Integrering og integreringspolitikk

Pengeskandalen: 112 personer sendte 95 millioner hjem – på et halvt år

Vi har 112 personer fra Djibouti i Norge, ifølge SSBs tall. I løpet av januar - juni i år sendte privatpersoner over 95 millioner kroner til Djibouti. Dette er nesten 1 million kroner per person. Har HRS' gravearbeid igjen avdekket et enormt innvandringsfusk?

HRS har bestilt oversikt over pengetransaksjoner via betalingsforetak som Western Union og Forex hos Valutaregisteret. Dette er private transaksjoner, såkalte grensekryssende transaksjoner, som man antar ikke-vestlige sender til sine respektive opprinnelsesland. Disse tallene inkluderer ifølge Valutaregisteret ikke banktransaksjoner, ei heller kontanter folk tar med seg når de besøker hjemlandet, men kun det som privatpersoner i Norge har overført.

På toppen av listen ikke-vestlige troner gruppen som anses å være fattig i Norge, somaliere, med over 500 millioner kroner i transaksjoner i 2017.

Astronomisk tall

Beløpet for første halvår i 2018 som er sendt til Djibouti på Afrikas horn lå høyt på listen, med over 95 millioner kroner. Det fikk oss til å sjekke antall innvandrere og deres norskfødte barn som faktisk bor i Norge.

Tall fra SSB ga oss bakoversveis: 112 personer. Et hundre og tolv personer, liten og stor, med bakgrunn fra Djibouti bor i Norge. 50 av disse tilhører 2. generasjon, altså norskfødte med foreldre fra Djibouti. Da snakker vi om 62 innvandrede personer.

Altså kan hver enkelt fra Djibouti i Norge – barn inkludert – ha sendt 851.789 kroner i perioden januar til og med juni 2018, på et halvt år. Per måned blir dette 142.000 kroner.

Tar vi for oss de 62 som er innvandret, får vi 1,5 millioner kroner (1 538 716) på et halvt år. Dette betyr transaksjoner på 256 453 kroner per måned per person.

Dette skal ikke være mulig. Enten er beløpet i Valutaregisteret feil, eller så må det være storstilt juks – men hvem kan stå bak?

Fusk i bøtter og spann

Alle forstår at disse astronomiske beløpene ikke kan tilskrives noen titalls djiboutere i Norge. Vi antar at det handler hovedsakelig om «somaliere» som har løyet seg til opphold i Norge. Som Khaled Ahmed Taleb, tidligere Ap, som sa han kom fra Somalia da han søkte asyl. Han løy om landbakgrunn, livssituasjon, navn og alder. Han var fra Djibouti, nabolandet til Somalia. Etter bosetting i Norge som voksen mann, fikk han endog hentet foreldre og søsken hit.

Ahmed Taleb ble utvist, men ikke familien. En annen kjent «somalier», som også ble utvist fra Norge, er bioingeniøren Mahad Abid Mahamud. Etter flere selvmotsigende runder i norske rettssaler, ble han fratatt det norske statsborgerskapet i fjor. Myndighetene er overbevist om at Mahamud er fra Djibouti.

En politikilde fortalte oss i denne sammenhengen at Mahamud og Taleb langt fra er alene. Kilden anslo at 1.200–1.300 «somaliere» i Norge har løyet seg til opphold og skal være fra Djibouti. Ut fra Valutaregisteres tall ser det ut til at denne kilden ikke overdrev anslaget.  

Enormt omfang

Asyljukset i Norge har et voldsomt omfang. Vi vet ikke hvem tusener av personer faktisk er. Folk påberoper seg nasjonale identiteter etter hvilken retning vinden blåser fra: Som de mange hundre jordanerne som sa de var statsløse palestinere. Som alle syrerne som søkte asyl som irakere, men som plutselig hadde syriske identitetspapirer når krigen i Syria dro seg til.

De økonomiske tallene HRS har fått innsyn i, vitner om et Norge uten kontroll over betydelige deler av innvandrerbefolkningen.

Har Regjeringen tenkt å foreta seg noe? Bør ikke dette i det minste granskes? For hvem er det som har sendt alle disse pengene til Djibouti, med i underkant av 1 million innbyggere? Hvor kommer pengene fra? Somaliere som er fra Djibouti, svart arbeid, trygder og/eller kriminalitet, bør være sentrale stikkord.

Og er avsenderne flest dem vi tror – personer registrert som somaliere – betyr dette også at somaliere i Norge sender langt mer enn den over halve milliarden i 2016 som vi tidligere har påvist. 

HRS kommer med mer om transaksjoner ut av Norge.