Islam

Islamister har infiltrert politikken: -Vi muslimer er ikke overrasket

I mangfoldige år har Brorskapet jobbet bevisst for å infiltrere svensk politikk. Og de har lyktes, sier en svensk forsker. Sameh Egyptson ved Lund universitet advarer om at infiltrasjonen vil svekke de politiske partienes troverdighet. Selvsagt har han helt rett i sin advarsel. Advarselen gjelder like mye for norsk og vestlig politikk.

Sameh Egyptson er en modig mann og forfatteren bak den ferske boken «Holy white lies». Tittelen er en ytterst presis beskrivelse av organisert islams møte med våre åpne, frie samfunn, både i politikk og på andre offentlige samfunnsnivå. Og det er denne ikke bare aksepten for hvite løgner, men den åpenbare bevisste strategien ved å bruke hvite løgner for å tilrane islam makt, kombinert med vår naivitet, som gjør at maktislam fosser frem.

Ja da, jeg er klar over at notoriske hylekoret er i gang, men dette er et faktum.

«Infiltrasjon» et faktum

Men kanskje dette hylekoret skulle lyttet tl Egyptson, som er forsker i interreligiøse relasjoner ved Lund universitet? Vi i HRS velger i alle fall å gjøre netopp det. Egyptson er åpenbart klar over at han med denne boken befinner seg i overhengende fare for å bli møtt med enten den største stillheten og/eller utstøtelsen av det gode selskapet. Han åpner nemlig et debattinnlegg i Expressen relatert tl bokutgivelsen slik: – Det finnes sikkert mange som kommer til å reagere negativt når jeg tar ordet infiltrasjon i min munn, sier han. Og fortsetter slik:

-Her vil jeg oversette et ord som brukes av den tidligere lederen av Islamiske Förbundet i Sverige (IFiS) Mahmoud Khalfi, i dag sjef for Stockholmsmoskeen. I en artikkel i webavisen Tunis News bruker han det arabiske ordet ikhtraq, som kan oversettes til det svenske ordet infiltrasjon.

Khalfi brukte dette ordet da han skulle beskrive islamisten og den tidligere boligministeren  Mehmet Kaplans suksesskarriere i Miljöpartiet, en mann som skal ha støttet æresdrapet på svenskkurdiske Fadime i 2002, og hans åndelige kollega, den helstøpte islamisten Abdirizak Waberis, som gjorde karriere i Moderaterna.  Khalfi tar opp disse to som eksempler for å støtte sine venner i Brorskapet i Tunis for at de skal få større politisk makt. Han har informert dem om at svenske partier, kongehuset og den svenske staten her:

«Normalisert relasjonene med Islamiska förbundet som er kjent for å tilhøre Det muslimske brorskapet.»

Ja, vi husker jo da den norske Kongen og kronprinsen var på hyggebesøk i Norges største Brorskapsmoské. Slik så det ut:

Kongen og sønnen på besøk i det vi mener er Norges fremste Brorskaps-bastion, Rabitamoskeen til Det muslimske brorskapet. Virkelig en del av den kulturelel revolusjonen som pågår i landet vårt.

Startet på 80-tallet

Egyptson kan dokumentere islamisters infiltrasjon av svenske artier tilbake til 1980-tallet. De var allerede da i gang med å «forhandle med politiske parti om valgstemmer». I en rapport på arabisk skrevet av Sveriges muslimska råd (SMR) i 2001, dukker det opp «et historisk kapittel som ikke mange kjenner til».

«SMR samarbeider med IFiS for å opprette en islamsk politisk gruppe som skal samarbeide og samordne seg med de svenske partiene for å utdanne politiske kadre.  Disse kadrene skal gå sammen med partiene og kjempe for den muslimske minoritetens rettigheter via disse partiene.»

Mehmet Kaplan, tidligere i Miljöpartiet, hadde en fortid som leder av Sveriges Unge Muslimer, en underorganisasjon av som ble opprettet av samme personer som opprettet IFiS. Mens Waberi hadde vært leder for IFiS da han lyktes med å bli valgt inn i Riksdagen for Moderaterna etter valget i 2010. Partiet tildelte han plass i forsvarskomiteen, en komité som det tilflyter svært sensitiv, hemmeligstemplet (gradert) informasjon.

Så kommer også denne «perlen», som ytterligere bygger oppunder den åpenbare politiske strategien fra islamistisk hold:

-Omar Mustafa som etterfulgte Waberi som leder av IFiS lovpriset sin forgjengers suksess i intervjuer med den saudiske tv-kanalen El-Ekhbariya, og beskrev Waberis suksess som en del av en felles strategi for å gi muslimene spesielle rettigheter i Sverige. Omar Mustafa lyktes til slutt å bl valgt inn  Socialdemokraternas partiledelse, men ble tvunget til å gå av etter bare sju dager, grunnet gjentatte avsløringer av hans relasjoner til Brorskapet. Samme skjebne led Kaplan da hans bånd til islamistiske Milli Görus og liknende ekstreme tyrkiske organisasjoner ble avslørt.

Og samme skjebne led Miljöpartiets Yasri Khan som nektet å håndhilse på kvinner, Khan som kom fra tvilsomme Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. (Det var lenge kjent i partiet hvordan han opererte, men først da saken sprakk i mediene, reagert partiet.) Og samme skjebne led Centerpartistene Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson etter skandale-dommen i Solna, der de to var meddommere og regelrett fremmet et parallellt rettssystem. En konemishandler ble frikjent fordi han var av «god familie».

Som den observante leser kan se, snakker vi om at nærmest hele det partipolitiske spekteret lider av ideologisk influensa.

Og vi i Norge er ikke en unntaksregel, hvis noen skulle tro det. Ap er også infiltrert av islamister og folk fra æreskultur. Og eksempelvis Høyre i Stavanger bystyre ved Ejaz Summer, som synes det er helt greit at en hatpredikant turnerer i Norge.

Også USA infiltrert

FBI kom over et amerikansk Brorskapsdokument som i detalj skisserer hvordan Brorskapet jobber for å overta makten i USA. Dokumentet ble lagt frem som bevismaterial i den såkalte «Holyland»-saken om terrorfinansiering i 2008. I dokumentet heter det blant annet dette om Brorskapets arbeid i USA: Det er «en type stor jihad for å eliminere og ødelegge den vestlige sivilisasjonen fra innsiden og ’sabotere’ dens miserable hus med hendene sine og de troendes hender». USA og Vesten skal «infiltreres og domineres», som det heter. Brorskapet skal «presentere islam som et sivilisasjonsalternativ og støtte den globale islamske staten overalt der den er». Det «ultimate målet», sier dokumentet videre, er at «Allahs religion seirer over alle andre religioner». Les mer her.

Den trojanske hesten er på innsiden av politikken og har vært det lenge. Når kommer den ideologiske opprydningen her på berget, både nasjonalt og lokalt?

Hovedfoto: Illustrasjon, HRS