Islam

Skandalen i Solna: Verre enn først antatt

Centerpartistene Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson er ekskludert fra Centerpartiet etter skandale-dommen der de frikjente en 37 år gammel irakier for konemishandling, blant annet med begrunnelsen at han er av "god familie". Det kan det hende at han er, men selv har han flere dommer for nettopp vold, trusler og kvinnemishandling.

I den nå kjente dommen, som lekdommerne Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson gikk inn for, heter det blant annet at den 37 år gamle irakiske mannens «familie virker å være en bra familie, i motsetning til kvinnens, hvilket også har betydning for bedømmelsen av skyldspørsmålet».

Videre heter det at kvinnens troverdighet er senket fordi hun i det hele tatt anmeldte saken til politiet. I følge retten er «det normale i «disse kretsene» at kvinnen går til mannens familie og forteller om eventuell mishandling, slik at det hele kan løses innen familien. At hun ikke en gang har sagt til mannens slektninger at han slo henne, svekker hennes troverdig ytterligere, hevder Aldebe og Fransson.

De to lekdommerne nøyde seg imidlertid ikke med dette, men spekulerte også fritt over kvinnens motiv for å politianmelde ektefellen for vold.

Det er mulig at den frikjente 37-åringen er av god familie, men selv later han til å være et mindre godt papir. Hassanin Aledari, som er irakisk statsborger, er nemlig dømt flere ganger for nettopp vold, trusler og kvinnemishandling.

Tidligere voldsdømt

I 2012 ble han dømt til tre måneders fengsel av Nacka tingrett for tre tilfeller av mishandling og overtredelse av besøksforbud. Han hadde mishandlet en kvinne han var i et forhold med i 2010, blant annet ved å dytte henne i veggen når hun var nyforløst med keisersnitt, slå henne gjentatte ganger i hode og nakke, og true både henne, hennes kollegaer og en nabo. Dommen ble stadfestet av Svea hovrett.

Den fornærmede kvinnen er etnisk svensk, men etter bruddet med Aledari har hun faktisk hatt behov for en «beskyttet bolig» – slik Aldebe og Fransson beskylder fornærmede i Solna-dommen for å være motivert av – da hun nå lever på hemmelig adresse og har beskyttede personopplysninger.

I tillegg er 37-åringen dømt til samfunnstjeneste for ytterligere to tilfeller av mishandling, trusler og to tilfeller av trusler mot offentlig tjenestemann i perioden 2000-2002. Hele tre rettslige besøkforbud er tatt ut mot ham.

Interessant nok er Aledaris belastningsutdrag bestilt fra Rikspolisstyrelsen 25. september 2017  – av nettopp Solna tingrett. Aledaris bakgrunn med voldelig adferd og mishandling av en kvinne han var i et forhold med, er imidlertid ikke nevnt med et ord i dommen fra Solna.

En større skandale

Skandalen er dermed enda større enn det som hittil har fremkommet.

Aledaris fraskilte kone har på grunn av to lekdommeres frie spekulasjoner fått sin troverdighet trukket sterkt i tvil, mens hennes tiltalte mann har blitt trodd – og blitt tillagt troverdige egenskaper som ikke er hans egne («god familie») – til tross for at forhistorien hans mer enn antyder at det er kona som snakker sant, ikke han. At kona har gjort det rette og gått gjennom alle riktige instanser i rettsstaten er blitt lagt henne til last og således fratatt henne troverdighet i lekdommernes øyne, mens mannens forhistorie med voldsdommer og kvinnemishandling overhodet ikke har vært tillagt vekt.

Avisen Expressen har for øvrig gått gjennom samtlige dommer i Solna tingrett som Ebtisam Aldebe har vært meddommer i, og opplyser om at hennes frikjennelse av Aledari ikke er den eneste dommen som stikker seg ut.

I tre av 11 saker har hun gått mot fagdommer og en ellers enig rett, og frikjent tiltalte. I 2017 sto en 16 år gammel gutt tiltalt for «vold mot tjenestemann» og «voldsom motstand». Aldebe ville frikjenne ham med begrunnelsen at han var «pliktoppfyllende og aldri har gjort noe lignende før». Også i denne saken foretrakk Aldebe å mistenkeliggjøre offeret: «Det kan ikke utelukkes at ordensvaktene, som har innlevert overensstemmende forklaringer, har snakket sammen før de ble hørt [av retten].» Dette til tross for at tingretten fastslår at både offeret og vitnet, samt deres opplysninger, fremsto som «meget troverdig».

«Både NN och vittnet NN har enligt tingsrätten också gett mycket trovärdiga intryck och de har lämnat klara, detaljrika och rimliga berättelser som framstår som självupplevda. Någon anledning att misstro de uppgifter som de lämnat under ed finns inte», står det i domen.

I en annan dom från 2017, även den gällande våld mot tjänsteman och där den misstänkta var dömd sju gånger tidigare, fick hon den åtalade friad genom att hon tillsammans med ytterligare en till nämndeman förespråkade att personen skulle frias eftersom det «inte kan dras några säkra slutsatser om hur slaget har utdelats och om det har varit fråga om ett riktat slag mot NN», enligt domen. Något som både rådmannen och en nämndeman alltså var skiljaktiga till.

Totalt har Ebtisam Aldebe gått emot det utfall som rådmannen förespråkat i tre av elva fall. Övriga fall har bland annat gällt grov våldtäkt mot barn, narkotikabrott, misshandel och snatteri.

Vi har neppe sett slutten på denne saken.