Innvandring

Islam Net har montert piggtrådgjerde rundt dawah-senteret i Groruddalen

Det vakte oppsikt da Islam Net gikk til innkjøp av eiendom med egen skytebane i Groruddalen i 2021. Stormoskeen og misjonssenteret er blitt pusset opp for å fylle formålet, og nå er også et massivt gjerde med metallrør og tre rader piggtråd montert rundt bygget. På Google Street View har Islam Net sladdet inngangen på siden av bygningen.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har aldri gitt tillatelse til at Islam Net kan etablere moské på den store eiendommen, men driften er likevel i gang for salafistene. Etter iherdig kamp mot Oslo kommune og PBE, fikk nemlig leder Fahad Qureshi viljen sin til slutt. Ikke til å drive moské, men til å drive forsamlingslokale.

Den opprinnelige kroken på døra for den salafistiske misjoneringen, ble dermed fjernet igjen. Vårt Land belyste problematikken i september:

Men PBE var ikke enig i Qureshis lovforståelse: Islam Net må søke om bruksendring for å kunne bruke bygget til moské, sa de til Vårt Land. Siden da har de mottatt skriftlige redegjørelser fra organisasjonen. I mars gjennomførte de dessuten et stedlig tilsyn på eiendommen.

Nå har etaten snudd: «På bakgrunn av de opplysningene vi har, ser vi ved vår nye gjennomgang at bruken per 27.03.23 ikke krever søknad om bruksendring», skriver de i en e-post til avisen.

«Vi har om mulig tolket reguleringsplanveileder fra september 2018 noe strengt», medgir etaten.

Siden september har det vært full rulle, og som en av våre lesere gjør oppmerksom på; bak to meter høye metall- og piggtrådgjerder.

Høy sikkerhet

Islam Net er aktive, og etter å ha punget ut i overkant av 60 millioner kroner for eiendommen som ligger midt i innvandringstette Groruddalen, har flere millioner fått bein å gå på, både innen- og utendørs. Vår leser har selv tatt bilde av det nyoppsatte piggtrådgjerdet rundt eiendommen.

Et søk på Google Street View viser at innsenderen har rett i at det er nyoppsatt. På karttjenesten ser gjerdet rundt bygningen slik ut:

Også dette gjerdet var utstyrt med piggtråd, noe som dengang eiendommen huset Oslo Skytesenter kanskje var forståelig med tanke på å beskytte mot innbrudd. Islam Nets behov for et langt mer solid stålrørsgjerde med tre rader piggtråd synes ikke like åpenbar. Inngangen som vises tydelig på bildet fra innsender er forøvrig sladdet når man bruker Street View.

Slik sladding er ikke så vanlig, men fullt ut gjennomførbar for enhver med eierskap til avbildet eiendom. Hvordan man kan få et inngangsparti eller et hus sladdet av Google, gjennomgikk Dagbladet tidligere i år.

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet forteller at ut ifra et personvernhensyn kan det være mange gode grunner å sensurere objekter på Street View.

(…) Hun sier at personopplysninger om deg selv kan være så mangt, alt fra bilskilt eller andre objekter som kan knyttes til deg som person.

– Det er helt naturlig å ønske å fjerne dette. Vi har alle behov for privatliv, og ønsker ikke å dele hvor vi er, hva vi har eller hva vi gjør til hele det verdensomspennende internettet, sier Dahl.

Etter gjentatte erfaringer med at henvendelser til Fahad Qureshi og Islam Net ikke blir besvart, har HRS ikke gjort noe forsøk på å få salafistene i tale om hvorfor de anser det nødvendig å gjerde inn eiendommen med stålrør og piggtråd og hvorfor de har sladdet bygget. Det er etter all sannsynlighet lovlig å sette opp et slikt piggtrådgjerde, da lovverket sier at «det er forbudt å bruke piggtråd, pigger, glass, blikk eller liknende på gjerder som vender mot offentlig sted, unntatt ovenpå gjerder som er minst 2 m høye eller ligger minst 2 m fra offentlig sted.»

NRK hjertelig velkommen

Har du selv overhengende lyst til å ta turen til Iman Aktivitetssenter, er det en rekke arrangementer som er åpne for publikum innenfor piggtrådgjerdene. Islam Net er svært aktive i sosiale medier med blant annet ulike nettsider og Facebook-konti. På forsiden til nettstedet islamnet.no trekkes både NRK, Avisa Oslo og Utrop fram, og pussig er det ikke. Det er de mediene som velvillig stiller med mikrofonstativ til Fahad Qureshi og andre talspersoner fra salafistmiljøet.

Vi har for ikke lenge siden belyst hvor fornøyde Islam Net er med NRK i saken Islam Net samlet inn 100 millioner – løfter fram NRKs profilering som viktig markedsføring. Vi ser heller ikke bort fra at NRKs medarbeidere kan ha mer personlig tilknytning til Islam Nets aktivitetssenter enn journalist Helene Sandvig som lagde en svært positivt vinklet reportasje om salafistorganisasjonen.

Facebook-siden Finn Allah, som er direkte knyttet til dawah-senteret, ble det nylig lagt ut invitasjon til temakveld ved senteret, der tidligere Young Guns-leder Shahid Rasool skulle fortelle om veien fra å være Norges farligste mann til å bli Allahs lydige tjener.

Det gikk ikke lang tid før NRK ved journalist Fouad Acharki hadde huket tak i samme mann. I HRS-redaksjonens intern-chat ble det tørt kommentert som følger:

– Nrk med søknad om mer penger til moskeene. Journalist og hovedkilde med jihadskjegg.

NRK vinklet saken slik:

Rasool synes også at det er påfallende at kristne organisasjoner har tiltak for ungdommer som sliter. Men det har ikke moskéene.

Han er skuffet over at moskéene ikke bruker ham eller andre muslimske ildsjeler til forebyggingsarbeid.

– Jeg jobber i en kristen organisasjon, Forandringshuset. De har ansatt meg for å jobbe forebyggende.

Samtidig samarbeider han altså med Islam Net.

Kanskje føler han seg fortsatt hjemme bak høye piggtrådgjerder, hva vet vel vi. Forskjellen mellom hvem som samles bak henholdsvis fengselsgjerder og Islam Nets nyanskaffede piggtrådgjerder vet vi fra tidligere at ikke nødvendigvis er stor. Så kan man undres over hvorvidt Islam Nets gjerder er satt opp for å beskytte dem som er utenfor eller innenfor gjerdet.