Integrering og integreringspolitikk

Pengeskandalen: Hvert somaliske barn «snytt for» 37 000 kroner i året

HRS har avslørt en voldsom pengestrøm fra privatpersoner i Norge til Somalia på over 500 millioner kroner i 2017. Fire av fem somaliske barn i Norge lever i fattigdom. Hvert enkelt somaliske barn kunne hatt goder for 37 000 kroner samme år dersom foreldrene prioriterte dem. Hva gjør politikerne nå?

Som HRS har avslørt, har privatpersoner i Norge, sannsynligvis somaliere, sendt ut over 500 millioner kroner i 2017, som er en økning på 49 prosent fra året før. Disse transaksjonene er gjennomført via byråer som Western Union, Forex og MoneyGram, og der er altså betydelig summer vi snakker om.

For første del av årene 2014-2017 er bildet slik:

Konkret er tallene disse per halvår (pluss litt til) 2014 – 2017, dette for å illustrere den voldsomme økningen:

  • 1.del 2014: 33 millioner kroner.
  • 1.del 2015: 65 millioner.
  • 1.del 2016: 182 millioner.
  • 1.del 2017: 390 millioner

Beløpet i første del av 2017 er altså 13 ganger beløpet i første del av 2014, eller en økning på 1033 prosent.

Det samlede beløpet sendt Somalia av privatpersoner via betalingsforetakene endte på over 503 millioner kroner i fjor.

Store summer per barn

Barnefattigdommen i Norge er størst i den somaliske gruppen, viser tall presentert av SSB i 2017, der fire av fem barn lever i familier med såkalt vedvarende lavinntekt.

Den somaliske barnebefolkningen i Norge i alderen 0-17 år er på 13.710 personer (2017-tall). Dette gir at i 2017 kunne hvert somaliske barn kunne fått goder for nesten 37.000 kroner per år. Fordeler vi dette på 12 måneder, lander vi på over 3.000 kroner per måned per barn – som kunne vært brukt til barns beste.

KrF skal nå forhandle med Solberg-regjeringen om regjeringssamarbeid. Ett av kravene fra KrF er å øke barnetrygden fra 12.000 kroner i året til 20.000 kroner. KrF peker ikke minst på den økende «barnefattigdommen» som bakgrunn for kravet. De 10 milliardene dette vil koste skal hentes inn gjennom økt inntektsskatt, sier KrF.

KrFs 20.000 kroner tilsvarer 1.667 kroner per måned, altså litt over halvparten av det beløpet som i fjor ble sendt ut per måned per barn.

Så vil sikkert noe hevde at dette kommer fattige barn i Somalia til gode. Vår erfaring er at det ikke fungerer slik. Vår studietur i Pakistan i 2004 avdekket at penger fra Norge og øvrige vestlige land går til å berike seg selv og sine, samt drive opp prisene, på for eksempel jord og skoleplass, slik at de fattige blir enda fattigere.

Nå lurer vi på hvordan KrF skal klare å argumentere i regjeringsforhandlingene for økt barnetrygd for å bekjempe «barnefattigdom» i Norge etter HRS’ avsløring? Tror KrF at eksempelvis somaliere «plutselig» vil prioritere barna sine og ikke slekt og investeringer i Somalia?

HRS kommer med mer om transaksjoner ut av Norge.