Islam

Ikke overrasket over terrorstemplet

Det har hersket forvirring i formiddag om det er Islams Råd Norge eller Det islamske forbundet, også kalt Rabitamoskeen, som er oppført på terrorlisten til De forente arabiske emiratene. Nå skriver NTB at det er Rabitamoskeen til forstander Basim Ghozlan. Historiker Kari Vogt med flere mener dette er uforståelig. Men er det overraskende all den tid den ene jihadisten etter den andre terroristen har hatt tilhold i denne moskeen? Legg til at PST har hatt mistanker om pengeinnsamling til terror i samme moské, indirekte bekreftet av daværende leder av ungdomsgruppe i moskeen.

Jeg er altså ikke overrasket hvis det bekreftes at det er Rabitamoskeen som er ført opp på listen til Emiratene over terrororganisasjoner, slik NTB nå melder, her via VG. I morgentimene hette det at det skulle være Islamsk Råd Norge, paraplyorganisasjon for over 40 moskeer og foreninger.

Språktrøbbel førte til at Islamsk Råd kom på terrorliste med blant andre IS og al-Qaida.

Søndag meldte flere norske medier, inkludert VG, om at De forente arabiske emiratene hadde inkludert Islamsk Råd (IRN) på sin liste over terrororgarganisasjoner.

Den norske muslimske organisasjonen som lørdag ble ført opp på terrorlisten, står omtalt som «Al-Rabita al-Islamiyya fi al-Norwij», ifølge albayan.ae. Det er navnet på Det Islamske Forbundet (DIF), som også går under navnet Rabitamoskeen, skriver NTB.

Som tidligere omtalt, hadde den tidligere venstreradikale, så konvertitt til islam, Anders Cameroon Østensvig Dale, tilhørighet til Rabitamoskeen. Dale konverterte i Rabitamoskeen, før han fro på terrortrening i Jemen, for så å bli ført opp på FNs terrorliste relatert til al-Qaida

Så har vi terroristen med bosted i Larvik, Hassan Abdi Dhuhulow, som i fjor medvirket til å massakrere minst 67 personer på kjøpesenter i Nairobi, før han selv angivelig ble drept. Dhuhulow var svært aktiv i flere år på nettstedet til forstanderen i Rabitamoskeen, islam.no, der han uten å møte motstand fra de mange moderatorene, som Basim Ghozlan selv og Linda Alzaghari, nå i Minotenk, promoterte en av verdens verste terrorister gjennom tidene, Anwar al-Awlaki.

En tredje terrorist heter Abu Ayub, og tok livet av åtte personer nord i Bagdad i sommer i et selvmordsangrep. IS rapporterte hans død. Også Ayub, under tilnavnet Nordmannen, hadde tilhørighet til Rabitamoskeen.

I november i fjor kunne vi melde at leder av Rabita Unge, Hossam Belkilani, vanskelig kan ha snakket sant til Dagsrevyen om pengeinnsamling som foregikk på dørstokken til Rabitamoskeen. PST mistenkte at det handlet om penger til terror, mens Belkilani avviste dette med flakkende blikk. Rett etter gikk han ut på Facebook og beklaget hvis han hadde såret noen ved å benekte kjennskap til folk som samlet inn penger. Da sier en FB-venn følgende: ”Du står 2 meter unna Omar som har vokst opp i Rabita og påstår du ikke kjenner han…”

Belkilani gjorde ikke et eneste forsøk på å avvise at han var tatt med buksa nede.

I tillegg er det velkjent at Rabitamoskeen er en populær moské å konvertere i, og at mang en IS-kriger og andre jihadister har hatt tilhold i denne moskeen. Men så lenge media har hatt så lite kritisk fokus på Rabitamoskeen og Basim Ghozlans ideologi, som er forbløffende lik Brorskapets tankesett, er det kanskje ikke underlig at Ghozlan nå ukritisk får fremstå som fortørnet og forvirret?