Innvandring

Kan vi få sannheten på bordet, finansminister?

Den ikke-vestlige innvandringens kostnader kan være på rundt 250 milliarder kroner - hvert år. SSB kan ha visst om skandalen i mange år. Men folket skulle ikke vite? Nå må alle fakta legges på bordet. Hvis ikke knuses tilliten folket bør ha til de som skal forvalte Norge.

Tidligere journalist i Finansavisen, Kjell Erik Eilertsen, fortalte nylig på Facebook at han angrer på at han valgte å etterfølge en oppfordring om ikke å offentliggjøre den største økonomiske skandalen i vår tid: At innvandringen koster Norge rundt hele oljepengebruken hvert år. Altså kan det nå være rundt 250 milliarder kroner av et totalbudsjett på 1 400 milliarder. Rita Karlsen snappet opp Eilertsens fortelling, og katta er med dette ute av sekken. Så tilfeldig, og så sjokkerende i seg selv.

Hvordan reagerer gammelmediene? Det ties fra alle hold. Slik kan også Stortinget slippe å måtte forholde seg. Det samme gjelder Regjeringen. De tidligere vaktbikkjene pleier makta, hvis de ikke kan finne noe å ta FrP på, da.

Jubel: Det går i pluss, sa Aftenposten

Hva nå?

Vi borgere forstår at vi er grundig lurt. Vår vilje til å være med på dette såkalte spleiselaget filleristes. Vi skjønner at vi er blitt forsøkt lurt av «hele røkla» gjennom mangfoldige år: Politisk ledelse, det nasjonale statistikkorganet, økonomer har valgt å beskytte egen karriere foran nasjonens ved og vel, og gammelmedier som år ut og år inn har kjempet mot enhver påstand om at innvandringen ikke kan være økonomisk bærekraftig.

Selv glemmer jeg aldri Aftenpostens førsteside 22. desember 2008, der en jublende journalist (Per Anders Johansen) kunne fortelle at «Innvandringsregnskapet går i pluss», et regnskap han selv hadde laget på bakrgunn av noen få  SSN-statistikker han fant om sysselsetting, bestilt av Storltenberg-regjeringen.  SSB protesterte på at regnskapet på noen måte holdt vann, mens Aftenposten 23. desember, altså dagen etter, gikk ut på lederplass og kritiserte SSB for å ha laget regnskapet (sic). Dessverre – men forståelig – er ikke disse artiklene tilgjengelige på nettet. Og Aftenposten har aldri beklaget.

Så har vi det beryktede regnskapet til et «seriøst» analysebyrå. Et regnskap som igjen SSB måtte rykke ut og parkere som «useriøst». Dette var i 2013, samme år som Finansavisen slapp den økonomiske bomben: Innvandringen er ekstremt kostnadskrevende. De røde tallene levnet ingen tvil om det, og tallene var å finne i «bortgjemt» SSB-material.

Hysj, ikke si det

Men økonomer har like fullt sviktet oss. Mange har visst om skandalen økonomisk rund innvandringen fra ikke-vestlige land. Eilertsen skrev dette nylig på Facebook:

«Det vi ikke skrev den gang, men som vi fikk skriftlig sitat på, er at den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen representerer en årlig nettokostnad tilsvarende oljepengebruken.»

Eilertsen fortsatte slik:

«Og dere vet hva rundt 250 milliarder kroner brukes til årlig,» konstaterer Eilertsen.

Har SSB skjult denne økonomiske bomben for folket, for SSB besitter vel tallene? Har SSB informert politisk ledelse? Eller har SSB «egentlig ikke» regnet på dette – annet enn på bakrommet av egeninteresse?

Regjeringspartiene er i forhandlinger med KrF om nese års budsjett. En het potet er forslag om kutt på 500 000 kroner til HRS. Ja, du leste riktig. Så vidt vi vet, er ikke de over 95 millionene til Djibouti et tema, ei heller over en halv milliard til Somalia, eller svimlende beløp sendt av privatpersoner til Kenya, Afghanistan og Pakistan – endog De forente arabiske emiraterKostnadene på rundt 250 milliarder kroner årlig grunnet en hodeløs innvandringspolitikk, er heller ikke et tema, forteller våre kilder.

Frykter folks reaksjoner?

Dette er ikke så underlig, for skulle politikerne gripe fatt i de groteske beløpene som er avdekket siste uken av HRS, står de selv nakne tilbake.

De er ansvarlige for en politikk som raner den opprinnelige befolkningen og de velfungerende innvandrerne. En politikk som skaper utrygghet om nær fremtid for den enkelte borger. Kanskje politikerne frykter reaksjonene i folket dersom de vedgår seg sannheten i full offentlighet? (Til opplysning: Nordmenn er et ganske traust folkeslag som fortsatt støtter opp under demokratiets grunnpilarer.)

«Å betale sin skatt med glede», tror jeg det er færre og færre som gjør i dagens Norge. Politisk ledelse og Stortinget, har sviktet durabelig. Skal politikerne ha noen som helst sjanse til å reise troverdigheten, må det politiske og partipolitiske spillet avlyses og fakta legges nakent på bordet. Tålmodigheten til mang en borger er mer enn tynnslitt. Nok er nok.

Så om ikke SSB vil offentliggjøre de tallene de den gang kommuniserte med Finansavisen, så bør Regjeringen (hører du finansminister og SSB-eier, Siv Jensen?) og/eller Stortinget be SSB om å foreta en slik beregning offentlig. Det kan jo gå raskt, «noen» tall sitter de tydeligvis med allerede.

Hovedfoto: HRS