Integrering og integreringspolitikk

Pengeskandalen: Sender somaliere penger også til Kenya og Etiopia?

Privatpersoner har overført godt over 200 millioner kroner fra Norge til Kenya og Etiopia de første 6 månedene i år. Er mange av disse egentlig somaliere som sender penger til den somaliske diasporaen der? Hvis tesen stemmer, betyr dette at "Somalia-skandalen" vokser ytterligere.

Vi har avdekket at det er sendt over 500 millioner kroner fra privatpersoner i Norge til Somalia i 2017. Beløpet tilsier at hvert barn av somalisk opprinnelse i Norge, i alderen 0-17 år, er blitt «snytt for» for 37.000 kroner dette året.

Ifølge Valutaregisteret er dette penger sendt gjennom betalingsforetak som Western Union, Forex og lignende. Banktransaksjoner er ikke medregnet i beløpet. Ei heller kontanter som er med på reiser til utlandet.

I tillegg har vi vist de svimlende summene som er gått til Djibouti de første seks månedene i år. Totalt over 95 millioner kroner gikk til dette lille landet nord for Somalia i det første halvåret i år. Haken er denne: Det bor bare 112 fra Djibouti i Norge, ifølge SSB.

Hvis vi legger til grunn at det hovedsakelig er djiboutere som sender penger «hjem», blir det altså over 850.000 kroner per person på seks måneder, inkludert småbarn, hvilket selvsagt er helt urealistisk.

De fleste er somaliere?

Vi mener grunnet tidligere avdekket asyljuks at dette kan bety at svært mange fra Djibouti har fått opphold som «somaliere» i Norge. Altså at det er somaliere som i hovedsak står bak overføringene til Djibouti.

Nå kan vi også avdekke store beløp sendt til Kenya, et annet naboland av Somalia.

Første halvår 2018 sendte privatpersoner over 142,5 millioner kroner fra Norge til Kenya. Kenyanerne er en liten gruppe på i overkant av 2.000 personer i Norge. 1790 personer tilhører 1. generasjon, 305 tilhører 2. generasjon. Det vil selvsagt kunne være en del barn også i 1. generasjon, og teoretisk kan 2. generasjon inneholde voksne, men det er i så fall sannsynligvis knapt en håndfull.

Hvis vi tar som utgangspunkt at hele 1. generasjon er i aktuell alder for sysselsetting, altså 25-66 år, vil snittet per person bli et forsiktig anslag. Vi ender da på 80.000 kroner per person fra Kenya på seks måneder. Dette er over 13.000 kroner per måned sendt ut av Norge til Kenya per person.

Enorme summer

Det sier seg selv at dette ikke kan stemme. Kenya har en stor somalisk diaspora. Det er kjent at somaliere som har bodd i Kenya i årevis, som i «Little Mogadishu» i Eastleigh-bydelen i Nairobi, eller andre lenge etablerte somaliske bosettinger i Kenya, har tatt seg til Norge og søkt asyl som «flyktning» fra Somalia.

Vårt stalltips er derfor at somaliere i Norge også sender penger til slekt i Kenya (og kanskje for å investere der). Dette kan bety at somaliere i Norge står bak hovedtransaksjoner blant private til både Somalia, Kenya og Djibouti. Til sammen for disse tre landene snakker vi 330 millioner kroner for de seks første månedene i år.

Også i Etiopia er det en somalisk diaspora. Til Etiopia, som er naboland til Somalia, gikk det 74,4 millioner kroner første halvdel i år. HRS har ikke sysselsettingtallene for personer med kenyansk eller djiboutisk bakgrunn, men det har vi for etiopiere. Det er totalt 6.064 etiopiere i Norge i alderen 25-66 år (typisk sysselsettingsalder), av disse var 3.359 sysselsatt (én time eller mer i referanseuka), mens 2.152 var heltidssysselsatt (30 timer eller mer i uka). Det tilsier at i perioden skulle hver etiopier i alderen 25-66 år sendt «hjem» 12.270 kroner, for hver sysselsatt tilsier beløpet 22.152 kroner og for hver fulltidssysselsatt 34.576 kroner.

Til sammen for disse fire landene (Somalia, Kenya, Djibouti og Etiopia) er det sendt over 400 millioner kroner bare i løpet av dette årets første halvår.

HRS kommer med mer om transaksjoner ut av Norge.