Masseovergrepene: Intern politirapport avslører det fulle omfanget av volden i Köln

En intern politirapport avslører det fulle omfanget av volden og masseovergrepene på kvinner i Köln nyttårsaften. Der Spiegel har sett rapporten, som viser at politiet ble fullstendig overveldet og dermed ute av stand til å bistå mennesker som ropte om hjelp.

kölnEn intern politirapport avslører det fulle omfanget av volden og masseovergrepene på kvinner i Köln nyttårsaften. Der Spiegel har sett rapporten, som viser at politiet ble fullstendig overveldet og dermed ute av stand til å bistå mennesker som ropte om hjelp.

I rapporten til det nasjonale politiet, Bundespolizei, heter det at representantene for ordensmakten mistet kontrollen på situasjonen. Rapportforfatteren skriver: «Kvinner, med eller uten følge, løp bokstavelig talt en spissrotgang som ikke lar seg beskrive med ord mellom mengder av tungt berusede menn.»

Horden av menn utenfor og inne på togstasjonen var fullstendig uaffisert av politiets tilstedeværelse.

Politiet sto overfor mange stressede, gråtende og skremte fotgjengere, særlig kvinner og jenter. Betjenter rapporterte om «slåssing, tyverier, seksuelle overgrep på kvinner etc.» Grupper av mannlige innvandrere ble gjentatte ganger oppgitt som gjerningsmenn, men å identifisere disse – særlig de som sto bak de seksuelle overfallene – «var uheldigvis ikke lenger mulig.» Årsaken: «Sikkerhetsstyrkene var ute av stand til å få alle hendelsene, overfallene, forbrytelsene etc. under kontroll. Det skjedde simpelthen for mye på en gang.»

I rapporten gir politibetjenter som var på stedet uttrykk for frustrasjon over sin manglende evne til å hjelpe hvert enkelt offer. Til tider var det ikke engang mulig å registrere alle anmeldelsene som ble levert.

Rapporten lister opp flere eksempler på hva politibetjentene opplevde:

– Tette klynger av menn forhindret politibetjenter fra å ta seg frem til folk som ropte om hjelp.

– En mann er sitert på å ha sagt: «Jeg er syrer. Du er nødt til å behandle meg vennlig. Fru Merkel inviterte meg»

– Vitner ble truet når de oppga navn på gjerningsmenn.

– Personer rev angivelig demonstrativt istykker oppholdstillatelsene sine foran politiet, lo og sa: «Du kan ikke røre meg. Jeg går bare tilbake i morgen og får en ny.» Rapporten bekrefter imidlertid ikke dokumentenes autensitet.

– Ordre til folk om å forlate stedet ble ignorert; å pågripe de som sto bak flere forbrytelser var ikke mulig på grunn av mangel på ressurser.

– Etter at en togplatform stengte som følge av overbefolkning, tvang folk seg simpelthen frem via andre platformer og togspor tilbake til den stengte platformen.

– Slåsskamper brøt ut ved pågang på tog; det var «hver mann for seg selv».

Situasjonen, som i rapporten beskrives som kaos, var så ute av kontroll at man fryktet alvorlige fysiske skader og til og med dødsfall. Derfor bestemte operativ leder seg for å rydde plassen. I rapporten heter det at politibetjenter ble «bombardert med fyrverkeri og overdynget med glassflasker.» Selv etter at plassen var ryddet, forekom «gjentatte fysiske konfrontasjoner mellom enkeltpersoner så vel som grupper, tyverier og ran på flere steder på samme tid.»

Rapportforfatteren drar en uhyggelig konklusjon: Politibetjentene ble møtt med en så stor disrespekt «som jeg aldri har opplevd i løpet av mine 29 år i offentlig tjeneste.» Fordi det var for få betjenter på plass «nådde de som var tilstede raskt grensen for sin gjennomføringsevne.» Vakten deres varte fra 9:45 til 7:30. Et sentralt problem for ordensmakten er ifølge rapporten overveldede politibetjenter, utilstrekkelig med personell og svakhet ved utstyr som ikke «var forventet.»

Forfatteren, som er senior politioffiser, beskriver hele situasjonen på nyttårsaften som «kaotisk og skammelig».

I dagene etter nyttårsangrepene har politiet i Köln mottatt mer enn 100 anmeldelesr. I sin opprinnelige uttalelse om morgenen 1. nyttårsdag opplyste politiets pressekontor at situasjonen på kvelden hadde vært «avslappet». Politimester i Köln, Wolfgang Albers, har senere innrømmet at den «opprinnelige uttalelsen var ukorrekt.»

Der Spiegel: Police Report Outlines ‘Chaotic and Shameful’ New Year’s Eve