Mediekritikk

Kan Høyre vennligst definere hva høyre-ekstremisme er?

NRK inviterer Arbeiderpartiet og Høyre for å diskutere statsstøtten til HRS. NRK introduserer Norges første politiske tenketank, HRS, som “det islamfiendtlige nettstedet rights.no”. Så var det duket for samstemte påstander om ekstremisme og hat, der Høyre går rett inn i Aps felle. Både Ap og Høyre beviser med dette at de er gårdsdagens politiske parti. Det samme gjelder venstresidens NRK.

Bakgrunnen for programinnslaget på Dagsnytt 18 (15. mars) er Arbeiderpartiets forslag om å kutte statsstøtten til HRS. Tilstede er Martin Henriksen (Ap) og Lene Westgaard-Halle (H). Forslaget fra Ap er – skal vi si; kreativt nok – et representantforslag, til tross for at Ap vet det er å forskuttere statsbudsjettbehandlingen for 2022. Dette har tidligere vært omtalt i Dagbladet.

Men slike demokratiske prosesser er visstnok ikke så interessante for det stadig mer autoritære Ap. Det er som med smittevernstiltakene, de gjelder for andre. Så mens Bodø lukket ned, samlet Ap-politikere seg til et festlig lag på et hotellrom. Ap har også et par andre problemer med å forholde seg til reglene, en kunnskap som ikke minst er overført til ungdomspartiet. Derfor har AUF, som for øvrig samme Martin Henriksen kjenner godt som tidligere leder av AUF, blitt dyktig på å jukse til seg medlemmer. At de lurer ungdommen, for eksempel ved at de tror de signerer på en underskriftskampanje mot fraværsgrensen, er ikke så nøye. For jo flere medlemmer på papiret, jo mere makt og dess mer penger i partikassa.

I samme stil har Ap bestemt seg for at statsstøtten til HRS skal bort. De benytter enhver anledning til å spre løgnaktig informasjon om vårt arbeid. Og NRK stiller med åpne armer – i alle fall nesten. For til tross for at programlederen, Espen Aas, påstår at vi var invitert til å «være med», stemmer ikke dette. Ganske riktig ringte programleder før sending, men da med tilbud om å stille til et «bakgrunnsintervju» for debatten. Noen debatt ble vi overhodet ikke invitert til.

Det er mer interessant at Espen Aas i sin korte presentasjon av HRS, finner det rimelig å betegne HRS som «islamfiendtlig». Vi har kontaktet programleder Aas for å få hans tanker om hvorvidt en slik grov karakteristikk er innenfor VVP, og om den er dekkende for vårt arbeid. NRK påstår jo at kanalen er opptatt av å følge pressens selvpålagte etiske retningslinjer.

Samtidig skjønner vi at det er behagelig for NRK å lage en «debatt» der deltakerne tilsynelatende er enige. Reell meningsutveksling og argumenter som belyser en sak fra flere ståsteder, er det derimot ikke. Men det synes kanskje statskanalen, som selv mottar over 6 milliarder kroner årlig over statsbudsjettet, er god forvaltning av skattebetalernes penger?

Radikalisering, hat, ekstremisme og mer hat

Når statsbudsjettet for 2022 legges fram bør ikke støtten på 1,8 millioner kroner årlig til HRS videreføres, hevder Høyres Westgaard-Halle.

– Jeg mener at da HRS begynte var de en viktig alternativ stemme. De hadde en tilnærming til religionskritikk og å se på innvandring og integrering på en litt annen måte som var viktig. De siste årene har HRS blitt radikalisert. Måten de løfter debatten på bidrar til polarisering, ikke informering, forklarer Høyrepolitikeren.

Her kunne vi minnet Høyre på en rekke forhold datert første tiåret i det nye tusenåret. Vi nevner kun to forhold: 1. Da Høyre torpederte Stortingets vilje om å sikre muslimske kvinner skilsmisse fra ekteskapskontrakt basert på sharia (Høyre ved daværende kommunalminister Erna Solberg i 2003). Muslimske kvinner har fremdeles ikke fått innfridd sine menneskerettigheter på dette feltet. 2. Da Høyre sammen med KrF gikk i fullstendig vranglås i 2005 da Stortinget påla regjeringen å utrede hvordan helkroppundersøkelsen av jenter kan gjeninnføres for blant annet å forebygge kjønnslemlestelse. En av de mest aktive i mediene den gang var – igjen – Erna Solberg. Og hva har Høyre gjort med denne verkebyllen siden den gang? Ingenting.

Martin Henriksen er på samme nivå som Høyres Westgaard-Halle. For Henriksen var hjertelig enig med Høyre, og sa at HRS har blitt en blogg som bidrar til polarisering og fordommer, og som gjør ytringsrommet mindre.

– HRS gir rom for spredning av hatytringer, bidrar til polarisering, bygger opp under hat, mer radikalisering, mer høyreekstremisme. Det er farlig fordi man er statlig med å legitimere det som egentlig er et radikaliseringsnettverk, en radikaliseringsmaskin. HRS har sluttet å levere rapporter og komme med innspill, hevder Henriksen – som kanskje ikke selv er oppmerksom på at flere vedtak hans eget parti har vært med på å stemme fram på Stortinget, også de siste årene, kommer etter innspill nettopp fra HRS.

For etter over 20 år i dette «gamet» har vi lært. Man skal være utrolig forsiktig med å flagge politiske tiltak offentlig, da mange politikere er som småunger. De vil selv være de smarte og tiltakskreative, der de ikke er spesielt ivrige etter å gi andre noen oppmerksomhet. Det gjelder ikke minst i innvandring- og integreringspolitikken, der de fleste partiene har sviktet. De vet de har tatt feil – og de vet hvem som har hatt og har rett.

Vi antar også at leserne merker seg at Henriksen ikke gir ett eksempel på «hatytringer», «polarisering», «mer radikalisering», «mer høyreekstremisme». NRK synes åpenbart dette er helt greit, da Aas ikke ber Henriksen en eneste gang om å være konkret.

Virkelighetsfjernt

Påstandene til Henriksen og Westgaard-Halle framstår samstemte, men fullstendig virkelighetsfjerne. Det er ikke HRS’ tanker, meninger og analyser som har forflyttet seg til høyre på den politiske skalaen og endt opp i høyreekstremismens avkroker, slik både Aps og Høyres representanter påstår. Enhver kan lese gjennom HRS’ rikholdige samling artikler og publikasjoner og se at fokuset har vært det samme gjennom årene som har gått siden oppstart i 2000.

Forflytningen på den politiske skalaen er derimot gjort av partiene, og både partiene i sentrum og til høyre har forflyttet seg i takt med at virkeligheten så smått har innhentet dem: De har måttet innrømme på kammerset at deres politikk gjennom årene har havarert for lengst. Og dess nærmere man kommer det selskapet man ikke vil være i, jo viktigere blir det å dytte det opprinnelige selskapet lengre ut. Bare spør Fremskrittspartiet, de er både radikalisert og blir visstnok en enda større trussel under Sylvi Listhaug – om vi skal tro den autoritære venstresiden.

Like galt er det at venstresidens tankegang synes å ha blitt statusgivende, der innpakningen er viktigere enn realpolitikk, slik at den er blitt attraktiv for hele det øvrige politiske spekteret. Der partiet Høyre tidligere var konservativt, forfekter det nå samme ideologiske grunnsyn vedrørende eksempelvis rasisme, klima og feminisme som venstresiden gjør. Og der Aps Henriksen i dag påstår at HRS fremmer ekstremisme og hat, har han åpenbart glemt for eksempel sin partifelle Karita Bekkemellems kamp mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, søskenbarnekteskap og hijab.

Man må undres over om Høyre er blitt faktaresistent. Med krisemaksimering om alt fra klima til korona har partiet Høyre klart å karre til seg noen skarve velgere som ikke forstår hva Ap står for, og denne oppskriften ser Westgaard-Halle ut til å ville perfeksjonere. Det er mye skrål og påfallende fravær av kunnskap fra Høyrepolitikeren, som verken ser ut til å kjenne til demokratiske prosesser, argumentasjon eller islam. Nå skal ingen påstå at vi er overrasket, da Westgaard-Halle har bemerket seg med sin skremselspropaganda siden hun forlot miljøstiftelsen Zero til fordel for Stortinget – for øvrig en organisasjon Martin Henriksen også har vært ansatt i.

Påstått terrortrussel

Men Henriksen går lenger. Ikke bare påstår han at HRS fremmer hat, han påstår at HRS er en terrortrussel.

– Vi vet at PST peker på terrortrussel fra to hold; fra de høyreekstreme og fra radikale islamister, sier Henriksen, og fullfører resonnementet sitt slik:

– Det vi vet er at ekstremister lar seg inspirere av høyreekstreme nettsteder. HRS driver utelukkende med hatytringer. Når man fremmer hatytringer og bidrar til radikalisering er HRS et særegent tilfelle, sier Henriksen.

Kanskje Aas skulle spurt om hvilke ekstremister som lar seg inspirere av HRS og til konkret hva? Kanskje Aas skulle spurt om Henriksen kan dokumentere «utelukkende hatytringer»?

Hvorvidt Henriksen noensinne har lest artikler eller publikasjoner fra HRS vites ikke, men vi skjønner at analysenivået hadde trengt seg en oppstiver fra den halvstuderte røveren. Hvilken kunnskap Henriksen har om islam generelt og terrorisme spesielt, vites heller ikke, men påstanden om at HRS, som i over 20 år har kjempet mot tankegods som leder til terrorisme, er mer eller mindre ansvarlige for terror, er hinsides all fornuft. Nå var det vel Voltaire som sa noe slikt som at vanlig sunn fornuft ikke er særlig vanlig, men i Ap må man begynne å lure på om fornuften har forlatt møterommene.

Latterlig

Westgaard-Halle sier på sin side at hun har vært tydelig på det følgende i noen år:

– Jeg vil gjerne finansiere alternative stemmer, men må skille på å være religionskritisk. HRS skiller ikke mellom kritikk og hets, de henger ut enkeltpersoner og de har noen rare innfallsvinkler, for eksempel om Vys grønne tog og at det er islamistenes farge. Det er på grensen til latterlig, hevdet Høyrepolitikeren.

Og ja, visst er det latterlig. Både å påstå at HRS i fullt alvor har bekymret seg for grønnfarge og påstanden om at HRS driver radikalisering er fullstendig latterlige. HRS belyser de problematiske sidene ved innvandringen og de problemene som oppstår når integrering er ikke-fungerende og i noen tilfeller ikke-eksisterende. Å kalle slikt «radikalisering» er virkelig latterlig.

-De alternative stemmene på høyresiden – flere av dem – har en tendens til å bli radikalisert. Det er en utfordring vi har. Du må klare å skille på å være religionskritisk og hetsende, oppsummerte Westgaard-Halle.

Dersom man belyser islams negative effekter på samfunnet er det ikke hets – selv om Westgaard-Halle påstår det. Det er virkelighetsgjengivelse. HRS møter gjerne Westgaard-Halle til debatt. Siden hun er så høy og mørk i sine påstander om oss, regner vi også med at hun er i stand til å konfrontere oss direkte. Hun lever tross alt også av Norges skattebetalere, selv om hun lever i den villfarelsen at hun er en bidragsyter – om vi skal tro selvskrytet på Facebook.

Vi tillater oss for øvrig å hjelpe både Westgaard-Halle og Henriksen med å oppklare eget begrepsapparat, som «radikalisering», her fra PSTs trusselvurdering for 2021:

1) Radikalisering er prosessen der en person utvikler aksept for eller vilje til aktivt å støtte eller delta i voldshandlinger for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

Det mest tragiske med Høyre i denne saken er dog at de lar seg drive med av Aps spill. Det er mange av det som Westgaard-Halle kaller de «alternative stemmene på høyresiden» som Høyre med slike utspill drar med seg ned i søla. Eller hvor mener Høyre at folk som tillater seg å kritisere både innvandringspolitikken og islam skal plassere seg politisk? Åpenbart ikke i Høyre, noe som kan kalles et politisk selvmål rett før et stortingsvalg.

La oss tillate oss en vennlig oppfordring til Høyre avslutningsvis: Kan dere forklare velgerne hva dere mener med høyreekstremisme? Det vil i så fall kunne gi oss borgere et bedre grunnlag i september for hvem vi velger å stemme inn i Norges mest fornemme sal.

Hovedillustrasjon: Free Speech av Kurt Westergaard, dedikert HRS

Dagsnytt 18, 15. mars: Strid om HRS-støtte