Politikk

Ap med løgnvideo om HRS

Ap angriper HRS med løgner i en video. Er det et statsbærende parti verdig?

Arbeiderpartiets Trond Giske er forbannet på oss på grunn av en kommentarartikkel ført i pennen av Hege Storhaug, der hun tar et oppgjør med Giskes holdninger til fanatisme og ekstremisme i islam versus kristne sekter. Giske opplever nok at han står trygt i sin oppfatning, da han lener seg på Faktisk.nos tolkninger. Tolkninger som Storhaug har spurt om Faktisk.no vil beklage.

Det er vel så interessant at representanter fra det som, i alle fall tidligere, kunne anses som et ansvarlig styringsparti, har få heller ingen skrupler med å gå til angrep på andre med grove usannheter.

Kakerlakker og snikfotografering

Aps Facebookside publiserte partiet den 6. februar, anført av stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, en video der vi blir presentert for følgende påstander om HRS (skjermdump fra videoen):

 

Siden vi ikke har sammenlignet mennesker med kakerlakker og heller ikke har oppfordret til fotografering av muslimer av gata, sendte vi en likelydende e-post til Ap-leder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik, kommunikasjonssjefen for Aps stortingsgruppe, den tidligere NRK-journalisten Jarle Roheim Håkonsen, og Trettebergstuen. Her gjorde vi dem oppmerksom på at påstandene de fremmer er grove usannheter og injurierende.

Vi ba dem bevise og begrunne påstandene, og oppfordret Ap til å fjerne videoen.

Videre påpekte vi at hva «Ap mener om HRS i dag kan vi ikke gjøre så mye med, men som Ap er fullstendig klar over har vi stått i bresjen for å avdekke en rekke av de problemer, f.eks. utsendelsen av barn, sosial kontroll, tvangesekteskap, kjønnslemlestelse, æresdrap, gjengkriminalitet, som Ap, ikke minst ved Jan Bøhler, nå også fronter». For øvrig kan vi jo nå også minne Ap om at vi hadde et godt samarbeid med dem når de satt i regjering, og leverte både Stoltenberg I og II-regjeringen en rekke tiltaksforslag som ble realpolitikk.

Vi fikk raskt svar fra kommunikasjonssjef Roheim Håkonsen.

Svaret lød i sin helhet som følgende:

Hei. Viser til epost av 10. februar.

I din e-post blir det hevdet at vår stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen sprer «grove usannheter» som også er «injurierende». Du ber om at påstandene i videoen blir bevist og begrunnet.

Anette sier: «Human Rights Service er en organisasjon som sammenligner mennesker med kakerlakker, som oppfordrer folk til å snikfotografere muslimer på gata. Og som generelt nærer opp under farlige holdninger og skaper splid.»

HRS har satt sammen et bilde av Sumaya Jirde Ali og en kakerlakk, med følgetekst som legger opp til at det bør være lov å omtale enkeltpersoner som kakkerlakker. Vi registrerer at også aktører som blant annet Antirasistisk senter sier at «illustrasjonen minner om en kryssklipping av jøder og rotter i nazistisk propaganda».

Oppfordringen om snikfotografering er omtalt i den løpende nyhetsdekningen, som blant annet her.

Dersom det er slik at HRS fortsatt mener at videoen inneholder faktiske feil, ber vi dere dokumentere dette.

Utover dette må HRS, som har vært en sentral premissleverandør i flere politiske diskusjoner, også selv tåle å være en del av den løpende politiske debatten.

Mvh,
Jarle Roheim Håkonsen
Kommunikasjonssjef Aps stortingsgruppe.

Ingen troverdige kilder

La oss ta saken med Sumaya Jirde Ali og kakerlakk først. Det handler om en en bildeillustrasjon til en saklig omtale av Høyesteretts dom over en kvinne (71) som på Facebook hadde en lite tiltalende omtale av Jirde Ali, blant annet med henvisning til «kakerlakk». Jirde Ali vant frem i saken. Stridens kjerne var at vi illustrerte saken med et bilde av Jirde Ali og en bille. Vi tenkte kobling til saken, ikke personen. Vi hadde ikke, kanskje ubetenktsomt, i våre tanker at noen ville finne å tolke illustrasjonen i verste mening (vi har da også endret illustrasjonen til saken).

Men Ap mener å kunne tolke bildet med følgetekst til at det «legger opp til at det bør være lov å omtale enkeltpersoner som kakkerlakker». Det er en hinsidig tolkning, men sier mer om Ap enn oss. Dessuten lente Ap seg på Antirasistisk senter (ARS) som hevdet at «illustrasjonen minner om en kryssklipping av jøder og rotter i nazistisk propaganda». Altså en enda verre tolkning, og det sier det meste om ARS.

ARS anmeldte oss for denne illustrasjonen, ut fra egne tolkninger vel og merke, der saken er henlagt av politiet som intet straffbart forhold. 

Så er det Aps påstand om at vi «oppfordrer folk til å snikfotografere muslimer på gata». Her benytter Ap seg av Dagbladets artikkel (fra 2017) der «Fatima (76) raser etter å ha blitt snikfotografert:  – Jeg orket ikke går ut neste dag». Vel, som nok flere har fått med seg, kanskje også Ap, så ble Fatima Ababri overhodet ikke snikfotografert. Dette er fake news fra Dagbladet, der avisen ukritisk bruker krenkede muslimer for å fremme egen politisk agenda.

HRS fikk en fullstendig seier i denne saken, der Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud overprøvde statsadvokat Ingrid Vormeland Salte.

Statsadvokaten ivret over flere år for å bøtelegge oss for bildet til en sak om terrorsikring utenfor Oslo City , der tilfeldigvis også en ugjenkjennelig Ababri var blitt med. Statsadvokaten sto til slutt ribbet tilbake. Vi fikk også prinsipiell støtte fra en rekke medieaktører, Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ), Pressefotografenes Klubb, og jeg vil anta at Dagbladet sitter igjen med en flau smak i munnen over sin egen presentasjon av Fatima Ababri og (et nytt) angrep på HRS.

Ap skaper splid

Denne saken var ikke bare en seier oss, men for presse-, informasjon- og ytringsfriheten i Norge. Og kanskje hvis Ap, og ikke minst den tidligere journalisten Roheim Håkonsen, tenker seg om, så er de enige de også?

«Dersom det er slik at HRS fortsatt mener at videoen inneholder faktiske feil, ber vi dere dokumentere dette.» Trenger dere mer dokumentasjon, Ap? Eller vil dere fortsette å gjøre det som dere beskylder oss for, nemlig å «nøre opp under farlige holdninger og skape splid»? Kanskje Ap skal feie for egen dør?

Og ja, utover at HRS som «en sentral premissleverandør i flere politiske diskusjoner», så tåler vi å være «en del av den løpende politiske debatten». Gjør dere?

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Ap-videoen om HRS fortsetter ligger på Aps Facebookside.