Terrorisme og ekstremisme

Brorskapet forbys i USA? Kobles til terror

Det ligger an til at Det muslimske brorskapet kan bli definert som en terrororganisasjon under Donald Trump som ny president. Det vil i så fall være helt nye takter fra USAs politiske ledelse. President Obama har nemlig vært en nær alliert med Brorskapet. Så er da Obama også en av disse politikerne med mantraet «islam forkynner fred».

Brorskapet så dagens lys i Egypt på slutten av 1920-tallet og har nå etablert seg med dype røtter i vestlige land, som i Norge. En sak som fikk lite oppmerksomhet her på berget var da Emiratene førte opp Rabitamoskeen på terrorlisten sin, dette fordi Emiratene mener Rabitamoskeen er en Brorskaps-moské og at Brorskapet (også) er en terrororganisasjon.

Så har da slagordet til Brorskapet ligget fast, og uten en komma-endring, siden 20-tallets Egypt:

«Allah er vårt formål, budbringeren er vår leder, Koranen er vår lov, jihad er vår vei, døden for Allahs sak er vårt høyeste håp.»

Ny kurs i USA

Det er videre en kjent sak at president Obama gjennom sitt politiske virke har pleiet nære og hjertelige bånd til Brorskapet, som har hatt klippekort i hans politiske korridorer. Så er da Obama godt kjent for følgende lovprising av islam:

«Religionen (islam) preker fred, rettferd og toleranse. Vi alle anerkjenner at denne store religionen, i hendene på noen få ekstremister, har blitt forvrengt. En av de utfordringene vi står overfor er hvordan isolere dem som har forvrengt den. … Vi alle anerkjenner at denne store religionen ikke kan rettferdiggjøre vold»

Samme president sa dette til FNs generalforsamling i september 2014: «Jeg gjorde det tydelig at vi ikke er i krig mot islam. Islam er en religion som forkynner fred». Om ekstremister la Obama til dette: «De representerer ikke islam.» For ikke å snakke om disse Obama-ordene:

«Fremtiden må ikke tilhøre dem som bakvasker profeten Muhammed.ˮ

Alle kildene til siterte utsagn er å hente i Islam – de ellevte landeplage.

Det kan bli helt nye toner fra Det hvite hus på nyåret 2017. Allerede nå varsler den utenrikspolitiske rådgiveren til Trump, Walid Phares, at nytt lovverk er på vei, der Brorskapet forbys og defineres som en terrororganisasjon:

Terrorgruppen Hamas springer ut av Brorskapet.

Terrorgruppen Hamas springer ut av Brorskapet.

Donald Trump will work to pass legislation designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization, said Walid Phares, a foreign policy advisor for the president-elect.

Speaking to the Egyptian news outlet Youm7, Phares said the legislation, which was already approved by the House Judiciary Committee earlier this year and referred to the Senate Foreign Relations Committee was held up due to the Obama administration’s support of the group.

I lovutkastet er tre grupper i USA identifisert som Brorskapsgrener: Council of American-Islamic Relations (CAIR), som også er ført opp på Emiratenes terrorliste, Islamic Society of North America (ISNA) og North American Islamic Trust (NAIT).

FBI kom over et amerikansk Brorskapsdokument som i detalj skisserer hvordan gruppen jobber for å overta makten i USA. Dokumentet ble lagt frem som bevismaterial i den såkalte «Holyland»-saken om terrorfinansiering i 2008. I dokumentet heter det blant annet dette om Brorskapets arbeid i USA: Det er «en type stor jihad for å eliminere og ødelegge den vestlige sivilisasjonen fra innsiden og ’sabotere’ dens miserable hus med hendene sine og de troendes hender». USA og Vesten skal «infiltreres og domineres», som det heter. Brorskapet skal «presentere islam som et sivilisasjonsalternativ og støtte den globale islamske staten overalt der den er». Det «ultimate målet», sier dokumentet videre, er at «Allahs religion seirer over alle andre religioner».

Dødsstraff for frafall

Den som i Norge har fremstått som den varmeste tilhengeren av Brorskapet, er Rabitamoskeens forstander Basim Ghozlan. Han forbilde er eksempelvis Brorskapets åndelige leder, Yusuf al-Qaradawi. Sistnevnte ansett som den ledende sunniislamske ideologen i verden, og som særlig er «berømt» for disse ordene:

«Hvis de (muslimer, min merknad) hadde kvittet seg med straffen for frafall, ville ikke islam ha eksistert.  Islam ville ha opphørt med Muhammeds bortgang, fred være med han. Så, å motsette seg frafall er hva som videreførte islam frem til i dag.»

Jeg tror han kan ha rett i akkurat denne påstanden. Men for oss ordinære borgere er slike ord vel radioaktive å ta i munnen. Det kan raskt lede til påstander om nevrotiske lidelser, som går i kategorien – riktig gjettet – fobi.

Når vil vi se handling fra statsrådene Sylvi Listhaug (integrering) og Anders Anundsen (justis)? Ny gjettelek: I alle fall ikke før Stortingsvalget 2017? For det er viktig å holde lankene pene og rene. Da er et første bud dette: Ikke omtale vår tids landeplage med ett skjevt ord, og ta ethvert grep for å late som om elefanten har utvandret fra Norge og kontinentet vårt.