Fundamentalisme

NRKs nær-lesing av HRS-artikkel: – Ikke morsomt

Salafist-organisasjonen Islam Net har montert et høyt piggtrådgjerde rundt det store dawah-senteret sitt i Groruddalen. I en artikkel om dette problematiserte HRS hvordan NRK unnlater å opplyse om egne intervjuobjekters tilknytning til Islam Net, og i samme artikkel ble det gjengitt en spøk fra intern-chatten. - Jeg reagerer, det er problematisk og brudd på Vær Varsom Plakaten, het det i en e-post fra NRKs redaktør, som også opplyste at verken han selv eller journalisten syntes spøken var morsom. Redaktøren ville ikke besvare hva han konkret reagerte på. 

Av og til får vi tips fra lesere, og saken om Islam Nets nymonterte gjerde med metallrør og tre rader piggtråd rundt eiendommen de kjøpte for over 60 millioner kroner i 2021, var basert på et slikt tips. At publikum reagerer på at et stormoské- og misjonssenter monterer piggtrådgjerde er forståelig. Hadde norske frikirkemenigheter montert noe slikt rundt sine forsamlingslokaler er det all grunn til å anta at det hadde vakt oppsikt og bekymring også.

En stund etter publisering tikket det inn en e-post fra redaktør i NRK Oslo og Viken, Chris Carlsen, som hadde lest saken. Nærmere bestemt hadde han nok nærlest den, for han hadde funnet noe han mente var brudd på Vær Varsom Plakaten.

Hei.

Jeg reagerer på måten vår journalist blir omtalt på i denne saken: Islam Net har montert piggtrådgjerde rundt dawah-senteret i Groruddalen | Human Rights Service

Det er dette avsnittet konkret jeg mener er problematisk:

Det gikk ikke lang tid før NRK ved journalist Fouad Acharki hadde huket tak i samme mann. I HRS-redaksjonens intern-chat ble det tørt kommentert som følger:

– Nrk med søknad om mer penger til moskeene. Journalist og hovedkilde med jihadskjegg.

Dette avsnittet mener jeg bryter med to punkter i Vær Varsom-plakaten. Det gjelder 4.1. Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon og 4.3. Vis respekt for mennesker egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.

Vennlig hilsen

Chris

Sitatet redaktøren viser til er hentet fra avsnittet NRK hjertelig velkommen, som gjengis her:

NRK hjertelig velkommen

Har du selv overhengende lyst til å ta turen til Iman Aktivitetssenter, er det en rekke arrangementer som er åpne for publikum innenfor piggtrådgjerdene. Islam Net er svært aktive i sosiale medier med blant annet ulike nettsider og Facebook-konti. På forsiden til nettstedet islamnet.no trekkes både NRK, Avisa Oslo og Utrop fram, og pussig er det ikke. Det er de mediene som velvillig stiller med mikrofonstativ til Fahad Qureshi og andre talspersoner fra salafistmiljøet.

Vi har for ikke lenge siden belyst hvor fornøyde Islam Net er med NRK i saken Islam Net samlet inn 100 millioner – løfter fram NRKs profilering som viktig markedsføring. Vi ser heller ikke bort fra at NRKs medarbeidere kan ha mer personlig tilknytning til Islam Nets aktivitetssenter enn journalist Helene Sandvig som lagde en svært positivt vinklet reportasje om salafistorganisasjonen.

På Facebook-siden Finn Allah, som er direkte knyttet til dawah-senteret, ble det nylig lagt ut invitasjon til temakveld ved senteret, der tidligere Young Guns-leder Shahid Rasool skulle fortelle om veien fra å være Norges farligste mann til å bli Allahs lydige tjener.

Det gikk ikke lang tid før NRK ved journalist Fouad Acharki hadde huket tak i samme mann. I HRS-redaksjonens intern-chat ble det tørt kommentert som følger:

– Nrk med søknad om mer penger til moskeene. Journalist og hovedkilde med jihadskjegg.

NRK vinklet saken slik:

Rasool synes også at det er påfallende at kristne organisasjoner har tiltak for ungdommer som sliter. Men det har ikke moskeene.

Han er skuffet over at moskeene ikke bruker ham eller andre muslimske ildsjeler til forebyggingsarbeid.

– Jeg jobber i en kristen organisasjon, Forandringshuset. De har ansatt meg for å jobbe forebyggende.

Samtidig samarbeider han altså med Islam Net.

Hårsårt

NRKs redaktør hopper gladelig bukk over sin egen journalists brudd på VVP punkt 2.3. «Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet», som er årsaken til at spøken om jihadskjegget i det hele tatt er gjengitt. Vi valgte likevel å svare redaktør Carlsen, slik at han kunne forklare hva som var så leit.

Hei,

I politiets og påfølgende i stats- og riksadvokatens begrunnelse for henleggelse av Sumaya Jirde Alis anmeldelse av Atle Antonsens påståtte rasisme ble det fastslått at åpenbar humoristisk intensjon ikke er kvalifisert krenkende, så denne lille interne spøken som er gjengitt i tekstform vurderte vi at journalisten ville ta med et smil.

Så kan kanskje NRK gjennomgå sine svært lite humoristiske omtaler av HRS generelt og Hege Storhaug spesielt og vurdere hvorvidt dere selv holder dere innenfor eller utenfor grensen for hva som er kvalifisert krenkende.

Hvis det er slik at journalist Fouad Acharki (eller NRK-ledelsen) ikke tar det med et smil, da er det faktisk verdt en ny sak. Da antar vi at Acharki, eventuelt du, ønsker å utdype overfor oss hva det eksplisitt reageres på?

Vi benytter også anledningen til å takke for at dere leser rights.no.

Mvh

Rita Karlsen

Men nei, det var fremdeles hårsårt i skjegget hos NRK, og Carlsen viste igjen til de samme punktene i VVP.

Verken journalist Fouad Acharki eller jeg ser humoren i det aktuelle avsnittet. Har ingen kommentarer utover det.

Nei, vi kan jo vedgå at en vits ikke er spesielt morsom hvis man må forklare den, i alle fall ikke for den som velger å se verden gjennom gravalvorets briller, men det hadde likevel vært interessant å få vite hva som ikke var saklig og hva som var stigmatiserende i spøken om skjegget, for NRKs journalist unnlater ikke bare å opplyse om Shaheed Rasools bindinger til Islam Net (noe som definitivt ville gi publikum en annen oppfatning enn henvisningen til «jobb i en kristen organisasjon»), NRK unnlater også å opplyse om sin egen interesse i å framstille islam i best mulig lys.

En mangfoldig journalist

Journalist Fouad Acharki har jobbet lenge i NRK. På LinkedIn beskriver han seg selv som en «Allsidig og erfaren journalist med et stort nettverk og unik mangfoldskompetanse.» Tilsynelatende ble han opprinnelig hentet til NRK i kraft av å være muslim snarere enn i kraft av journalistisk kompetanse, for etter et år på folkehøgskole og påfølgende ti måneders ansettelse som videojournalist i Mastiff TV, huket NRK tak i ham i 2009, ifølge samme LinkedIn-resyme, der han oppgir å ha vært NRKs stipendiat i to måneder i NRKs flerkulturelle rekrutteringsprosjekt FleRe. Deretter var veien videre åpen i statskanalen, med ulike journalist- og programlederoppdrag i radio og TV, blant annet i Dagsrevyen og Migrapolis.

Den selverklærte mangfoldskompetansen har Acharki ervervet i statskanalen, ganske enkelt i kraft av å være muslim, og NRK har latt Acharki frambringe mang en trist historie om hvor islamofobiske nordmenn er. Journalisten har vært avgitt noen besøk i våre spalter tidligere. Eksempelvis i denne saken, der han ga mikrofonen til en stakkars, burkakledd konvertitt.

NRK-journalist Fouad Acharki opplyser at etnisk norske konvertitter møter så sterk motstand fra venner og familie når de konverterer til islam at de føler seg tvunget til å flytte fra Norge. Og det er ikke rart, for det eksisterer ingen religionsfrihet her i landet.

Acharki har intervjuet den burkakledde konvertitten «Umm Yasin», som ganske enkelt ikke holder ut å leve som forfulgt og undertrykket i Norge lenger og derfor flytter til Marokko.

Selv ikke hennes egen familie har støttet den religionsfrihetsberøvede kvinnens religionsfrihet.

Samme år, i 2015, ble Acharki hentet inn i NRKs nyhetsstudio for å kommentere terrorangrepet i Paris 13. november 2015. Det var riktig nok ikke det koordinerte terrorangrepet, der til sammen seks steder ble angrepet med automatgevær, håndgranater og eksplosiver og 130 personer ble drept, Acharki kommenterte. Han kunne fortelle den triste historien om terrorist-reiret Molenbeek, en forstad til Brussel, og forklarte det norske folk at det var rasisme som gjorde at muslimene i det arbeidsledige utenforskapet ble radikalisert inn i IS. Har du ikke sett den nær absurde samtalen mellom NRK-journalist Atle Bjurstrøm og Acharki, anbefaler vi at du gjør det. Acharki dukker opp i denne sendingen ca 08.40.

Den fæle islamofobien

Det kan kanskje hevdes at det er lenge siden 2015, men Acharki har nok å ta seg til fremdeles. I fjor ble han hentet inn som paneldeltaker i Rabita-moskeens dialogseminar om antisemittisme og jødisk-musimsk samarbeid. Vi forstår på referatet at det ikke var antisemittisme Acharki var hentet inn for å snakke om.

I Panel 3 satt Ervin Kohn, Basim Ghozlan, Linda Noor, Imam Faruk Terzic, Vegard Velle, Lars Gule og Fouad Acharki. Da skulle de snakke om media om antisemittisme og islamofobi. Hvordan bidrar media til å spre islamofobi og antisemittisme, hvordan kan de bygge opp under det ved bruk av overskrifter som gir flere klikk og lignende. Der snakket de om saker som spesielt gjelder muslimske menn som utfører kriminalitet. Hvordan det ofte blir blåst opp stort i media med overskrifter som «islamsk terror» «muslimsk mann gjør det og det», heter det i referatet.

I denne faksimilen oppsummeres det hva man kom fram til, og Acharki ses på bildet, der han sitter han ved siden av Rabitas Basim Ghozlan.

Tidligere i år samlet Acharki store deler av det mangfoldige nettverket sitt, slik at NRK fikk belyst at det er viktigere med mangfold enn kompetanse. Vi belyste det i saken Kompetanse skal byttes med mangfold i Diskrimineringsnemnda, der Acharki til fulle viser sine evner til å finne kilder som mener akkurat det samme som han selv, nemlig at representasjon er viktigere enn faglige kvalifikasjoner.

Takk igjen

Vi forstår at NRK ikke synes det er så morsomt å bli tøyset med, men referansen til jihadskjegg hos både intervjuobjekt og journalist kan neppe sies å være usaklig, de er begge muslimer med interesse av å sette islam i et godt lys.

Store norske leksikon definerer jihad slik: «Jihad er et islamsk begrep som kan referere både til en muslims anstrengelse for å leve i tråd med Guds bud og til krigføring i islams navn. Direkte oversatt til norsk betyr jihad «å streve», og det er en religiøs aktivitet for å fremme det som er rett, og forhindre det som er galt.»

Er det ikke nettopp anstrengelsen for å belyse hvor kjipe nordmenn er og hvor fredsæl og god islam er som er både NRK og journalistens ønske? Hvorfor ellers bryter de VVP selv så det svinger etter når de unnlater å nevne alt som finnes av bindinger til de fundamentalistiske elementene av islam?

Er du stolt muslim kan du ikke godt hevde det er usaklig og stigmatiserende at andre registrerer at du er det.

Uansett får vi takke for nær-lesingen nok en gang. Let, så skal dere finne, som det heter i Matteus-evangeliet; dere får bare fortsette med det.