Integrering og integreringspolitikk

Skal hjernevaske tusener av barn – i Sverige

Ekstremister har vunnet frem i rettsapparatet i svenske Borås: De får drive en islamistisk skole for over 500 barn helt ned i førskolealder. Sverige fremstår som et fullendt blålys.

En helstøpt fundamentalist som har åpne bånd til Det muslimske brorskapet, somalieren Abdirizak Waberi, står bak initiativet Föreningen Islamiska Skolan i Borås. Waberi var tidligere medlem av Riksdagen for Moderaterna (sic), og hans syn på samfunnet er glorifisering av kalifatet. Han har også i flere år vært leder av Islamiska förbundet, som anses for å være Brorskapets forlengede arm i Sverige.

En ledande muslim i Sverige, som vill vara anonym, säger om Islamiska förbundet:

– Alla vet att de är Muslimska brödraskapet i Sverige. Men de försöker dölja det inför det svenska samhället.

Waberi.

På Römosseskolan i Gøteborg er Waberi rektor, og lokale myndigheter har prøvd å stoppe driften av denne skolen. Man frykter ytterligere segregering av muslimer i byen. Men nå har retten overprøvd kommunen (kammarrätten, som behandler tvister mellom personer og myndigheter, vår merknad). Reaksjonene på rettskjennelsen har til dels vært kraftige fra politisk hold.

På Römosseskolan lever barn i islam hele dagen: fem bønner, kjønnssegregering, opplæring i arabisk, koransitering, islamundervisning, og selvsagt serveres det halalmat. Målet er at «elevene skal kjenne seg stolte over å være muslimer».

Slik ser det ut på klassetur. Ensretting, kan vi kanskje kalle det? Og ikke fortell oss at alle disse jentene har hijaben frivillig på seg.

Hvorfor stoppes ikke denne ekstremisten?

Waberi var tidligere visepresident i Federations of Islamic Organisations in Europe (FIOE). Svenske myndigheter for «samfunnsbeskyttelse og beredskap», bestilte selv en rapport som ble avlevert dem i fjor. Rapporten er ført i pennen av terrorekspert Magnus Norell. Her sies dette om Brorskapet i Europa, som FIOE er en del av:

Bland forskare som arbetar med att studera europeiska brödraskapet råder det emellertid ingen tvekan om att det är en de facto existerande rörelse på kontinenten. Svårigheterna för forskarna ligger i att det är en hemlighetsfull organisation som är systematiskt otydlig om vilka som är medlemmar och vilken politisk målsättning organisationen har i Europa. Ett rimligt antagande är att det finns flera aktivister i Europa som är medlemmar i Muslimska brödraskapet. Samtidigt är det rimligt att anta att många är aktiva utan att ha ett faktiskt medlemskap. Det viktiga är inte att någon är medlem utan att man sympatiserar med rörelsens ideologiska utgångspunkter. Den före detta ordföranden för FIOE, Ahmed al-Rawi, beskriver rörelsen som ett ideologiskt nätverk som spänner över flera länder.

Da skal vi se på hva Waberi personlig tror på. Kvinner og menn som ikke er gift eller i nærmeste familie, skal ikke være i samme rommet. Det finnes ikke noe som heter islamisme, kun islam. I SVT-dokuemntaren «Slaget om muslimerna» (2009), kommer det frem at hans drøm for ethvert samfunn er kalifatet styrt av koranen og sharia. Menn kan ha fire hustruer, kvinner kan kun ha en ektemann. Kvinnelige TV-anker i Sverige skal kunne bruke slør, jenter og gutter skal segregeres. Sex utenfor ekteskap er (selvsagt) forbudt. Musikk og dans er forbudt. Fysisk mishandling av kvinner i ekteskapet er akseptabelt i henhold til islam.

Kan ikke slike personer stanses av lovverket i dag, bør politikerne kanskje produsere noen nye lover?

Man undrer seg over hvorfor såkalt sosial kontroll brer om seg?

Se intervjuet om arrangerte ekteskap og sosial kontroll med Jeanette.

Borås rammet av ekstremisme

Som så mange andre byer i Sverige er fremveksten av ekstremislam et faktum. I moskeen i Boräs har minst fem hatpredikanter talt til forsamlingen, og alle er gransket av sikkerhetsmyndighetene som fant situasjonen «svært alvorlig». En av predikantene er dømt i Tyskland for å ha oppfordret til å drepe jøder, fortalte Expressen i fjor sommer.  Samtlige predikanter oppfordrer til jihad og martyrdom. Moskéledelsen stilte seg derimot uforstående til at de hadde «havnet bort i» slike ekstremister. De hadde ikke gjort gode nok undersøkelser på forhånd, heter det. Sistnevnte påstand ble avvist kontant av sikkerhetsmyndighetene: Det ligger åpent i sosiale medier hva disse predikantene står for, heter det fra sistnevnte hold.

Nettopp.

Vi ville bli overrasket om ikke barna på Römosseskolan også skal på besøk i moskeen i byen. Og man lurer fortsatt på hvorfor integreringen ikke fungerer av muslimer i stort? Man undrer seg over hvorfor Gøteborg anses som IS-hovedstaden i Europa?

Römosseskolan er en av seks skoler som drives av Sveriges Islamiska Skolor. De andre er Framstegsskolan i Stockholm, Framstegsskolan i Uppsala, Islamiska skolan i Växjö, Al-Azharskolan i Stockholm og Al-Azharskolan i Örebro. Skolene har flere ganger blitt møtt med kritikk fra Skolinspektionen for kjønnssegregering og at bønn blandes inn i ordinære timer.

Sverige fremstår som et eneste blålys.

Et nederlag for integreringen, for jenters frihet og for det rasjonelle samfunnet – kort sagt for det moderne Sverige, skriver Expressen på lederplass.