Innvandring

Folkevandringen: Moralisme overstyrer realiteter

Aftenposten trykker i dag kronikk jeg sendte avisen om en folkevandring ute av kontroll og et politisk lederskap som har abdisert. Hvor Norge og Europa er om kun fem år, våger man knapt å tenke på i dag. Hvor er konsekvensanalysene til de Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande? De er selvsagt fraværende, for skulle trekløveret ta innover seg realitetene måtte de beklage sin uansvarlighet overfor folket.

Aftenposten 18.september: Moralisme overstyrer realiteter

Mediene viser oss kontinuerlig opinionsformende bilder av barn som ankommer Europa fra dysfunksjonelle stater. Det enkleste er selvsagt å følge den spontane og gnagende samvittigheten. Hvem ønsker ikke å hjelpe mennesker i såkalt nød?

gutter_menn_migranter

Men migrasjons- og flyktningbølgen vi ser innover Europa nå, er bare et «skvulp» opp mot antallet som antagelig kommer de neste årene. Tjener verden på at Europas verdier og økonomi kan gå ned på knærne?

Medie-Norge, anført av NRK, har bestemt seg. Vi skal serveres et enøyd og også falskt bilde av hva som skjer på Europas grenseoverganger.

Det kler vårt selvbilde å oppleve oss som godhetens apostler. Å være budbringer av dårlige nyheter er en risikosport i disse tider.

Jeg velger likevel å innta nettopp den rollen. Norge og Europa er for kjært til å la seg ruse seg på godhet.

Hvis ikke politikken legges om, er Norge og Europa om få år ikke lenger det vi kjenner dem som i dag: Åpne demokratier med fungerende velferdsstater basert på frihetsverdier arvet fra opplysningstiden.

Dette er ingen alarm. Det er fornuftsbasert realisme.

Advarte i 1999

Det er demografi og verdier som står på spill. Den første kraftige advarselen fra faglig hold om hva Europas nasjonalstater kunne vente seg, kom i 1999 fra Danmarks ledende demograf Poul Chr. Matthiessen. Han advarte i Jyllands-Posten 29. august om en kulturell omveltning. Den høye innvandringen fører til at integreringsprosessene går i stå. Kultur og religion flytter med folk, og ikke minst religion (islam) blir en sterk identitetsmarkør, særlig blant de unge. Innvandringen vil derfor forandre Danmark, sa Matthiesen.

Vil islam bli verdsliggjort, eller vil islam holde fast ved tradisjoner og kanskje utvikle seg i mer konservativ retning, tenkte Matthiessen høyt, og resonnerte videre: Islam vil sannsynligvis kreve respekt for sin religion, tradisjoner og skikker dess flere tilhengere religionen får. Matthiessen advarte mot et «kulturelt sammenstøt». 

Seks år senere advarte Matthiessen igjen i Jyllands-Posten, nå med et ytterligere forsterket fokus på frihetsverdiene, ikke minst kvinners likestilling. Matthiessen hadde tatt for seg demografien i Midtøsten. Han så hva som kunne komme: Om 25 år (altså i 2030) ville befolkningen der øke fra 377 millioner til 571 millioner, fortalte han.

Matthiessen pekte på det betydelige innvandringspresset dette vil legge på Europa, og henviste så til FNs rapporter om Den arabiske ligaen tidlig på 2000-tallet. Den manglende utviklingen sosialt i den arabiske verden, særlig grunnet mangel på likestilling, bekymret ham: «Det er i denne sammenheng ikke langt fra Midtøsten til Danmark.»

Profetiske spådommer

Matthiessens profetier kan i dag (dessverre) ikke avvises som alarmisme, tvert om var spådommene hans av profetisk karakter.

Denne sommeren har vi blant annet sett et begynnende kvinneopprør i svenske forsteder, der muslimske kvinner forteller at områdene er blitt som ufrie, kvinnefiendtlige byer i Midtøsten. Som i andre større europeiske land har integreringsprosessene gått i stå, slik Matthiesen spådde.

Dette ser vi også i holdningsundersøkelser blant muslimer i Europa: Økende oppslutning om verdier som kolliderer med frihetsverdier. BBC gjennomførte en meningsmåling blant britiske muslimer etter vinterens terror mot Charlie Hebdo. 78 prosent mente at publisering av Muhammed-tegninger er «dypt krenkende».

Så tett på terrorangrepet hadde 27 prosent «noe sympati» med terroristenes motiv. Én av fire mente at «voldelige handlinger» i denne sammenhengen «kan rettferdiggjøres». 11 prosent gikk helt til ytterkanten: De som publiserer bilder av Muhammed, «fortjener å bli angrepet».

I år gikk Matthiessen igjen ut i Jyllands-Posten og advarte mot en ytterligere eskalering av den dramatiske migrasjons- og flyktningbølgen som Europa nå opplever. Dagens folkevandring er bare «et skvulp» i forhold til hvilke volumer som kan komme, sier han.

Igjen uttrykker Matthiessen bekymring for våre verdier. Strømmen fra Afrika og Midtøsten kan føre til «et voldsomt press på europeiske verdier som demokrati, ytringsfrihet og kjønnenes likestilling».

FNs befolkningsprognoser underbygger Matthiesens bekymring. Om bare 15 år vil eksempelvis Afrikas befolkning ha økt fra 1,1 milliarder til 1,5 milliarder. Prognosen for 2050 tilsier en afrikansk befolkning på 2,4 milliarder.

Kun 15 prosent er barn

Nå forteller UNHCR hvem som kom over Middelhavet første halvår. 72 prosent er menn, langt de fleste i alderen 18–35 år. Kun 15 prosent er barn.

Hvor er bildene i mediene av disse unge mennene?

UNHCR forteller videre at siden begynnelsen av juni har 1000 personer daglig krysset grensen fra Hellas til Makedonia og Serbia. Syrere utgjorde kun 34 prosent av ankomstene.

UNHCR har også foretatt en foreløpig undersøkelse av syriske migranter og flyktninger i Hellas. Majoriteten er muslimske menn (83 prosent) i aldersgruppen 18–35 (71 prosent). De fleste bodde i Tyrkia før ferden gikk videre nordover i Europa.

Majoriteten som kommer over Middelhavet, er antagelig ikke flyktninger, sier også danske Røde Kors. Migrasjonen vi ser, skyldes ikke fattigdom. De fattige har ikke råd til å reise. Med økende velstand i Afrika og Asia vil flere ha råd til å utvandre til Europa, viser migrasjonstall fra Verdensbanken (The Spectator 4. september).

Det er nettopp å vandre folk gjør nå. Og flere vil det etter all sannsynlighet bli, noe virkelighetsfjerne Statistisk sentralbyrå fremdeles ikke tror.

I alle vesteuropeiske land har integreringen økonomisk og verdimessig av personer fra islamdominerte stater generelt mislyktes. Jo da, noen klarer seg godt, men på generell basis er tallenes tale klar.

Hvor er konsekvensanalysene?

Konsekvensanalyser verdimessig og økonomisk av folkevandringen som politisk lederskap tillater, er helt fraværende.

Hvor Norge og Europa kan befinne seg om kun fem år, er en tanke jeg vil anta plager godhetsregimet, anført av Jonas Gahr Støre (Ap), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).

Kan de redegjøre for prosjektet sitt? Kan de forklare oss hvorfor dette til slutt skal gå bra?