Innvandring

Kvinners bevegelsesfrihet innskrenkes stadig

Universitetet i København advarer nå kvinnelige studenter mot å bevege seg alene på universitetsområdet etter at minst ti er blitt seksuelt trakassert og antastet av en gruppe unge menn med bakgrunn fra Midtøsten. Vi husker alle gruppeovergrepene som fant sted i en rekke europeiske byer på nyttårsaften, i offentlige svømmehaller og på svenske festivaler. I Sverige viser en undersøkelse at nærmere halvparten av landets kvinner nå føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid, og etter en bølge av voldtekter og andre seksuelle overfall i vår, gikk politiet ut med en advarsel til kvinner i Östersund om ikke gå ut alene om kvelden. Og nå må man altså advare kvinnelige studenter i København om ikke å gå alene - på universitetet de studerer på. Regningen for en liberal innvandringspolitikk betales tydeligvis nå av europeiske jenter og kvinner.

To fredager på rad er flere kvinnelige studenter blitt seksuelt antastet av menn med mellomøstlig utseende når de har forlatt fredagsbaren på Københavns Universitets Fredriksbergs Campus, melder Berlingske.

Universitetes ledelse advarer derfor kvinnelige studenter om å ikke ferdes på egenhånd på universitetsområdet på kveldstid.

Kvinderne har meddelt Frederiksberg Campus’ ledelse, at mændene har spærret vejen for dem og er kommet med seksuelt krænkende tilråb og opfordringer, ligesom gruppen af mænd i et tilfælde har taget fat i en cykel i et forsøg på at holde en kvindelig studerende tilbage.

»Tirsdag eftermiddag blev vi kontaktet af en gruppe studerende, som kom for at fortælle, at de har haft nogle ubehagelige oplevelser de sidste to fredage, når de har færdes på campus på Frederiksberg. De kvindelige studerende har oplevet en gruppering af yngre mænd, som har været på campus og chikaneret dem på forskellig vis. Dels ved tilråb, dels ved at forsøge at spærre vejen for dem. Det har været utrygt for de kvindelige studerende, som føler sig chikanerede og forulempede,« siger kontorchef i ledelsessekretariatet, Claus Aagaard Thomsen til Berlingske.

Det dreier seg om en gruppe på seks-syv unge menn, og universitetet ser med stort alvor på situasjonen. Det skulle jo også bare mangle, for den er fullstendig uholdbar.

»Vi sørger for, at vores studerende bliver bekendt med, at der har været de her hændelser, så vi kan videregive en opfordring om ikke at færdes alene efter en fredagsbar, men gå i grupper. Samtidig vil vores vagter få besked på at være mere til stede på Campus Frederiksberg, når vi har studenterarrangementer fremover,« siger Claus Aagaard Thomsen, som også har kontaktet politiet.

Berlingske har intervjuet et av de minst ti ofrene, som forteller at de unge mennene innledet trakasseringen med tilrop. – De roper at de vil leke med meg og røre ved mine bryster og sier at jeg skal ta av meg kjolen, sier 22 år gamle Line, som i første omgang forsøkte å ignorere de seksuelt aggressive mennene:

De to mænd vælger dog at vende om og løbe tilbage efter Line, imens de endnu engang chikanerer hende med seksuelle opfordringer.

»Den ene tager så fat i mig og rører ved min arm og skulder, mens han fortsætter med at sige, at vi skal lege, og at jeg skal tage min kjole af. Pludselig løber den anden fyr ind i ham, så de begge to falder, og på den måde kan jeg komme væk,« siger Line, som snakkede i telefon med en veninde under hele hændelsen og derfor ikke nåede at blive rigtig bange.

»Men jeg blev irriteret, og da de tog fat i mig, blev jeg også forskrækket. Men fordi jeg havde min veninde i telefonen, følte jeg mig ikke helt alene,« siger Line.

Ikke overraskende akter 22-åringen å følge universitetets oppfordring om å ikke bevege seg på området alene om kvelden.

Hennes bevegelsesfrihet er med andre ord tatt fra henne.

Hun er ikke alene

I de danske småbyene ThistedHaderslev og Sønderborg har jenter og kvinner opplevd stadig større utrygghet og flere fysiske krenkelser når de beveger seg i det offentlige rom. På disse stedene har danske myndigheter etablert asylleire og det har de lokale kvinnene bokstavelig talt fått føle på pelsen, da mannelige beboere ved mottakene forfølger og grafser på dem.

En undersøkelse foretatt av byrået Inizio på oppdrag for Aftonbladet viser at nærmere halvparten av svenske kvinner nå føler seg utrygge når de går hjem eller trener alene på kveldstid.

Det populære Eriksdalsbadet i Stockholm har allerede rapportert at det er merkbart færre tenåringsjenter i svømmehallen pga «enslige, mindreårige asylsøkeres» gjentatte seksuelle trakassering og overgrep. Det kommer også  regelmessige rapporter om at gutter og unge menn med innvandrerbakgrunn seksuelt trakasserer og begår seksuelle overgrep på jenter og kvinner i svømmehaller i Danmark og Tyskland.

Et privat togselskap i Tyskland har da også innført egne kvinneavdelinger for at kvinnelige passasjerer skal slippe å bli seksuelt trakassert og antastet på toget.

Fra Frankrike rapporteres det at halvparten av franske kvinner har endret atferd for å unngå å bli seksuelt trakassert når de benytter seg av kollektiv transport. En undersøkelse fra det nasjonale transportforbundet viser at rundt 48 prosent av franske kvinner bevisst velger bukser og skjerf for å dekke til en eventuell utringning når de skal ta buss eller tog. Nesten halvparten unngår å bruke kollektivtransport på visse tider av døgnet og da særlig om kvelden, for å unngå seksuell trakassering. Nesten 90 prosent av kvinnene oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på offentlig transport. Det er nesten den samme andelen som oppgir å ha blitt seksuelt trakassert på åpen gate i Egypt, der menns seksuelle trakassering av kvinner er så utbredt og omfattende at den beskrives som “endemisk”.

Etter masseovergrepene i Köln og på den kommunale ungdomsfestivalen We are Stockholm – samt de gjentatte rapportene om seksuelle overgrep i diverse svømmehaller, kartla svensk politi den nasjonale tilstanden med “seksuella ofredande” – seksuell trakassering – blant unge. Profilen på hvem som går sammen i grupper for å bedrive seksuell trakassering/begå seksuelle overgrep på jenter og kvinner i det offentlige rom er helt entydig.

Tilvandret problematikk

Det finnes ingen entydig profil på seksualforbrytere, men den typiske gjerningsmannen er en middelaldrende mann som handler alene. Profilen på gjerningsmennene bak den stadig mer utbredte, skremmende gruppeatferden er derimot klar: det er gutter og unge menn med bakgrunn fra Afrika og Midtøsten. I Sverige er det i all hovedsak såkalte enlige, mindreårige som søker eller nylig har fått asyl som pekes ut som gjerningsmenn.

Svensk politis kartlegging omfatter perioden 2011 til 2016 og tar for seg drøyt 10.000 anmeldelser av seksuell trakassering. Politiet har også gransket omtale av cirka 2000 anmeldelser i perioden 2015 til 2016.

Alle seksuelt motiverte angrep er skremmende for ofrene og kan sette dype spor, men politiet understreker at angrep som utføres i grupper oppleves som særskilt sjokkerende og skremmende, påfører offeret stor avmaktsfølelse og innebærer også større integritetskrenkelser: ikke bare blir offeret holdt fast og grafset på, men i flere tilfeller har gruppen forsøkt å kle av offeret før hun har fått hjelp.

Samme type atferd er også observert i Norge. I Oppland rådet politiet jenter til å være forsiktige med gå ute alene på kveldstid etter rapporter om et titalls tilfeller av seksuell trakassering bare siden nyttår. Samtlige gjerningsmenn/gutter var av utenlandsk opprinnelse. En asylsøker i begynnelsen av 20-årene går igjen i tre av sakene.

Den tilvandrede atferden er blitt sjokkerende utbredt på kort tid, og nyttårsaften 2016 anskueliggjorte den nye situasjonen for Europas jenter og kvinner.

Etter masseovergrepene i Köln analyserte tysk politi 1178 timer med videoopptak som ble beslaglagt i etterkant. Det er registrert 1527 lovbrudd, hvorav 529 er seksualforbrytelser. Antallet ofre er oppe i 1218 og rundt halvparten ble ofre for både seksuelle overgrep og tyverier. 153 gjerningsmenn er identifisert og er nesten utelukkende innvandrere. 149 av de identifiserte gjerningsmennene har ikke tysk statsborgerskap. Av disse er 68 asylsøkere, 18 er ulovlige innvandrere, 47 har ikke avklart status, mens fire er såkalt enslig mindreårige asylsøkere og ti har annen oppholdstillatelse i Tyskland. 103 av de identifiserte er fra Marokko og Algerie. Angrepsmennene er like velorganiserte som de er perverterte. Mens en del av mengden forgriper seg på kvinnen, beføler henne, grafser på brystene hennes og stikker fingre inn i enhver kroppsåpning, danner andre menn en beskyttende mur rundt sine medskyldige slik at forbipasserende – eller som det ble rapportert fra Köln: politiet – blir forhindret fra å gripe inn.

I Düsseldorf kom det inn 65 anmeldelser på nyttårsaften. I Hamburg var antallet anmeldelser og straffesaker 133. Likelydende beretninger kom også fra Frankfurt og Stuttgart. Nyhetsbyrået AFP meldte om tilsvarende tilfeller, om enn i mindre skala, i Zürich i Sveits og Saltzburg i Østerrike, mens politiet i Finland rapporterte om uvanlig mange tilfeller av seksuell trakassering i Helsinki på nyttårsaften. Politiet var også på forhånd blitt tipset om at grupper av asylsøkere planla å sextrakassere kvinner og hadde derfor forberedt seg. Tre konkrete tilfeller fant sted på sentralstasjonen i Helsinki, hvor rundt tusen asylsøkere – hovedsakelig fra Irak – hadde samlet seg. I Kalmar i Sverige mottok politiet minst åtte anmeldelser om seksuell trakassering av 15 kvinner mellom 16 og 20 år samme kveld. Det samme ble meldt fra Malmö og Karlstad.

Og modus operandi er alltid den samme; gjerningsmennene jakter i flokk.

Varslet utvikling

Det er ikke tvil om at europeiske myndigheter har visst at å motta store kontigenter av unge innvandrermenn fra noen av verdens mest kvinnefiendtlige land ville få de konsekvensene det nå har fått for vertslandenes kvinnelige befolkning. Det har ikke manglet på varsler om at disse mennenes kulturelle og/eller religiøse betingede syn på kvinner, seksualitet og kvinners bevegelsesfrihet er sterkt avvikende fra vestlige normer.

I flere av landene disse kommer fra bruker gutter og menn seksuell trakassering/overgrep for å jage kvinner ut av det offentlige rom. Seksuell trakassering er da også forferdende utbredt i nesten hele den arabiske verden. Og deres fremgangsmåte fungerer utmerket i Europa også.

I Norge ble den seksuelt aggressive gruppeatferden observert i 2008 og 2011. I 2008 gikk en gjeng med ti somaliske gutter løs på ni voksne kvinner, rev i klærne deres, la dem i bakken og befølte  dem. I 2011 ble to unge kvinner i 20-årene angrepet og befølt av en gjeng på rundt 20 menn på nattbussen i Oslo. Selv forklarte de at de ble klådd på og de «følte det var hender overalt, på brystene, på rumpa og mellom beina.»

Voldsforsker ved Politihøgskolen i Oslo, Ragnhild Bjørnebekk, mente det var grunn til å se alvorlig på fenomenet:

– Jeg oppfatter det som veldig alvorlig. Det å bli stående i en gruppe med mange fremmede som angriper er veldig skremmende for dem som opplever det. Det er også alvorlig for dem som utøver dette. De må jo ha planlagt det, sa Bjørnebekk.

Hun mente da at vi så starten på et nytt fenomen: – Det er viktig å ta det så raskt som mulig før det får mulighet til å utvikle seg. For når et fenomen sprer seg er det mye vanskeligere å stanse det, sa hun til NRK.

Det ble altså advart om fenomenet og faren for spredning i 2008 – for åtte år siden. Likevel har skiftende regjeringer og resten av det innvandringsliberale etablissementet konsekvent unnlatt å ta inn over seg hvilke følger dette kunne få for landets kvinnelige befolkning og ikke minst: våre barn. For øvrig karakteriserte den samme Bjørnebekk allerede i 2007 gjengvoldtekter som et nytt, tilvandret fenomen i Norden.

Bortforklaringsbrigaden

Og at våre myndigheter er vel kjent med problematikken er det ingen tvil om: det er en kjensgjerning at det er og har vært ansett som nødvendig å avholde kurs for særlig mannlige asylsøkere – som i overveiende grad kommer fra Afrika, Asia og Midtøsten – om kvinnesyn og europeiske seksualnormer. Danmark skal innføre det samme. I Sverige vil barne- og eldremininster Åsa Regnér (S) styrke utdannelsen for mindreårige asylsøkere, som Sverige mottok ikke færre enn 35.000 av bare i 2015 – de fleste gutter. Skal tro hvorfor det anses som nødvendig med særlige kurs for asylsøkere hvis dette er et generelt mannsproblem, og ikke har sammenheng med kulturbakgrunn – som for eksempel Antirasistisk senters Rune Berglund Steen og kjønnsforsker Mona Abdel-Fadil og blogger Gunnar Tjomlid – forsøker å fremstille det som? Hva kommer i så fall dette av dersom kulturbakgrunn ikke anses som en del av det påviste, statistiske mønsteret?

Med tanke på bortforklaringsbrigadens virkelighetsfjerne påstander og stormløp mot alle som ikke faller til fote, kan det være grunn til å minne om at grunnleggeren av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Annette Thommesens allerede i 1990 foreslo  et slikt kurs:

Norske koder. Den 14. juli 1990 foreslo stifter og generalsekretær i Noas, og min mor, Annette Thommessen, at innvandrere som ikke forsto norske koder og normer skulle sendes på kjønnskurs. Som hun sa: «Hvis en muslimsk mann tar seg en tur på badestranden og ser 200 jenter ligge med puppene i været, behøver ikke voldtekt å være så veldig langt unna. Kvinner slik han kjenner dem, er dekket til med slør.» Utspillet vekket harme og ramaskrik og grove karakteristikker som «mentalt omskåret» og «rasist» haglet fra innvandrerrepresentanter. Hennes, min mors altså, utspill kom etter en bølge med voldtekter begått av menn med innvandrerbakgrunn.

Hun ble naturligvis prompte kalt rasist – av alle, liksom – av datidens Berglund Steen`er og Tjomlider.

Og i dag betaler Europas jenter og kvinner prisen.

For man skulle jo trodd at europeiske myndigheter som roser seg av å lede land som er kommet langt på likestillingsfronten og i særlig grad er opptatt av kvinners fri- og rettigheter, ville være beredt til å slå hardt ned på unge menn som enten selv eller hvis foreldre har søkt om beskyttelse fra forfølgelse og utrygghet, for så å bruke beskyttelsen til å forfølge og gjøre hverdagen utrygg for halvparten av befolkningen i landet som beskytter – og ikke sjelden finansierer – dem? Som f.eks. å sende dem tilbake til hjemlandet i ekspressfart eller plassere dem på helt lukkede mottak?

Neida, sånt går jo ikke an. Tenk så stigmatiserte og sinte de vil føle seg, da? Stakkars, det er jo ikke sånn at de har noe valg, vet du.

Mye bedre å sitte med hendene i fanget og se på at jenter og kvinners bevegelsesfrihet blir langsomt innskrenket.

Sa jeg forresten hendene i fanget? Unnskyld, myndighetene gjør tross alt noe med saken. De gir som vi har sett veldig gode råd. Til de potensielle ofrene. Som at de f.eks. ikke bør gå alene i områder som før var trygge – og det til tross for at norske menn ifølge visse debattanter er del av en gjennomgående patriarkalsk, dypt rotfestet voldtektskultur; de har nok rett, for det er naturligvis derfor vi støtt leser og hører om at Egon, Benny og Kjell samler seg for å kaste seg over kvinner hvor de enn befinner seg og stikker fingre inn i alle kroppsåpninger mens de unisont skriker: «jeg vil knulle deg!» eller andre sjarmerende sjekkelinjer – men som av en eller annen merkelig grunn ikke er det lenger.

Vil du ikke gjøre noe med overgriperne, kan du alltids appellere til ofrene om å endre atferd

Eller de oppretter egne boblebad for kvinner, egne vogner på tog og vurderer egne kvinneinnhegninger på konsert. Alle som er dumme nok til å stille seg utenfor får skylde seg selv. Hadde du lyst til å gå på konsert med Egon? Sorry, du får nok nøye deg med Valborg hvis du vil stå ubetafset sammen med noen. Satt du deg sammen med Benny og Kjell i fellesboblebadet og ble tafset på av en vilt fremmed kis som dro ned bikinitrusen din og forsøkte å stikke fingrene sine i deg, sa du? Mjaaa, jo, men hvis du ikke setter pris på sånt, så kunne du vel bare ha satt deg i kvinneboblebadet…? Og du ser vel selv at den bikinien din er i minste laget?

Jeg tenker 22 år gamle Line angrer på at hun ikke fulgte ordfører i Köln Henriette Rekers råd om å holde overfallsmennene på en armlengdes avstand på fredag. Eller at hun ikke holdt seg «innenfor sin egen gruppe». Da hadde hun nok sluppet å bli seksuelt trakassert og overfalt av de fredsommelige mennene som utilsiktet kom i hennes vei.

For du vet, gjerningsmennene som opererer i flokk kan absolutt ikke noe for det. Det kan til gjengjeld du, for hva i all verden skal du nå reke ute i det offentlige rom alene etter? Faren din eller mannen/kjæresten din kan vel bare kjøre deg til og fra kveldsvakt – og å være tvunget til å måtte be bekjente om følge når du har tenkt til å bevege deg fra A til B er jo egentlig bare en ekstrabonus: Jo mere vi er sammen og Det Nye Vi og sånn. Og må skjørtet ditt absolutt være så kort eller utringningen din så dyp? Har du ikke hørt om bukser og høyhalsede gensere? Du vet forresten at det er mye bedre for alle å drikke vann isteden for vin?

“Vi har å gjøre med et fenomen som begrenser kvinners bevegelsesfrihet… og truer kvinners deltagelse i alle aspekter av livet”, sa en egyptisk kvinnerettsaktivist om arabiske menns omfattende seksuelle trakassering av landets kvinner.

Den egyptiske kvinneaktivistens utsagn er verdt å tenke litt over, for takket være naive og unnfallende myndigheter og bortforklaringsbrigaden har fenomenet kommet til en gate svært nær deg, din kjære, dine døtre og dine søstre.

Detta blir gøy. Hvis du ikke er så uheldig at du har familie og venner som insisterer på å følge deg hele tiden slik at du går glipp av all moroa da, selvfølgelig.