Kriminalitet

Støre må svare for SMKs avslørte dekkoperasjon i pendlerboligsakene

VG avslører onsdag hvordan Statsministerens kontor (SMK) har trukket i trådene for å beskytte politikere som har misbrukt pendlerboligordningen for egen vinning. Avsløringen setter statsminister Jonas Gahr Støres taushet i Hadia Tajik-saken i et nytt og lite flatterende lys, og det er på høy tid at landets øverste maktutøvende leder tar bladet fra munnen.

Avsløringen har overskriften Støres toppjurister ville ha med Stortinget på hemmelig plan om skatt, og avisens innsyn i et hittil hemmelig notat viser at embetsverket på SMK foreslo at Støre skulle ta grep i skattestriden rundt pendlerboliger fordi «gunstig beskatning […] er nå under press».

Taus statsminister

Etterhvert som stadig flere politikere i løpet av høsten og vinteren ble avslørt å ha misbrukt Stortingets pendlerboligordning for egen vinnings del, var Arbeiderpartiets statsminister Jonas Gahr Støre påfallende taus og intetsigende. Da nyutnevnte stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) til slutt måtte trekke seg grunnet slik svindel, skrev vi at saken var pinlig, men verre skulle det bli. Og det var Støres håndtering som ble verre, parallelt med avsløringer av stadig mer lyssky virksomhet fra (daværende) minister og Ap-nestleder Hadia Tajik.

I kommentaren Stakkars Støre oppsummerte vi slik:

I Tajik-saken forholder Støre seg tilsvarende bakpå, mens partiets kronprinsesse håndterer avsløringene om henne så elendig at hun for all framtid bør brukes som illustrasjon på maktarroganse-begrepet. At Støre sitter musestille og håper å kunne «frede» henne grunnet foreldelsesfrist er bare leit. De få ordene har uttalt til VG onsdag formiddag befester inntrykket av en leder som lar sin maktarrogante nestleder fortsette å holde roret, slik at han selv slipper.

– Fikk du vite om denne saken i vettingen før Hadia Tajik ble statsråd? Hvis ikke, når fikk du vite om den?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Støre.

Regjeringen har samtaler med potensielle statsråder før de blir utnevnt blant annet for å avklare om det finnes problematiske saker som komme frem.

– VG har avslørt at Hadia Tajik fikk tildelt skattefri pendlerbolig på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri brukte. Hva er din kommentar til saken?

– Min kommentar er at hun svarer på de spørsmålene hun får. Det har hun gjort hele veien, sier Støre.

Men det er jo ikke at Tajik har svart på spørsmål hele veien som gjør det nødvendig for Støre å ta tak, det er hva hun har svart. Og det er vesentlig for folks tillit at Støre er tydelig på hvorvidt han visste hva Tajik hadde foretatt seg før pressen fikk tak i informasjonen. Støres uttalelser kan sees som et uttrykk for Arbeiderpartiets generelle maktarroganse, men framstår snarere som feig uthalingsstrategi.

Det som tilsynelatende var en uthalingsstrategi da vi kommenterte 3. mars, viser seg nå å være en reell dekkoperasjon. VGs avsløring i dag viser at både Støres taushet og Tajiks elendige respons på å bli avslørt for skatteunndragelse har et strategisk bakteppe som minner mer om kleptokratier vi nødig vil sammenlikne oss med enn det minner om manglende evne til konflikthåndtering. Bak taushet og tåkeprat har noen åpenbart snakket sammen.

En juridisk manøver

Notatet VG har fått innsyn i og publisert er datert 14. desember i fjor. Det er sendt av Juridisk stab og ekspedisjonssjef Therese Steen og stilet til Støres egen stabssjef, Kristine Kallset. I notatet kan man lese hvordan Støres toppjurister klekket ut en dekkoperasjon parallelt med at både politiet, Skatteetaten og Riksrevisjonen var i full gang med sin etterforskning og sine granskinger. De mest sentrale utdragene fra notatet er som følger:

«Det er en rekke punkter i regelverket en mer gunstig beskatning av Stortingsrepresentanter og politisk ledelse i departementene grunnet deres særskilte stilling. Dette er nå under press fra Skatteetaten/Skattelovavdelingen som stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere.»

Og videre:

«For å rydde opp i situasjonen bør andre enn skattemyndighetene avklare hvilke unntak som bør gjelde for politikere og det bør gis nye, klarere regler som angir rammene for disse unntakene slik at man unngår den type diskusjoner vi har sett i høst.»

Steen og Juridisk stab foreslo å opprette «et regjeringsoppnevnt utvalg som så på de skattemessige sidene av Stortingsrepresentanters og regjeringspolitikeres ordninger.»

Ikke bare har Støres toppjurister uttrykt bekymring for at både Skatteetaten og Skattelovavdelingen i Finansdepartementet «stadig snevrer inn sin forståelse av unntakene som gjelder for politikere», de har altså ønsket å så tvil om Skatteetatens håndheving av skatteloven. De har i tillegg foreslått at Støre utad skulle vise til «et uklart regelverk» som årsak til at politikere kunne «trå feil». Videre foreslo de «et regjeringsoppnevnt utvalg» der initiativet skulle komme fra Stortingets presidentskap, slik at initiativet ikke kom direkte fra Statsministerens kontor.

Det er ikke bare en juridisk manøver, det er i realiteten en dekkoperasjon over politikeres økonomiske utnyttelse og misbruk av systemet. Notatet inneholder til og med forslag til ferdige talepunkter (!) til statsministeren dersom Stortingets presidentskap gikk med på løsningen med «et regjeringsoppnevnt utvalg», der Støre kunne vise til at» politikerne har måttet forholde seg til et uklart regelverk når det gjelder pendlerboliger og skatt. Et uklart regelverk gjør det lettere å trå feil, og dermed miste tillit.»

Tidligere riksrevisor Per-Kristian Foss sier til VG at «han tror manøveren fra juristene på SMK kunne spent bein på både granskingene og politietterforskningen, fordi den sådde tvil om det juridiske grunnlaget og la opp til at skatteloven skulle tolkes på en ny måte.»

– Det virker som man ville finne en unnskyldning for å påberope seg tvil om lovverket, til tross for at Skattelovavdelingen i Finansdepartementet var helt klar på hvilke lovtolkninger som gjaldt og at disse gikk langt tilbake i tid, sier Foss til VG.

Må svare

Statsministeren – kanskje mer forkledd som utenriksminister – har høstet lovord for sine statsmannsferdigheter i forbindelse med krigen mellom Russland og Ukraina, men det kan ikke brukes som dekke for å unnlate å svare denne gangen. For denne gangen handler det ikke om hans partikolleger som enten har eller ikke har tillit, det handler om langt mer. Skal Støre være god på utenrikspolitikk, er han fortsatt avhengig av tillit fra folket som har valgt ham, og uten svar denne gangen vil tilliten fortsette å forvitre, til den til slutt er helt borte.

I historien om Hadia Tajik ble det opplest og vedtatt at hun hadde ført både SMK og Stortingets administrasjon bak lyset. Det ble opplest og vedtatt at hun hadde lurt alle, inkludert velgere og sin egen sjef, Støre. Mon det? Med notatet datert desember er det fortsatt åpenbart at Tajik har lurt velgerne, men hvorvidt hun lurte SMK, administrasjonen eller Støre er ikke lenger noen sannhet.

I ettertidens lys er det mer forståelig at Tajik skrek opp om at Aftenposten ville «skandalisere» henne, hun har vist at SMKs jurister jobbet for en løsning som ville komme henne til gode, og hun har neppe opplevd det verken rimelig eller rettferdig å måtte ta støyten alene.

Støre har mye å svare for, og tausheten fra øvrige folkevalgte i øvrige partier forteller også en historie uten ord. Det er kanskje verdt å legge merke til hvilke partier som faktisk reagerer på notatet og hvilke som forholder seg tause. Til VG onsdag formiddag er det nemlig ingen unison forargelse å spore. Mens både regjeringspartiene, Høyre, Venstre og Krf sitter musestille i båten, er det kun Frp og Rødt som kommer med knallhard kritikk.

– Her ber altså byråkrater statsministeren på en måte om å instruere sine folk i presidentskapet sørge for at byråkratene i SMK kan plukke ut medlemmer av et utvalg og lage mandatet for dette for å sikre at skattemyndighetene og Finansdepartementets embetsverk skal blande seg i pendlersakene. Da er vi på ville veier. Jeg er relativt sjokkert, sier Frps Carl I. Hagen til VG.

Han reiser en annen problemstilling:

– Jeg skjønner ikke hvorfor det er den administrativt ansatte kommunikasjonslederen ved SMK, som svarer på vegne av Støre. Dette må Støre og hans politisk ledelse ved SMK svare på, fortsetter han.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer:

– Noe stinker på Statsministerens kontor. Her ser vi et sterkt ønske fra toppene i embetsverket om å sikre mest mulig særfordeler og fordelaktige skatteordninger for den politiske eliten. Det er pill råttent. De prøver attpåtil å legge det standpunktet i munnen på regjeringen, slik VG avdekker. Jeg håper virkelig ikke at Støre er med på den leken, sier han til avisen.

Kritikken er betimelig, og mens de øvrige partiene forholder seg like tause som Støre, er det likevel ikke alle tause som må stilles til ansvar denne gang. Det er fra statsminister Støres kontor dekkoperasjonen kommer. Da er det også Støre selv som må svare – og han har mye å svare for.