Lov og rett

Avtroppende stortingspresident har hyret advokat Elden

Den avtroppende stortingspresidenten Eva Kristin Hansen (Ap) har engasjert den profilerte advokaten John Christian Elden. Dermed bare vokser skandalen. Våre fremste folkevalgte, de som styrer landet, klarer ikke å holde ro og orden i eget reir. Tvert om skiter de i det.

Det opplyser hun i en SMS til Aftenposten.

Trakk seg

På kvelden torsdag 18. november ble det kjent at Hansen trakk seg som Stortingspresident etter at det hadde blitt avslørt at hun er én av dem som har jukset med pendlerbolig. I flere år var hun folkeregistrert i Trondheim, dertil på en hybel hos Trond Giske (Ap), mens hun i realiteten bodde i en bolig i Ski, som hun eier sammen med sin mann. I samme periode var hun også langtidssykemeldt, og forklaringen har vært at hun trengte så mye hjelp i denne tiden at hun ikke kunne være i Trondheim. Antakelig kunne hun heller ikke være i stortingsleiligheten i Oslo, men hun ga ingen beskjed til Stortinget om (den endrede) boligsituasjonen.

Hun hadde misforstått reglene, hun som «mange andre», jamret hun seg, dertil regler hun selv har vært med å vedta. Men da det samme torsdag ble kjent at statsadvokaten – svært så beleilig – hadde beordret etterforskning av seks ikke navngitte stortingsrepresentanter, regnet visstnok Hansen med at hun var én av disse.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning, sa hun da hun trakk seg.

Uholdbart

Ja visst er det uholdbart, det er like uholdbart som at et regjeringsparti gjorde en særdeles slett jobb da de satte Eva Kristin Hansen inn i rollen som stortingspresident. Med dét ble hun nest etter Kongen i rang, og da forventer «vanlige folk» at hun faktisk var skikket til stillingen. Men det har hun selv gjort klart til kjenne at hun ikke var. Like så galt er det at Åsmund Aukrust (Ap), leder for den interne valgkomiteen i Aps stortingsgruppe, fortalte til NRK (Dagsnytt 18) i forrige uke at de ikke kommer til å endre måten de jobber på for å finne Hansens etterstatter. Det bør de virkelig gjøre.

Ap har ikke politisk råd til å bomme én gang til.

Åpenbart hadde Eva Kristin Hansen håpet på at det var rom for tilgivelse, på grunn av hennes misforståelser, sykdom og det hun mente var dårlig arbeid fra Stortingets administrasjon med å formidle tolkninger av regelverket. Nå er det ikke mye rom for tolkninger i retningslinjene for pendlerbolig, men Hansen har rett i at Stortingets administrasjon ikke fremstår som spesielt profesjonelle. Og det verken når det gjelder pendlerboliger, reiseregninger eller skatteregler. Heller ikke Statsministerens kontor (SMK) har sluppet fri for kritikk. Dette er faktisk bare med på å forsterke den skandalen som dette er.

Ukultur

Det hele minner mest om en ukultur som har satt seg fast i veggene på Stortinget, der både Stortingets administrasjon, regjeringen og stortingsrepresentantene har en formidabel ryddejobb foran seg hvis en skal vinne (tilbake) «vanlige folks» tillit. Og nå mangler det ikke på aktører, i tillegg til politietterforskningen er det er et advokatfirma som skal gjennomgå skattereglene, et uavhengig granskningsutvalg skal se på pendlerbolig-problematikken og Riksrevisjonen har meldt sin ankomst.

Professoren i offentlig rett, Christoffer Eriksen, mener at Stortinget, i tillegg til Riksrevisjonens granskning, bør sette ned en statlig granskingskommisjon for å komme til bunns i saken.

– Mistanke om at statens fremste tillitsvalgte har fått uberettigede goder, kan svekke folks tillit til Stortinget og Regjeringen, påpeker Eriksen.

– Med en statlig granskingskommisjon kunne vi fått en saklig og faktabasert opprydning, fremfor stadig nye enkeltsaker hvor knapt noen har oversikt over alle relevante forhold.

I en SMS til Aftenposten opplyser Hansen at hun foreløpig ikke er kontaktet av politiet, likevel har hun altså hyret inn den profilerte John Christian Elden. Jeg er litt usikker på hvor tillitsvekkende det er i seg selv.

 – Ikke brutt regler, sier Elden

Aftenposten har forsøkt å få tak i Elden, men så langt har de ikke fått noen kontakt. Det har derimot Dagbladet. Elden mener at Hansen ikke har brutt noen regler.

– Eva Kristin Hansen ser ut til å ha fulgt reglene slik de er vedtatt og formulert. Det er grunnleggende i strafferetten for alle som utsettes for mistanke, at ingen kan dømmes i strid med lovens ordlyd. Uklarheter ved formuleringer skal komme de mistenkte til gode. Det gjelder også for stortingsrepresentanter, fastslår Elden overfor Dagbladet.

Han viser til at det er Stortinget som har vedtatt egne regler, og at de må følges.

– Politiets etterforskning skal ikke handle om reglene skal regnes som for gunstige, men om de er brutt. Spørsmålet om ordningen er for gunstige, er en del av kontrakten mellom politikerne og deres velgere, som er politikernes sjefer, sier Elden.

Elden viser til at Hansen ikke har hatt noen økonomisk fordel av pendlerleiligheten og at Stortinget ikke har lidd noen tap. Sistnevnte kan det stilles spørsmål ved, da Hansens stedfortreder i hennes sykefravær ble tildelt en annen stortingsleilighet. Uansett ber advokat Elden om en snarlig avklaring fra politiet om hvorvidt hun regnes som mistenkt.

– En konsekvens av etterforskningsordren er uansett at det påvirker vår folkevalgte forsamlings konstituering, ved at Eva Kristin Hansen har valgt å be om å få fratre som president fra førstkommende tirsdag.

– I den anledning viser jeg til førstestatsadvokatens ordre – siste avsnitt – om at etterforskningen ikke skal medføre at noen utsettes for unødig mistanke eller ulempe, sier Elden.

Så ble altså dette advokatmat også. Stortinget har ikke gode dager for tiden.