Mediekritikk

Skitten valgkamp fra Ap – og Høyre lar seg rive med

De fleste har vel fått med seg at Arbeiderpartiet har gjort HRS til en del av sin valgkamp. Det handler først om å sverte HRS så mye som mulig, for deretter å plage regjeringspartiene med at HRS mottar statstilskudd.

For den første dagen Ap kommer tilbake i regjering, da skal nemlig HRS’ statstilskudd fjernes med et pennestrøk! lover Ap.

Man kan selvsagt spørre hvorfor Ap er blitt så redd for HRS, men svaret ligger opp i dagen: Det har gått smertelig opp for Ap at det vi har mast om og kritisert i over 20 år, er riktig. Hvordan i all vide verden komme seg unna at en ikke tidligere tok politisk ansvar?

Feige Høyre

At Ap har valgt å bedrive en så ekstrem skitten valgkamp, dertil mot privatpersoner, får de rett og slett svare for selv. Men vi skjønner jo at kritikk av innvandringspolitikken og, ikke minst, kritikk av islam, skal fjernes fra det offentlige ordskiftet i Norge med Ap ved makten. Slik som det har vært gjort i Sverige. Alle som tør være med på det eksperimentet får stemme på Ap eller øvrige rødgrønne parti.

Det som kanskje er langt verre, er at Høyre lar seg rive med av Aps skitne spill. Det er forstemmende at Høyre godtar hva Ap hevder om HRS uten noe krav om dokumentasjon. For eksempel i februar i år publiserte Ap en video med påstander for eksempel om at vi «sammenligner mennesker med kakerlakker». Det er hinsidig. Slik har Ap holdt på de siste månedene – og påstandene blir bare styggere og styggere. Ikke rart kanskje, da de har skjønt at de kan ture frem som de vil. Og de etablerte mediene applauderer, ingenting er mer velkomment i MSM enn konflikter.

Det er ingen grunn til at Høyre skal vri seg unna i stortingsdenbatter om oss med at «de ikke er enig med HRS» og annet tåkeprat. For hva er det Høyre ikke er enige med oss i? Det hadde vært langt mer interessant for velgerne å få et svar på. Hva er det som gjør at Høyre er så feige?

Kort sagt: Aps grove beskyldninger om HRS bør avkreves dokumentasjon, og de øvrige partiene bør avklare hva uenigheten med HRS handler om.

 – Rasister!

I dagens VG er det på’n igjen. Denne gangen er skyteskiven kulturminister Abid Raja (V) og ammunisjonen er HRS. Nå strekkes strikken enda lengre: vi driver et rasistisk nettsted.

Det lover virkelig godt for fremtiden: de rødgrønne vil ikke bare fjerne innvandrings- og islamkritikk, de vil gjøre slik kritikk straffbar. For vi bør vel minne våre stortingsrepresentanter om at rasisme er forbudt? Hvorfor politianmelder Ap oss ikke for brudd på straffeloven?

Men igjen, dette skitne spillet, som alle på Stortinget burde holdt seg for god til, får leve sitt eget liv videre – fordi Høyre lar seg rive med. Denne gangen er det stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) som hevder følgende:

– Jeg mener personlig at Human Rights Service ikke burde ha støtte. De kommer ikke med ny kunnskap, refleksjoner, eller dimensjon i debatten om det flerkulturelle samfunnet for at de ikke skal få støtte, sier Johnsen.

Jeg gjentar: ikke med ny kunnskap, refleksjoner, eller dimensjon i debatten om det flerkulturelle samfunnet. Det er så beviselig løgn at man kan virkelig lure på om VG har sitert henne riktig. (At VG antakelig har lagt inn et «ikke» for mye på slutten, synes rimelig åpenbart.)

– Godt og intenst

Vi kan jo friske opp Ørmen Johansens hukommelse. I 2018, altså for tre år siden, sa hun følgende:

– HRS har i mange år jobbet godt og intenst med å sette søkelys på negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og  kjønnslemlestelse. Etter hvert har flere organisasjoner kommet på banen og jobber med disse sakene. Da er det er naturlig at også disse tas med i betraktningen vedr. tildeling av budsjettmidler. Budsjettforslaget er som kjent nå til behandling i Stortinget. Jeg kan ikke forskuttere utfallet av disse, sier Ørmen Johnsen.

Bakgrunnen for utsagnet var at den samme Ørmen Johansen hadde uttalt til NRK at hun kom med en offentlig unnskyldning på vegne av Stortinget og den norske stat til barn og unge som har blitt holdt tilbake i utlandet, mange av dem på koranskoler. Som vi kommenterte da, er det langt mer å unnskylde for – for problematikken med retur av barn til familiens opprinnelsesland hadde Høyres Ørmen Johnsen og de øvrige partiene kjent godt til fra 2003/2004 – avslørt av HRS. Uten at noen løftet en finger.

Siden vi dette året (2018) var foreslått kuttet med 500.000 kroner av statstilskuddet – av Venstre – spurte vi Ørmen Johnsen hva hun mente om dette kuttet, gitt denne «offentlige unnskyldningen» til de oversette barna og da falt overnevnte sitat. Med andre ord; unnskyldning som avlat.

Ville ha shariaråd i Norge

Så kan vi jo også rippe opp i at da Kristin Ørmen Johnsen (H) i 2003 var statssekretær i daværende Kommunal- og regionaldepartement, under ledelse av Erna Solberg, rotet Ørmen Johansen seg fullstendig bort med å foreslå shariaråd i Norge, for at muslimske kvinner skulle sikres skilsmisserettigheter. HRS hadde nemlig da avslørt at muslimsk skilsmisse også i Norge kan være svært vanskelig å oppnå, og vi fikk gjennom et flertallsvedtak på Stortinget (hele kommunalkomiteen fra SV til FrP) for optimalt å sikre muslimske kvinner skilsmisse fra sharia-ekteskapskontraktene de lever med. Problemet var ikke bare at Ørmen Johnsen ikke så det problematiske med shariaråd, at muslimske skriftlærde skal overprøve kvinners ønske om skilsmisse, men Ørmen Johnsen fikk Erna Solberg med på ideen. Senere har Solberg hatt dette hengende ved seg. På toppen av det hele foreslo Hordaland Høyre på nytt shariaråd i Norge i 2010.

Vi kan slå fast at «ny kunnskap, refleksjoner, eller dimensjon i debatten om det flerkulturelle samfunnet» ikke er velkommen i innvandring- og integreringspolitikken. Og i særdeleshet ikke når det pekes på den største elefanten i det norske rommet, islam.

Kraftig – og usann – påstand

HRS har mottatt betydelig støtte etter dagens oppslag i VG, så slik sett må en vel bare takke og bukke for at slike useriøse oppslag vinner terreng i MSM. Men man må også spørre seg; begynner MSM og en rekke politikere å bli totalt blind for hvilke beskyldninger de videreformidler?

Det er som Simen Sandelien, som kanskje er den mest oppegående Høyre har for tiden, sier på Facebook om dagens artikkel om oss: «Dette er VG på sitt aller mest useriøse». Han fortsetter:

Det å hevde at HRS er «rasistisk» er en veldig kraftig påstand som i realiteten er usann. Det som er sant er at HRS står i opposisjon til den identitetspolitiske venstresiden. Derfor ønsker identitetspolitikere å bli kvitt HRS. Det betyr ikke at HRS er rasistisk og at den identitetspolitiske venstresiden er rene sjeler. Det er heller omvendt.

HRS problematiserer kultur- og religionskonflikt knyttet til innvandring. HRS legger typisk tradisjonell norsk etikk- og moralforståelse til grunn for å vurdere rett og galt i denne typen spørsmål, enten det handler om barneoppdragelse, kjønnslemlestelse, flerkoneri eller andre religiøse praksiser. Dette er ikke rasistisk. Det handler kun om at vi faktisk er i Norge, og at befolkningen her følger norske normer, verdier, lover og regler. Det er vårt naturlige prisme å bruke til å forstå samfunnsendringer i landet vårt.

Dette kjenner vi i HRS oss igjen i. Det er derfor vi har etablert en grunnmur for HRS ut fra fire grunnleggende verdier: ytringsfrihet, likeverd, likestilling og religiøs frihet. Og de gjelder for alle på norsk jord, uavhengig av andre kriterier. Sandelien har tatt poenget:

De som heller er rasistiske er den identitetspolitiske venstresiden. Det er denne gruppen som først og fremst krever at mennesker skal essensialiseres ut fra den etniske bakgrunnen man har, det kjønnet man har, eller de seksuelle preferansene man har. Det er fra denne gruppen at man ser argumenter som i stor grad handler om å ville diskreditere og utdefinere meningsmotstandere basert på hudfarge, da typisk rettet mot slemme «hvite» mennesker. ( … )

Når et samfunn har hatt alt for stor grad av ikke-assimilerende innvandring over flere tiår slik som Norge, har vi akkumulert en rekke diasporagrupper fra forskjellige land som delvis lever kulturelt på siden av det norske samfunnet. Her praktiseres andre normer. Her kan norsk kultur- og språkforståelse være lav. I disse miljøene vokser man opp men noe annet en klassisk norske referanserammer. Folk som gjør en stereotypisk antagelse om at dette gjelder for en tilfeldig person de møter fra Midtøsten eller Afrika, gjør ofte en korrekt antagelse.

Men det er dette mange ikke vil ta innover seg. Enten vil de ikke se eller så lever de slik at de slipper å se. Hvor mange milliarder har vi brukt på «integrering»? Hvilke andre områder ville vi bare fortsatt med samme medisin når den beviselig ikke fungerer? Kanskje vi da bør stille en ny diagnose?

Som Sandelien sier:

Det hjelper iallfall ikke å angripe stemmene som faktisk påpeker at etnisk-kulturell konflikt er en diger – og voksende – utfordring i landet vårt. Det er å skyve problemene under teppet. Det er livsfarlig. Spesielt når man aktivt forsøker å tvinge disse stemmene til taushet, og ikke tillater samtalen om hvor de pågående trendene er i ferd med å ta det opplevde fellesskapet her i landet. Da risikerer man at økt sinne og mer skjult diskriminerende adferd bare får vokse og vokse.

Hvis man skal komme noen vei med diskusjonen om rasisme, må den trekkes bort fra disse posør-aktørene og inn i en realistisk ramme. Der bidrar som vanlig ikke VG på en konstruktiv måte.

Imens føler mer og mer av folket seg ensom – forlatt av våre politikere og forrådt av våre medier.