Terrorisme og ekstremisme

Basim Ghozlans Qaradawi søkes til Norge

Utilslørt har Basim Ghozlan, leder av Det islamske forbund i Oslo, ved flere anledninger uttrykt sin hengivenhet overfor sunniislams fremste islamist Yusuf al-Qaradawi. Derfor er det ingen grunn til å bli sjokkert over at Ghozlan nå planlegger å invitere Qaradawi til konferanse i hovedstaden vår, Qaradawi som blant annet ønsker å fullføre det Holocaust som Hitler ikke klarte å fullføre. Kanskje på tide at media behandler Ghozlan en smule kritisk?

Hege Storhaug, HRS

Basim Ghozlan benyttes flittig av media som ekspert på islam. Siste runder var i TV2 Tabloid og NRK Søndagsavisen før påske da han kommenterte, det vil si prøvde å tåkelegge, Halvor Tjønns Muhammed-biografi. Muhammed var fred og fordragelighet, og når stakkaren kriget var det forsvarskrig, må vite.

I dag melder VG at Ghozlan jobber med å få Yusuf al-Qaradawi til Norge. Det VG ikke siterer er de verste uttalelsene til Qaradawi noensinne, her rapportert av samme Halvor Tjønn i Aftenposten i 2009:

For å avslutte min tale, vil jeg si at det eneste jeg venter på nå, når mitt liv går mot slutten, er at Allah gir meg muligheten til å reise til landet for jihad og motstand (dvs. Israel, red.anm.), selv om det skal skje i en rullestol. Jeg vil skyte Allahs fiender, jødene, og de vil kaste en bombe mot meg, og slik vil jeg avslutte mitt liv ved å bli martyr.

Basim Ghozlan kommenterte Qaradawis uttalelser slik i samme artikkel i Aftenposten:

Jeg vil ikke kommentere disse uttalelsene fra Yuzuf al-Qaradawi. Jeg kjenner Qaradawi som en respektert religiøs leder, og vi følger med på hans fjernsynsprogram. Men hans politiske uttalelser vil jeg ikke kommentere.

–Men mener du at en person som forsvarer Hitlers handlinger overfor jødene, er kvalifisert til å avgjøre teologiske spørsmål for muslimer i Norge?

–Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere hans politiske uttalelser. Vi hører på Qaradawi når det er snakk om religion. Forøvrig betrakter vi ingen person som feilfrie, sier Ghozlan

Her bør jeg kanskje skynde meg og føye til at dette nok ikke stemmer, for Ghozlan, hvis jeg har fulgt med i timen, har ingenting å utsette på islamsstifteren Muhammed – han var feilfri og er det til evig tid. Dessuten bør det legges til at islam som kjent ikke bare er teologi, tvert om. Islam er mer juss og politikk enn teologi, hvis man tar islam på alvor, da.

Qaradawis rulleblad er lite pent, hvis man setter humanisme over barbarisme. Qaradawi påbyr jenter og kvinner slør, for så vidt det samme som Abid Raja mener islam pålegger den muslimske kvinnen. Qaradawi taler varmt for polygami og mot at muslimske kvinner kan gifte seg med ikke-muslimer, og han har blant annet også gitt en fatwa til støtte for kjønnslemlestelse. Qaradawi ga også en fatwa i 2003 som var en blankofullmakt til palestinske kvinnelige selvmordsbombere. At han mener muslimske menn kan slå sin kone og at man kan ekte et ni år gammelt jentebarn, i Muhammeds ånd, er således ingen overraskelse. For Qaradawi er en klassisk shariaforkjemper. Og statsstøttede Ghozlan er hans store beundrer. Her et par sitat:

”den kjente og høyt respekterte islamske lærde”, og ”(…) en av de fremste lærde i den muslimske verden” (henholdsvis Dagbladet 1. november 2004 og Islam.no 8. september 2003).

Nå forteller altså Ghozlan at hans helt kan komme til Norge, gjennom et arrangement i Det islamske forbundet.

– Det er et forslag om at han skal komme hit, som en del av et seminar eller en konferanse, sier Ghozlan.

Hva skal så Qaradawi bidra med? Ifølge den tyrkiske avisen Zaman, som har tilknytning til landets islamistparti AKP, skal Qaradawi flytte til Norge i en periode for å fastslå når muslimene skal faste i perioder med midnattssol. Men dette er feil, sier Ghozlan.

– Hvis noen skal gjøre det, vil det være eksperter på dette, ikke al-Qaradawi, slår Ghozlan fast.Tja, hva skal eksperten og den åndelige lederen til Ghozlan da bidra med? Det klarer ikke VG å oppklare.

I Klassekampen i 2006 pekte jeg på Basim Ghozlan, hans kone Lena Larsen med flere, og påstod at de var islamister. Da ble det bråk, gitt. påstanden var rasistisk, det var den nye jødeforfølgelsen, og så videre. Disse folkene kan kunsten å snu verden på hodet.

Da blir det spennende å se om media følger opp. Basim Ghozlan bør for øvrig roses for sin relative åpenhet. Det er ikke alle islamister som er like lette å spore som han.

Jeg klarer ikke å la være å legge til følgende: på Gardermoen for noen år siden møtte jeg Basim Ghozlan i følge med sin frue og Kari Vogt. Trioen hadde vært på seminar/konferanse i Islamabad.

Og dette må føyes til: en telefon fra en norsk kvinne og konvertitt for ca tre år siden, medlem av moskeen til Ghozlan. Hun fortalte at da hun var i ferd med å konvertere, altså vurderte å gå over til islam, var hun i Ghozlans moské for veiledning. Det var ikke måte på hvor liberal islam var. Nei, ingenting var forbudt eller problematisk på noen som helst måte. Da hun i god tro konverterte var det dog ikke måte på hvor mange forbud som umiddelbart kom på plass – blant annet forbudet mot å falle fra islam, de strenge skilsmissereglene, mannens rett til å kontrollere henne i ett og alt – og så videre.

Ghozlan har nå gått så tydelig over streken at endog norske journalister forstår tegningen? Det er lov å håpe, men svaret er ikke gitt.