Aktuelt

Valgvinner SV går neppe i regjering

Da LO-leder Peggy Hessen Følsvik åpnet LO-kongressen i dag slo hun fast at SV må inn i Støre-regjeringen. Det ønsket kan antakelig LO se langt etter. SV har nok skjønt at de har langt mer å tjene på å sitte i opposisjon enn i en stadig mindre populær regjering. 

Det manglet ikke på rosende ord fra LO-lederen da hun omtalte Støre-regjeringen, for øvrig en rødgrønn regjering som hun mener det «var et rungende rop om» i valget 2021.

– Regjeringen har levert i sak etter sak, på klima, arbeidsliv og fordeling. Men forventningen om en flertallsregjering var sterk blant LOs medlemmer. Nå må Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV finne sammen. Ikke bare fra sak til sak i Stortinget. Men i regjering. Det er så lite som skiller oss. Det er så mye som forener. Og alle må ta ansvar, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik ifølge VG.

Alt hva regjeringen har levert skaper kanskje fest hos LO, men vi vanlige dødelige uten LO-lederens lønn opplever at denne regjeringen koster oss dyrt. Og alle krisene som står i kø, om det så er koronakrise, kraftkrise eller økonomisk krise, skyldes ikke alene Russland krig i Ukraina. Krigen bidrar selvsagt til at de samme krisene forverres og at det kommer nye kriser til, som flyktning- og matkrise. Men akkurat hva regjeringen har levert i disse krisene, utover at staten håver inn penger, gir småpenger tilbake til skattebetalerne og spiller hasard med Norges viktigste inntektskilde, står noe uklart for meg. Opplevelsen hos folk flest er i alle fall å tappes fra alle hold.

Makt som forvitrer

Det synes mer som om LO-leder Følsvik er motivert av makt. Flertallsmakt. Men vi tør kanskje minne LO-lederen om at Norge har tre statsmakter, så den «trygge økonomiske styringen», særlig i kriser, krever mer enn en flertallsregjering. Dessuten bør Følsvik, om det ikke det hun allerede har gjort, studere de siste meningsmålingene. De er ikke gode nyheter for Ap/Sp-regjeringen. I Nettavisens maimåling fra Sentio falt Ap mest av alle partier og endte på 21,3 prosent (tilbake 3,2 prosentpoeng fra forrige måling). Sp kunne heller ikke juble, de endte på 8,3 prosent, og har dermed falt enormt siden de i fjor – før valget, vel og merke – var å snuste på 20-tallet. «Krisemåling» konkluderte direktør Arve Østgaard i Sentio. Målingen forteller oss også at Støre-regjeringen, om så SV ble tatt inn, ikke ville hatt flertall. Med disse tallene ville de fått 69 mandater, ja, selv om også MDG og Rødt ble tatt inn i regjering ville de ikke oppnådd 85 mandater (som er flertall). Så det «rungende ropet» synes å ha stilnet betraktelig.

Jo da, dette er bare målinger, det er valgresultatet som teller, men så er vel det å lytte til folkets signaler ikke LOs spesialitet. Derimot har SV fortsatt all grunn til å være fornøyd. De har en rekke gode målinger og ligger rimelig stabilt i underkant av 8-tallet. Dermed fikk vi helt rett i vår analyse mens det pågikk «sonderinger» for ny regjering, at den av Sp eller SV som ikke gikk i regjering ville være vinneren. Nå står Sp som den store taperen og Ap dras også nedover, ikke minst av alle skandalene i partiet, om det så er dekkoperasjonen for misbruk av pendlerboligordningen, partiets kronprinsesse Hadia Tajik som trakk seg som statsråd og nestleder grunnet skatteunndragelse og mulig dokumentforfalskning, daværende stortingspresidenten Eva Kristin Hansen som måtte gå – og dertil hyret advokat i saken. Det er ikke pene saker regjeringspartiet Ap har stått i den siste tiden, der krigen i Ukraina har vært med på å flytte fokuset.

Riktig for landet?

Dessuten lovte Sp ikke å gå i regjering med SV, så om de nå likevel går med på LOs krav vil det etter all sannsynlig føre til at Sp taper enda mer fremover. SV selv er (selvsagt) lunken, selv om de ikke lukker døra.

– Grunnen til at vi ikke er i regjering i dag, er at vi ble møtt med en rekke forutsetninger etter valget som ville bringe landet i feil retning. Vi ble møtt av partier som ikke hadde tilstrekkelig endringsvilje, sier Kjersti Bergstø, fungerende leder i SV til VG, og fortsetter:

– Hvis det skal bli aktuelt for SV å gå inn i regjering, så er det helt avgjørende at vi setter oss ned ved samme bord og at det bordet er ryddet. At vi starter med blanke ark og tar diskusjonene på nytt.

Om det er SV som besitter den riktige retningen for landet tyder verken valgresultatet eller meningsmålingene på, men de er som LO glad i makt. Lukker døra gjør for øvrig heller ikke Jonas Gahr Støre, såpass har han da lært av Høyre-leder Erna Solbergs strategi. Men om en regjering av så forskjellige partier som Ap, SP og SV, selv om LO fastslår at det er lite som skiller dem, vil vel trolig bidra til mye kamelspising. For øvrig er det vel heller slik at det lite som skiller partiene på Stortinget, noe som faktisk er en del av problemet.

SV har per se antakelig mest å hente på å være i opposisjon – og skal de ikke tape (mer) til Rødt, som gjør det usedvanlig godt for tiden, er det neppe deltakelse i en stadig mer svekket regjering som er oppskriften.

(Fotomontasje: HRS)