Innvandring

Sveriges snuoperasjon i innvandringspolitikken eller bare politisk spill?

Den svenske regjeringen har lagt frem forslag til en ny innvandringspolitikk. Samtidig la Moderaterna (vårt Høyre) frem partiets nye innvandringspolitikk. De har til felles en innstramningen av politikken, ikke minst ved å sette strengere krav til innvandrerne. Men Moderaternas forslag strekker seg langt lengre enn regjeringens, og det kan stilles spørsmål ved om regjeringen egentlig ønsker en innstramning.

Før vi ser litt nærmere på hva den nye politikken bebuder, er det viktig å ha med seg den nåværende politiske situasjonen i Sverige.

Regjeringen vakler

Den sittende regjeringen ledes av Stefan Löfvens sosialdemokrater og Miljöpartiet, med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna i den såkalte Januaravtalen. Det jevne valget i 2018 førte imidlertid at det tok 131 dager før det kom noen regjering på plass, og det skjedde nettopp fordi Centerpartiet og Liberalerna gikk fra borgerlig til rødgrønn side.

Men flertallet i Liberalerna, ledet av Nyamko Sabuni, har fått kalde føtter. Grunnen er at Löfven-regjeringen under arbeidet med den nye innvandringspolitikken gikk i en for liberal retning, ifølge Sabuni. Det handlet blant annet om utvidelsen for å kunne gi opphold i Sverige på humanitært grunnlag. Da kom spekulasjonene om Liberalerna ville bryte ut av Januaravtalen, som igjen kunne lede til et såkalt mellomvalg i Sverige. Det fikk regjeringen til å gå en ny runde med seg selv, og ifølge justisminister Morgan Johansson (S) skal Sabunis krav nå være innfridd.

Med andre ord: Kanskje den svenske regjeringen mener alvor med en innstramning i innvandringspolitikken.

Så kan det være at regjeringen redder seg ut denne valgperioden, men Sabuni har gitt klar beskjed om at hun fra høsten av, etter at budsjettet er ferdigstilt, går ut av Januaravtalen og tar Liberalerna tilbake til borgerlige side. Det betyr igjen, til manges store forskrekkelse, ikke minst i de etablerte mediene, at Sabuni heller ikke tar avstand fra «djevelen sjøl» i svensk politikk: Sverigedemokraterna (SD). Tvert om, de skal samarbeide med SD om politiske temaer.

Erkjennelse eller politisk spill?

På samme måte kan det stilles spørsmål ved Moderaternas nye politikk. Kommer den som en erkjennelse av at innvandring- og integreringspolitikken har feilet, eller er det for å stjele SDs klær?

For sistnevnte gjør det godt i svensk politikk, ikke minst med eierskapet partiet har til en restriktiv innvandringspolitikk. I en måling presentert i dag ligger SD på 19,2 prosent, som er 1 prosentpoeng opp fra forrige måned. Men det som vekker mest interesse med denne målingen er nettopp Liberalerna. For første gang på lenge peker pilene oppover, så til tross for at partiet ligger på beskjedne 3,7 prosent er det opp 1 prosentpoeng fra forrige måned. Det er som Aftonbladet påpeker: «Det kan lyde beskjedent, men i Liberalernas verden innebærer det en økning av velgerstøtten på nærmere 40 prosent, eller 65.000 personer. En lignende medvind har Liberalerna ikke hatt på denne siden av siste valg.» Ifølge Aftonbladet skyldes denne medvinden at Sabunis «SD-linje» er en suksess.

Faksimile fra Aftonbladet

Så kan det nevnes at Moderaterna går 1,7 prosentpoeng tilbake og ender på 22,8 prosent. Det gjør Moderaterna til Sveriges nest største parti, for fortsatt ligger Socialdemokraterna på topp, ja de økte faktisk mest av alle med 1,2 prosentpoeng, til 25,4 prosent. Men det forteller oss også at dagens borgerlige side (Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna) til sammen har 47,2 prosent, inkluderes Liberalerna er vi oppe i det magiske 50,9. Dagens samarbeidspartier (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet og Liberalerna) får 42,2 prosent, uten Liberalerna er vi nede i 38,5 prosent. Da ville det heller ikke hjulpet om Vänsterpartiet (vårt SV) gikk inn i en rødgrønn regjering, da de i denne målingen har 8,4 prosent (en nedgang på 0,9).

Det lukter regjeringsskifte ved riksdagsvalget til neste år. Noe som ikke minst henger sammen med at SD stadig rykker lengre inn i den politiske varmen – på borgerlig side, vel og merke. Löfven-regjeringen på sin side prøver å overbevise det svenske folk om at demokratiet (!) står i fare hvis SD får noe å gjøre med landets styre og stell.

Men det vi kan slå fast er at innvandringspolitikken vil bli avgjørende.

Nye ord fra regjeringen

Torsdag la regjeringen frem sin nye innvandringspolitikk på en pressekonferanse. En av innstramningene som foreslås er at oppholdstillatelser i fremtiden først og fremst skal være midlertidige. For å få en permanent oppholdstillatelse kreves det at man har hatt en midlertidig, tidsbegrenset oppholdstillatelse i tre år, i tillegg til at man skal oppfylle bestemte krav til selvforsørgelse samt grunnleggende språkferdigheter i svensk og samfunnskunnskap.

Ifølge justisminister Johansson skal kunnskapskravene differensieres på midlertidige og permanente oppholdstillatelser. Søkerens rulleblad skal også sjekkes.

Det skal videre innføres et forsørgelseskrav ved familieinnvandring.

Men så skal en merke seg at kravene ikke kommer til å implementeres direkte når loven etter planen skal tre i kraft 20.juli i år, uten at det kommer frem så mye mer om akkurat det. Det som derimot fremkommer er at «humanitære grunner» fortsatt skal gjøre det mulig å forlenge midlertidige oppholdstillatelser. Det skal først og fremst gjelde for «barn og voksne med særskilt sårbare (ömmande) omstendigheter og særskilt tilknytning».

Da kan man kanskje spørre seg hva som faktisk vil være noen innstramninger. For er det noe som er velkjent i innvandringspolitikken så er det alle unntakene og jukset som bedrives for å sikre seg opphold. Ideen om midlertidige opphold synes stort sett å være en teoretisk øvelse, for i det øyeblikket noen skal utvises settes himmel og jord i bevegelse for at så ikke må skje. Det er alltid en eller annen unnskyldning eller «forklaring», der de etablerte mediene velvillig bidrar. Fint er det også å sette krav til både det ene og andre, men det hjelper lite hvis det ikke settes makt bak kravene. Hva hjelper det f.eks. med krav til selvforsørgelse hvis det i praksis ender opp med en intensjon om selvforsørgelse? Og hva er egentlig «grunnleggende» språkferdigheter eller samfunnskunnskap? Eller kort sagt: hvordan skal du tvinge noen til å forlate landet som nekter? Vi kan jo levende se for oss at politiet med tvangsmidler – og med TV-teamene på slep – følger en hysterisk mor og hennes gråtende barn inn i flyet. Vi kan også levende se for oss den politiker som skal forsvare at unge Ali må dra tilbake til Afghanistan fordi han ikke klarte språktesten, eller at den samme Ali ikke får familien til «sitt nye hjemland» fordi han mangler litt på den årslønna som han knapt klarer å leve av selv.

Så var det dette omstridte «humanitære grunner», som jo en rekke aktører til stadighet utvider, ikke minst FNs høykommissær for flyktninger og som EU-kommisjonen implementerer. Det er snart ikke en ting som ikke sorterer under «sårbare». I Sverige har de allerede gjort en bitter erfaring med akkurat dette: I 2018 kunne ungdommer som hadde fått avslag på asylsøknaden og rukket å bli 18 år i ventetiden (de under 18 år fikk etter all sannsynlighet opphold alle sammen) søke om opphold for å ta videregående skole, den såkalte «gymnasielagen» (gymnasloven). Tallenes tale per februar 2021 er at 1,6 prosent klarte å bestå videregående, mens av de øvrige 98,4 prosent – i antall 7.536 personer – klarte Sverige å få returnert 63. De øvrige 7.473 er fortsatt i Sverige. 6.120 fikk utvidet oppholdstillatelse i henhold til gymnasloven, 753 ble nektet utvidet oppholdstillatelse og 127 har fått permanent oppholdstillatelse.

Men nettopp personene under denne gymnasloven skal under regjeringens «nye» politikk få vurdert sin oppholdstillatelse på nytt med henvisning til humanitære grunner. Noen som tror at ikke samtlige får permanent opphold? Så hvorfor skulle så Sabuni være fornøyd med dette? Jo, fordi det ikke er kostnadsdrivende for neste statsbudsjett, sier hun, i tillegg til at regjeringen har gått bort fra ideen om å la alle illegale i Sverige søke om opphold. Sistnevnte kunne antakelig ført til et aldri så lite sjokk for svenskene, da antallet illegale innvandrere kan være langt høyere enn noen tør tenke.

Det er for øvrig ikke den eneste liberaliseringen som denne regjeringen gjør. For den skal også åpne opp for å kunne godkjenne flerkoneri, da de mener det er urimelig å opprettholde et ubetinget forbud. Hvem var raskt på banen og kritiserte dette? Jo, Liberalernas Robert Hannah:

Som om ikke det var nok, har de også rotet seg bort når det gjelder barneekteskap. Det kan de også anerkjenne hvis det foreligger «spesielle grunner». Sosialdemokratene har tidligere forsøkt å forsvare barneekteskap i riksdagsdebatt med følgende argumentasjon:

– Vi har ju flickor och pojkar i Sverige i dag, alltså svenska medborgare, som är sambo med varandra, som har sex med varandra, som lever tillsammans och som får barn tillsammans, kommenterade den socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson.

Vi kan nok med rimelig grad av sikkerhet slå fast at denne (nye) innvandringspolitikken ikke vil få regjeringens ønskede effekt – som er å unngå 2015-situasjonen da Sverige tok imot nesten 163.000 asylsøkere, mest av alle EU-land, i tillegg til ønsket om å legge seg mer på samme linje som andre EU-land. Dream on. 

Etterpåklokskap fra Moderaterna

Hvis vi skal tro Moderaterna ønsker de en kraftig omlegging av innvandringspolitikken, sikkert helt tilfeldig offentlig kjent på samme dag som regjeringen la frem sin.

Det er to år siden partiet satte ned et integreringsutvalg, der det heter fra partileder Ulf Kristersson at «det finnes veldig sterke grunner til å gjøre noe med integreringsproblemene innen de blir overveldende». Det er jo helt sant, bare at det kommer 10-20 år for sent.

Moderaterna viser til at hver femte person i Sverige er født i utlandet og at over 400.000 asylsøkere har fått opphold de siste ti årene. 675.000 som har innvandret som voksen er ikke selvforsørgende og er avhengig av offentlige økonomiske ytelser. Det finnes nok av «stygge tall» å trekke frem om Sverige, for eksempel kan vi jo minne om at allerede i januar 2015 slo finansministeren fast at statskassen var tom. I oktober samme år slo finansministeren fast at kostnadsutviklingen til innvandringen ikke var holdbar. Kanskje noen burde våknet da og innsett at det ikke gikk så bra? Nei da, svenskene lallet videre.

Nå heter det derimot fra Moderaterna at «generelt sett skal innvandringen være bra for Sverige» – fordi det er «åpenbart at innvandringspolitikken ikke har vært god». Man får virkelig lyst til å anbefale Kristersson om å sjekke hva «åpenbart» betyr, men vi får vel heller bare ønske etterpåklokskapen velkommen og håpe at det handler om noe mer enn politisk spill frem til neste valg.

Moderaterna leverer mer enn 100 forslag, der det overordnede budskapet er at i Sverige jobber man, betaler skatt og snakker svensk. De avviser også at integrering er en toveisprosess der både innvandrere og samfunnet skal tilpasse seg, men viser til at det i all hovedsak er en enveisprosess. Tilpass deg Sverige, med andre ord.

Partiet ønsker å begrense innvandringen, sette ned de offentlige ytelsene, få flere i jobb og derav få flere selvforsørgende. Den begrensede innvandringen skal ha et øvre tak som tilsvarer antallet i nabolandene, samt at Sverige skal ta imot færre kvoteflyktninger. Det skal være tydelige forsørgelseskrav for familieinnvandring og krav om at innvandrere suksessivt kvalifiserer seg til landets velferdsytelser.

Samtidig med at de offentlige økonomiske ytelsene reduseres hvor det også settes et øvre tak, skal man premieres hvis man kommer seg bort fra en langvarig bidragssituasjon og i jobb. Premien er lavere skatt (på lave lønninger). For å utløse økonomisk bidrag skal en ha bestått språktest. For permanent oppholdstillatelse og svensk statsborgerskap skal en også ha bestått prøver i samfunnskunnskap og være selvforsørgende.

Retten for asylsøkere til å kunne bosette seg fritt i Sverige skal fjernes. Man skal oppholde seg i asylmottak til søknaden er avgjort.

Det skal innføres obligatorisk språkførskole for barn som ikke snakker svensk hjemme, og skolene skal generelt undervise mer i svensk språk. Det skal være en utdanningsplikt for nyankomne innvandrere som ikke har grunnskole.

De kopierer videre danskene med ønsket om å innføre dobbel straff for gjengkriminelle og gi politiet rett til å opprette visitasjonssoner med mulighet for å bortvise personer i et bestemt tidsrom.

Moderaterna vil også fjerne organisasjonstilskudd til etniske definerte organisasjoner/foreninger.

Det er i alle fall en som ler godt i Sverige nå. Han er partileder i SD.