Islam

Koranklosser utenfor Oslo City

Oslo City har fått betongklosser, også kalt koranklosser, foran hovedinngangen. Dette for å sikre kundene mot terror. Betongbarrièrer er nå blitt en "sikkerhetsstandard" ved alle kjøpesentre til Steen og Strøm, Europa over.

En leser av Rights har sendt oss dette bildet til fotoprosjektet vårt. Bildet er fra hovedinngangen til Oslo City.

 

Er det virkelig koranklosser?

Vi henvendte oss til informasjonsavdelingen på Oslo City for å få bekreftet/avkreftet vår mistanke om at dette er islams terroravtrykk i hovedstaden. Kjetil Wold, Leasing Director, svarte slik på henvendelsen fredag ettermiddag 20. oktober:

Vi har et ufravikelig prinsipp om at sikkerheten til våre kunder kommer først. Derfor har Steen & Strøm besluttet å innføre betongbarrièrer som en del av det internasjonale eierselskapet Klépierres sikkerhetsstandard ved kjøpesentre over hele Europa. Bakgrunnen er den økende terrortrusselen i Europa, der plasser som samler store menneskemengder er spesielt utsatt.

Betongbarrieren innføres i form av tunge steinblokker som forhindrer kjøretøy fra å nærme seg sentrenes inngangspartier. Dette er en midlertidig løsning frem til implementering av endelig løsning. Sikkerhetstiltakene bygger på vurderinger gjennomført i hele Europa. (…)

For å sette opp slike hindringer ved senteret har vi vært i dialog med lokale myndigheter for å få godkjennelse. Vi har god dialog med myndighetene og de har forståelse for våre behov for å sikre inngangen og skape trygghet for våre besøkende (reds. uthevinger).

Takk til observant Rights-leser!

Vi lever definitivt i nye tider, og en dag sitter vi der og tegner og forklarer for barnebarn hvordan det var å leve i et fritt Europa i perioden 1960 til om lag år 2000. Koranklosser = sikkerhetsstandard.

Takk til observant leser av Rights for viktig bidrag. Hvis dere lesere ser liknende andre steder i Oslo eller i andre byer i Norge, setter vi stor pris på at dere sender deres bidrag om hvordan islam fører til kulturelle endringer i Norge. Epost: [email protected]