Innvandring

Sverige: grensen er nådd

Så måtte svenskene innrømme det: det finnes en grense. Både for antallet innvandrere landet kan håndtere, en landegrense og en økonomisk grense. Den svenske statsministeren sier denne grensen er nådd, finansministeren sier kostnadsutviklingen ikke er holdbar og allerede i morgen skal en skjerpet flyktningpolitikk presenteres.

Så skjer det som vi har etterlyst i årevis i Sverige – en realitetsorientering når det gjelder innvandringspolitikken. Eller nesten, fortsatt skal innvandringen fremstilles under dekke av «flyktninger».

Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) innrømmer nå at det er en grense for hvor mange flyktninger landet kan ta imot. Denne grensen er nå nådd, sier Löfven til Expressen.

Forsøker å få en avtale

Det er en hardt presset svenskeregjering som søker enighet med både samarbeidspartier og opposisjonen i riksdagen. Som kjent har desemberavtalen brutt sammen, og godt er det, for den hadde som hovedoppgave å på udemokratisk vis holde det innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) vekk fra all politisk makt. Siden har SD steget til nye høyder på meningsmålingene, de siste som Sverige største parti, samtidig med at flere, også blant politikerne, begynner å skjønne at deler av SDs politikk kan ha noe for seg.

Ifølge Expressen ønsker statsministerens parti Socialdemokraterna og Moderaterna å innføre grensekontroll i Sverige. Löfven verken bekrefter eller avkrefter grensekontroll, men viser til at det foregår forhandlinger.

Regjeringens initiativ kommer blant annet på grunn av de mange branner på asylmottak i Sverige, sist nå i natt, samt den enorme asyltilstrømingen til landet. Migrasjonsverket publiserte i dag ny prognose for asylsøkere i Sverige. I hovedprognosen (middelalternativet) forventes 160.000 asylsøkere inneværende år, 135.000 til neste år og 95.000 i 2017, til sammen 390.000 på tre år. I høyalternativet forventes 190.000 i år, og til sammen nesten en halv million (490.000) for 2015-2017. Det har igjen medført at budsjettanslaget er hevet for 2016 fra 31 til 60 milliarder, og for 2017 fra 41 til 73 milliarder.

Dog går ikke forhandlingene helt på skinner. Ifølge Aftonbladet  holdt de på å bryte sammen i går, som var det tredje møtet, visstnok på grunn av krav fra borgerlige Moderaterna. De har skiftet standpunkt og ønsker nå kun å gi midlertidig opphold til asylsøkerne som får positivt svar på sin søknad, med en tidsbegrensning på tre år.

Löfven ønsker en bred avtale, det vil si med de øvrige syv partiene i riksdagen hvor SD ikke er inkludert av den ellers så inkluderingsvelvillige Löfven. I dag skulle de møte igjen, men møtet er utsatt til i morgen. Da forventes det at statsministeren vil presentere en avtale.

Finansene

Finansminister i Sverige, Magdalena Andersson (S)

Finansminister i Sverige, Magdalena Andersson (S)

I dag kom også Sveriges finansminister Magdalena Andersson (S) på banen. Til asyltilstrømningen har hun én klar beskjed.

– Dette kommer til å påvirke de offentlige finansene. Denne kostnadsutviklingen er ikke holdbar, sier Andersson.

Ifølge NTB varsler hun en rekke tiltak for å få kontroll over kostnadene som er forbundet med asylanttilstrømmingen.

Svenskene ønsker å gjøre mottaksapparatet mindre kostbart. Finansminister Andersson foreslår blant annet en ny og billigere måte å bosette mindreårige asylsøkere (EMA) på. Det anslås at inntil 40.000 EMA i år vil komme til landet.

Justisminister Morgan Johansson ønsker en ny lov som skal tvinge kommuner til å bosette flyktninger og økte tilskudd til kommunene.

De vurderer videre om en enda større andel av bistandsbudsjettet skal brukes i folkehemmet, i dag nyttes nær 20 prosent av bistanden på dette.

Samtidig vil Sverige jobbe for å få flere EU-land til å ta imot flere asylsøkere og en bedre fordeling.

Uansett hvilke tiltak som lykkes for å dempe kostnadene, vil asyltilstrømningen få følger for svenske statsfinanser, varsler Andersson.

– Neste gang jeg kommer med nye prognoser, kommer det til å være tydelig at det kommer å ta lengre tid før vi oppnår balanse og overskudd i de offentlige finansene, sier hun ifølge nyhetsbyrået TT.

Svenskene ønsker å skjerme kutt i helse og omsorg, utdanning og arbeidsmarkedstiltak.

– Mangler sidestykke

Direktør Anders Danielsson i Migrationsverket sier at dagens ferske asylanslag er veldig usikre og forutsetter at ingenting uforutsett skjer. Men også han har én klar beskjed:

– Flyktningsituasjonen mangler sidestykke. Vi ser bilder av mennesker som bokstavelig talt vandrer fra Hellas, over Balkan og Tyskland mot Norden. Flere enn noensinne søker asyl i Europa, men det finnes ingen grensekontroll og ingen eksakte tall.

Analytiker Mejrem Maslo i Migrationsverket slår fast at EUs og enkelte medlemsstaters opptreden kommer til å ha en avgjørende betydning for hvor mange asylsøkere som kommer til Sverige framover.

Og mens det i Norge er anslått å mangle 15.000 mottaksplasser, vil Sverige på slutten av året mangle et sted mellom 25.000 og 45.000.

Tiltak punkt for punkt

Ifølge Expressen skal forhandlingene inneholde følgende punkter:

• Familieinnvandring: skal bare innvilges hvis den som bor i Sverige kan forsørge vedkommende/familien. Familieinnvandrede skal ikke kunne gå rett på trygd/stønader.

• Skjerpet grensekontroll.

• Rask utvisning for dem uten oppholdstillatelse.

• Tvangbosetting i kommunene og økte statlige bidrag.

• EMA uten ID og ukjent alder. Bedre metoder for å fastsette alder.

• Skattefradraget RUT (rengjøring, vedlikehold og vask) videreføres og takstene høynes. (Er litt usikker hvorfor dette nevnes her, men har kanskje noe med arbeidsmarkedstilknytning å gjøre).

• Forenkle inngangen til arbeidsmarkedet.

• Hurtigfil for asylsaksbehandling.