Islam

Snakker om flotte kompliment! Og mediene er på stedet hvil

-Hege Storhaug sprer hat, fordommer og usannheter. Hun og hennes butikk bør granskes. Ordene falt i statskanalen i går, og de tilhører ikke overraskende en av dem vi i HRS gjennom årene grundig har dokumentert er en helstøpt islamist med moskéimperialistiske tendenser, pent sagt. Basim Ghozlan slipper likevel unna kritiske…

-Hege Storhaug sprer hat, fordommer og usannheter. Hun og hennes butikk bør granskes. Ordene falt i statskanalen i går, og de tilhører ikke overraskende en av dem vi i HRS gjennom årene grundig har dokumentert er en helstøpt islamist med moskéimperialistiske tendenser, pent sagt. Basim Ghozlan slipper likevel unna kritiske spørsmål om sitt ideologiske og økonomiske virke i Norge. Programleder Hugo Fermariello fremstår som en mann uten særlig innsikt i islam generelt, og islam i Norge spesielt. Er ikke det litt underlig når vi nå faktisk skriver 2017 og islam er den raskest voksende religionen Norge og Europa? Skal denne kunnskapsløsheten eller latskapen bare fortsette?

Debatten i Dagsnytt atten i går 5. april var sentrert rundt et forslag fra FpU om ideologisk å granske moskeer i Norge. Fokuset var om moskeer i Norge forkynner et radikaliserende budskap, da (som alltid) knyttet opp mot terror, ikke islamisme generelt. På telefon kom lederen av Det islamske forbundet og forstander i dette forbundets moské, Basim Ghozlan, med uttalelser som bare halvhjertelig ble forsøkt stanset av Hugo Fermariello. Hvorfor halvhjertelig, Fermariello?

En gammel taktikk

Den velkjente taktikken fra totalitære krefter fikk således blomstre i all sin uskjønnhet. På 70-tallet var det kommunistene, typisk på universitetene våre, som beskyldte demokratiske opponenter for å være «ekstremister». I dag er det vi som opponerer mot totalitær islam som beskyldes for ekstremisme av de ekstreme kreftene. Jeg vet ikke om journalister bevisst eller ubevisst lar denne taktikken passere, men jeg vil anta, ut fra et vennlig innstilt sinn, at det er det ubevisste som er svaret. For, jeg tror journalister som Fermariello faktisk ikke har kunnskap om temaet han var debattleder for, og det er ikke minst dette som er den store bremseklossen i debatten om vår tids nye totalitære utfordring. Det hele er hjerteskjærende, på det gode samfunnets vegne.

Vi trenger en opplysningstid i NRK, eller hva tenker du, Hugo Fermariello?

Vår avsløring

Ghozlan har tydeligvis lagt merke til at vi i HRS har fulgt nøye med han og hans miljø gjennom årene, ja, så nøye at Stortinget har merket seg arbeidet vårt og pålagt regjeringen å stanse pengeoverføringer fra despotiske regimer til trossamfunn i Norge. Min påstand er at Ghozlan misliker sterkt at vi har forstått meget godt hvem han og hans miljø er. Denne moskéforstanderen kan heller ikke være fornøyd med nevnte Stortingsvedtak, som kom etter vår avsløring i 2015, og som lød slik: 

AVSLØRING: Enhver person, organisasjon og stat kan finansiere bygging av stormoskeer i Norge. Om det er despotiske regimer eller ideologiske ekstremister som står bak, spiller ingen rolle. Det islamske forbundet ved forstander Basim Ghozlan har funnet smutthullet: Man etablerer en privat stiftelse med formål om å støtte mosképrosjekt, og kan hente inn ubegrensede midler fra utlandet.

Stortinget svarte året etter med dette vedtaket, som var et fullt gjennomslag for HRS:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Det muslimske brorskapet

Ghozlan og miljøet rundt ham fremstår som Norges fremste Brorskapsbastion i Norge. Også dette har vi påpekt en rekke ganger gjennom årene. Som da Emiratene satte opp Rabitamoskeen på sin terrorliste. Emiratene definerer Brorskapet som en terrorgruppe, og satte opp sentrale moskeer i Europa som de mener er Brorskapets forlengede ideologiske klør.

Det foruroligende ved Rabitamoskeen i disse mørkere ideologiske tidene er også at flere nå kjente terrorister har hatt tilhørighet der, som den venstreradikale som Anders Cameroon Østensvig Dale, som konverterte i Rabitamoskeen. Nå står han på FNs terrorliste relatert til al Qaida. Videre handler det om Hassan Abdi Dhuhulow, Nairobi-terroristen, som var svært aktiv i flere år på nettstedet til Rabitamoskeen, islam.no, der han uforstyrret fikk promoterte en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki. En tredje er Abu Ayub, som gikk til selvmordsangrep i Bagdad i sommer. I tillegg har en rekke andre jihadister/terrorister hatt tilhold i moskeen. Hvorvidt Emiratene er kjent med disse forholdene er umulig å vite. Jeg tar det dog som en selvfølge at PST har notert seg dette med interesse. Det samme gjelder at det tilsynelatende er samlet inn penger av Rabitamedlemmer, som antakelig ikke har gått til de såkalte hjelpekonvoiene til Syria, men til terrorister i samme land. Mens forstander Basim Ghozlan benektet forholdet overfor NRK, gjorde ikke leder av Rabita Unge, Hossam Belkilani, det da han ble tatt med buksa nede.

Predikerer islamisme

I Rabitamoskeen tillater Ghozlan at ungdommen presenteres for innleide, utenlandske hatpredikanter. Som da Mohammad ibn Adam al Kawthari var på besøk.

Sjarmtrollet til Rabitamoskeen.

Denne fundamentalistiske predikanten driver bl.a. Jameah Girls´ Academy i Leicester, en av flere ekstreme islamskoler i Storbritannia. På jenteskolen sin har han svært detaljert styring. Alle må selvsagt dekkes til: kappe og hijab for de minste – niqab fra 11 år og oppover. Han forbyr jenter å behandles av mannlige leger. Han forbyr dem å svømme hvis det er en mannlig badevakt eller ikke-muslimsk kvinne tilstede, og nekter dem å bruke tamponger.

Kvinner har ikke lov å reise lenger enn 48 miles uten følge av sin mann eller en nær slektning og skal holde seg hjemme med mindre hun absolutt må ut.

Flerkoneri er derimot tillatt. Å latterliggjøre polygami er ifølge ham det samme som å være vantro. En kvinne har ikke lov til å nekte sin mann sex og det er forbudt å ha nære, intime forbindelser med eller kjærlighet for ikke-muslimer. Det er heller ikke lov å sitte, spise, leve med eller omgås vantro. Og han er selvsagt for den obligatoriske steiningen ved utroskap og for amputasjon ved tyveri.

Dette er som vi ser samme ideologi som Ubaydullah Hussain forfekter. Eneste forskjellen er at mens Hussain åpent glorifiserer jihad, gjør ikke Kawthari det. Men målet er det samme: Et samfunn helt og holdent under sharia.

Taust fra gammel-mediene

Men Ghozlan konfronteres ikke av mediene med all dokumentasjon som ligger på bordet. Det samme gjelder det ideologiske gufset til Mehtab Afsar i Islamsk Råd. Også Afsar får definere oss som avdekker en ideologi som ikke hører hjemme i et humant og opplyst samfunn som ekstreme, eller for å være presis, «fascister».

Legg merke til at Aftenposten i denne artikkelen der fascisme-beskyldningene faller, ikke med ett ord sier hvilken gruppe Afsar tilhører, nemlig den totalitære Minhaj-bevegelsen, der eksempelvis de som driver med «blasfemi» skal «henrettes som en hund».

Hvor lenge skal denne tilstanden få vedvare? Jeg mener vi er på overtid. Moskékreftene vokser fra år til år.