Aktuelt

«Fantastisk» levert, uredelige Aftenposten

HRS avslører at milliardbeløp transporteres ut av Norge av privatpersoner til land som Somalia, Djibouti og Pakistan. De svimlende beløpene finner Aftenposten overhodet ikke interessante å omtale. Nei, det er mye viktigere at KrF vil at HRS skal få et "fortjent" kutt på 500 000 kroner i neste års budsjett. Tror Aftenposten at folk lar seg så lett lure av avisens kampanje?

Nå kan HRS med sine avsløringer av valutatransaksjoner til utlandet fra privatpersoner kanskje bidra til å spare staten for milliarder av kroner, men en slik avsløring vil ikke de etablerte mediene (MSM) ta i med en ildtang. Hvem bryr seg om at vi har et system som kan legge til rette både for kriminalitet og hvitvasking av penger?

Derimot er krangel mat for MSM.

Igjen er det bevilgningen til HRS som får journalisters blod til å bruse.

«Kuttet på en halv million kroner til kontroversielle HRS blir en vanskelig symbolsak i budsjettforhandlingene», skriver Aftenposten, som nok glemte å dytte «innvandringskritisk» bak «kontroversiell».

500.000 kroner dere! Av et budsjett på 1.300 milliarder kroner. Viktigere kan det knapt bli, derfor må MSM snakke «symbolsak» for å legitimere nok en artikkel om dette.

Og nå er det visstnok full forvirring om HRS tildeles 1,3 eller 1,8 millioner kroner. Den fulle forvirring er vel først og fremst å spore i MSM.

FrP svarte straks at de ikke godtar et slikt kutt, spesielt fordi det kun er HRS som ilegges kutt, mens andre aktører, samtlige innvandringsliberale må vite, beholder eller øker sine budsjetter. Det kan også være at FrP «kjenner på» at partiets innvandring- og integreringspolitikk stort sett er hentet fra oss – og de vet at de har den mest bærekraftige, både økonomisk og kulturelt, politikken på feltet – og de ser at de øvrige partiene kommer etter. Da er det godt at noen ikke synes at svaret på å gjøre en god jobb er å kutte bevilgningen. Derfor har da Regjeringen blitt enig om at kuttet ikke blir stående.

MSM finner for øvrig aldri noe av det arbeidet vi gjør som vesentlig. Og det handler ikke bare om pengeskandalen vi har avdekket via Valutaregisterets tall, men hva med alt vi har gjort innenfor felt som ufrivillige ekteskap, kjønnslemlestelse, barn og unge som holdes i utlandet mot sin vilje, innvandringens kostnader, kriminalitetsutviklingen, politiledelsens pynting av statistikker, politiets «sosinomisering», islams fremvekst osv.

Hva kan MSM skryte av her? I beste fall at de er god til å dilte etter, uten å kreditere dem som fortjener det, for kun slik kan de skjule sin egen udugelighet.

Aftenpostens kampanje

Igjen ser vi at mediene går i tospann med innvandringsliberale som Hareide og co. «Det finnes ikke fnugg av integrering i HRSs virksomhet», får Hareide si uimotsagt. Og videre siterer Aftenposten fra posten på budsjettet der midlene tildeles:

Posten i budsjettet som HRS får støtte fra, har som formål «å bidra til økt deltagelse i, og økt tillit til, samfunnet blant innvandrere og deres barn», samt «å sikre at alle har samme muligheter, rettigheter og plikter når det gjelder å delta i det norske samfunnet».

Tror dere lesere at dette er alt som står på s. 265? Vi siterer setningen før de ovennevnte:

Tilskottet skal medverke til å gi betre kunnskap om integrering i befolkninga, inkludert kunnskap om moglegheiter og utfordringar ved integreringsprosessen.

Deretter denne setningen:

Tilskottsmottakarane sin aktivitet skal vere ei supplerande kjelde til kunnskap som medium, forskingsinstitusjonar og andre aktørar kan gi om integreringsfeltet.

Så klapp igjen, uredelige kampanje-Aftenposten, om dere ikke har noe vettugt å formidlere deres stadig færre lesere.

Det virkelige alvoret

Vi anbefaler heller leserne å se nærmere på våre siste avsløringer om alle pengene som fattige somaliere i Norge makter å sende til Somalia, at hvert somalisk barn i Norge «snytes» for 37.000 kroner i året, om de kanskje 112 personene som skal ha sendt 95 millioner til Djiboti på seks måneder, om alle pengene som går til Kenya og Etiopia, og om et system som åpenbart ikke er under god nok kontroll. For alt dette og mer til vil du garantert ikke lese i Aftenposten eller det øvrige MSM. Ikke enda i alle fall, kanskje om fem til ti år.

For øvrig vet vi at våre avsløringer denne uken har vært en snakkis på mang en arbeidsplass, inkludert innad i Regjeringen. Solid og viktig arbeid vekker gjerne oppmerksomhet – på godt og ondt.

God helg!

PS: For ordens skyld er journalisten bak artikkelen Thomas Spence, som ser ut til også å ha mer enn ett horn i siden til Hege Storhaug. I to runder da Storhaugs navn var aktuelt i forbindelse med nominasjonen til Nobelkomiteen, brukte Spence angivelig anonym(-e) FrP- kilde(-r) til å si dette: «Men etter det Aftenposten får vite, er hun helt uaktuell.» Og dette: «I tillegg er islamkritiske Hege Storhaug spilt inn til valgkomiteen. Men forslaget tas ikke seriøst i Frps stortingsgruppe.» Vel, vi sjekket den gang med FrP-ere på Stortinget om dette medførte riktighet, som kontant avviste påstandene til Spence.