken som vil vekke europeisk oppmerksomhet.