æreskultur

Ap er infiltrert. Forstår Støre alvoret?

Løgnhistorien rundt Aps bystyrerepresentant Bashe Musse avdekker at den trojanske hesten er på innsiden av partiet. Og det har den vært i årevis. Tar ledelsen konsekvensene av at partiet spises opp verdimessig av "sine egne"?

NRKs avsløring i går på Dagsrevyen var ingen overraskelse for oss. At Oslo Aps Bashe Musse spiller velintegrert verdimessig overfor det norske samfunnet, mens han lever i en annen virkelighet overfor somaliere i Norge og Somalia, er nok mer et eksempel på normen enn et avvik. Enten de har opprinnelse i et land som Pakistan eller Somalia, er det all grunn til å forvente at «lokale politikere» med denne bakgrunnen ofte spiller dobbelt: De kommer fra den islamske æreskulturen, og ytterst få av dem har forlatt den.

Nettopp derfor stod Musse på Dagsrevyen i går og benektet 100 prosent at NRKs – to uavhengige – oversettelser av et intervju med ham i somalisk fjernsyn var riktig. Dette er å få servert den ytrestyrte æreskulturen i sitt grimme, løgnaktige vesen i beste sendetid. Musse snakket på denne måten til sine egne, der løgn er akseptert for å redde ansiktet. Han gikk altså helt ut av rollen som representant for Ap og Norge og vår indrestyrte kultur, der å bli tatt i løgn er noen av det mest skammelige uføret man kan havne i. 

Himmelropende naivitet

Når et statsbærende parti som Ap gjennom årene hjertelig har sluppet inn personer fra islamsk æreskultur – endog i hijab, som «ikke betyr noe» – vitner dette om den himmelropende naiviteten som har herjet hele innvandringsfeltet de siste tiårene. Bashe Musse er kun et symptom på at Ap har tilrettelagt for et Punjab og Mogadishu i egne rekker. Konsekvensene er at hver eneste gang alvorlige problemer i aktuelle miljø er avdekket og lagt på bordet til debatt for å finne konstruktive løsninger, så har representanter som dette torpederte virkelighetsbildet og iherdig jobbet for å opprettholde status quo.

Dette har i ytterste konsekvens kostet menneskeliv (æresdrap, typisk av unge kvinner), og maltrakterte liv etter kjønnslemlestelse og tvangsgifte.

Ja, jeg sier det så tydelig av den enkle grunn at jeg personlig siden 90-tallet har «kjempet» med slike representanter i TV- og radiodebatter og i avisspaltene, det samme har vi i HRS siden oppstart i år 2000. La oss ta ett særdeles grusomt tema, nevnte kjønnslemlestelse, avdekket i TV 2 i år 2000, og videre avslørt gjennom HRS-rapporter utover 2000-tallet. Kampen gjennom årene har vært å få på plass beskyttelse av jentene i Norge, og langt de fleste i risikosonen er somaliere. Vi har stanget hodet konstant i veggen. Dette skyldes ikke minst tausheten fra miljøene selv, som Bashe Musse som jobber med intergrering i egetstartet Somalisk Nettverk og som integreringskonsulent («spesialkonsulent», som han skriver på Facebook) for Oslo kommune, er et av de fremste eksemplene på. Han har aldri varslet offentlig bekymring for kjønnslemlestelse blant sine egne. Hvorfor ikke? Kjenner han  ikke miljøene han jobber med?

Men ikke bare taushet har vært så ødeleggende, også direkte tåkelegging har vært øverst på Musses meny. Ett eksempel: I 2014 ble det avdekket at 530 norsksomaliske jenter i alderen 6-13 år i tidsrommet 2001-2013 var sendt på opphold i Somalia, Kenya og Egypt.

I Somlia lemlestes opp mot 98 prosent av jentene. I Egypt over 90 prosent. I Kenya er det store somaliske befolkningsgrupper. Man skulle tro at Musse, spesialkonsulenten, da ville slått alarm på vegne av de sårbare jentene sendt ut av Norge. Men nei, da, tvert om, for bare se her:

– Jeg frykter ikke kjønnslemlestelse. Jeg kan selvfølgelig ikke utelukke at det kan skje, men det har vært en enorm holdningsendring blant somaliere i Norge, sier Bashe Musse (Ap), bystyre-medlem og leder i Somalisk nettverk.

– 98 prosent av kvinnene i Somalia er omskåret, hvordan kan de norske jentene slippe unna?

– Det er sterke krefter som jobber mot omskjæring i Somalia nå. Somalisk-norske foreldre er veldig strenge, og sier til sine slektninger at de aldri skal røre deres døtre. Mange forklarer at det ikke er lov med omskjæring i Norge, sier Musse.

Vel, dette var i 2014. I dag, i 2018, er fremdeles de internasjonale anslagene i verdenstoppen, 95-98 prosent jenter lemlestes i Somalia. Og kjenner Musse alle norsk-somaliske foreldre? Så rart at vi aldri har sett reportasjer – i alle fall ikke jeg – om foreldre som forteller hvor «veldig strenge» de er, og hvordan de formaner sin familie i Somalia om ikke å lemleste jentene når de dumpes i klanen der. Og der sa jeg det selv: dumper foreldrene ungene, ja, da er de jammen ikke en døyt integrert verdimessig i Norge. Norge er kun et økonomisk fotfeste.

Hvis ikke Musse vet at jenter som dumpes i Somalia antakelig nesten uten unntak enten er lemlestet allerede, eller kommer til å bli det, vel, da tror jeg heller Oslo kommune skulle satse på HRS som «spesialkonsulent».

Trygdemisbruk? Hæ?

Enten det har vært flerkoneri, shariaekteskap i moskeene, trygdemisbruk, eller annet blant den minst integrerte gruppen av de store ikke-vestlige gruppene, har brannslukkeren Musse vært på banen.

Musse hevder det er feil at mange somaliere skiller seg på papiret, men fortsetter å bo sammen for å få mer velferdspenger ut av den norske stat.

– Det er vanlig at somaliere skiller seg, i likhet med andre etnisiteter. (…). Trygdemisbruk er et samfunnsproblem som jeg mener vi bør debattere, men det er ikke slik at dette er en særlig problemstilling i de somaliske miljøene i Norge, hevder Musse.

Ja, den står virkelig til troende.

Bashe Musse på Dagsrevyen 29. mai 2018. Skjermdump.

Man har altså satt bukken til å passe havresekken. På 90-tallet var det andre bukker som herjet med fakta, som Aps Aslam Ahsan, sammen med partikameraten Khalid Mahmood. Det var maktpåliggende for dem å underkjenne enhver antydning om at arrangert ekteskap var problematisk, for å si de mildt. Og tvangsekteskap – nei, det måtte vi da forstå var et uhyre sjeldent fenomen, kanskje maksimalt fem tilfeller i året. Og vi nordmenn måtte ikke komme her og komme her, for vi har jo så mange pedofile i våre rekker (incest). Ja, dette ble sagt i fjernsynsdebatt.

Her kan vi jo smette inn et eksempel (det er flere) fra samme parti. I august i fjor var ekstremisten Tahir ul-Qadri på Norgesbesøk, invitert av sine undersåtter i Minhaj-bevegelsen her. Ul-Qadri står for et gjennomislamisert samfunn: Kvinners fulle underordning av mannen, hijab og niqab, flerkoneri, dødsstraff for blasfemi, dødsstraff for frafall (hvis man ikke angrer, da kan man muligens få syndsforlatelse), minoriteters færre rettigheter, ekstra skattelegging av dem som er ikke-muslimer. Da er noen av de viktigste elementene nevnt. Det alle allerede har forstått er at dette makabre menneske- og samfunnssynet tilhører en helt annen planet enn verdiplattformen til Ap og ethvert annet parti på Stortinget. Synet tilhører det verdikollapsede islamdominerte verden. Likefullt omfavner Oslo Ap en Qadri-tilhenger, Nasir Ahmed, som omtaler ul-Qadri som «høyt respektert», «virkelig en inspirasjon» og en mann som «promoterer det sanne og riktige bildet av islam!». Ahmed belønnes med plass i finanskomiteen i hovedstaden.

Nasir Ahmed til høyre for ul-Qadri, tvillingbroren til venstre. Foran deres private bolig i Oslo. Skjermdump fra Facebook.

Rydde opp?

Man kan ta runden landet rundt i de ulike by- og kommunestyrene og finne nøyaktig det samme. Musse og hans like sitter i styrer og stell som representanter for SV, Rødt, MDG, V, Sp og Ap, men i langt mindre grad for Høyre. Det er kun ett parti man ikke ville finne dem i. Dere ser hvilket, og grunnen er åpenbar: Disse kreftene vil ha høyest mulig innvandring fra «hjemtraktene», og et ukjent antall av dem jobber for en kulturell revolusjon av Norge.

La meg legge til dette: Allerede på slutten av 90-tallet fortalte unge muslimske kvinner (pakistanere, tyrkere, somaliere), om hvordan familiene deres rett og slett moret seg over «talspersonenes» åpenbare dobbeltkommunikasjon i norske medier. Det var eksempelvis «komikveld» i TV-stua når TV 2 eller NRK hadde større debatter om sentrale innvandringstema, fortalte de.

Nettopp derfor anbefalte vi i HRS Jeanette (Pakistan) og Nadia (Marokko) da de skulle i TV 2-debatt i 2002 med sentrale talsmenn om tvangsekteskap og ukultur:  -Gi beskjed med en gang de ikke snakker sant. Og fortell hva dere mener er sannheten.

«Gutta» i debatten fikk bakoversveis. Dette hadde de aldri møtt av motstand, dertil fra «jenter» – av egen opprinnelse.

Ikke på vegne av Ap

Men Oslo Ap ser ikke ut til å ta innover seg alvoret i Musses uttalelser. Musse uttaler seg ikke på vegne av Ap, sier leder av Oslo Ap.

-Han uttaler seg ikke på vegne av Arbeiderpartiet, og det er klinkende klart hva Arbeiderpartiet mener om saken. Når det er sagt, så skal han bidra til å fremme vår politikk. Det er han enig i, sier Jacobsen.

Det burde påhvile Ap – et statsbærende sekulært parti – å saumfare enhver krok i partiet etter folk som ikke står last og bram med partiets verdiplattform. For disse har en egen ideologisk agenda – og den er ikke til det bedre for Norge. Tvert om.

Bashe Musse har nå bedt om bistand fra advokat, Arild Humlen. Oslo Ap, ved leder Frode Jacobsen, har uansett allerede hvitvasket Musse. Det som for Jacobsen var «sjokkerende» i går – vil få ingen konsekvenser for Musse.

Velkommen til Det Nye Norge. Og våre Nye Politikere.