Innvandring

Folkevandringen: De har oppdaget et svakt Europa

Europa er et svakt kontinent. Det har verden med egne øyne kunnet konstatere den siste tiden. Grensene til kontinentet og de enkelte nasjonalstatene våre er ikke bare porøse. De fremstår som ubrukelige. Her er det bare om å gjøre å vandre inn og ta seg videre til man ankommer landet…

Europa er et svakt kontinent. Det har verden med egne øyne kunnet konstatere den siste tiden. Grensene til kontinentet og de enkelte nasjonalstatene våre er ikke bare porøse. De fremstår som ubrukelige. Her er det bare om å gjøre å vandre inn og ta seg videre til man ankommer landet med det mest innbydende koldtbordet. Signalene ut i verden vil øke vandringen hit. Den som tror noe annet, bør legge tro til side. Den som heller ikke forstår at islams makt også vil øke betydelig på kontinentet, bør finne seg en annen tro.

Tar man et steg tilbake og skuer utover Norge og Europa, forstår man at vi er inne i en tidsepoke som vil endre kulturen vår for alltid. Europa har blottlagt sin svakhet. I menneskerettighetenes vugge er det de myke verdiene som har forrang. Toleranse, barmhjertighet, troen på den andres beste hensikter. De som nå vandrer inn på kontinentet fra islamdominerte land – for det er de som i stort monn kommer – har i like stort monn med seg et annet verdisett. Dette er selvsagt ikke et tema for fakkeltogjournalistene våre.

Jeg kan vise til en undersøkelse fra det verdensledende byrået for holdningsundersøkelser, PEW i 2013. Her kommer følgende frem:

  • Majoriteten afghanere og irakere rettferdiggjør æresdrap av kvinner som har hatt sex utenfor ekteskap.
  • I Pakistan ønsker 84 prosent av muslimene at sharia skal innføres som offisiell lov. Andre aktuelle land for oss i denne folkevandringstiden: Afghanistan (99), Irak (91), Palestinske territorier (89), Bangladesh (82), Marokko (83), Niger (86), Egypt (74), Nigeria (71), Ghana (58) og Senegal (55).
  • Av de som ønsker sharia innført som offisielt lovverk, sier 89 prosent av pakistanere og 85 prosent av afghanere, at steining til døde er rett straff for sex utenfor ekteskap. Støtten i andre aktuelle land er slik: Palestinske områder (84), Egypt (81), Irak (58), Jordan (67), Tyrkia (29), Kosovo (25), og Albania (25).
  • Av de som ønsker sharia innført som offisielt lovverk, vil 79 prosent i Afghanistan ha dødsstraff for frafall fra islam. For andre land er støtten slik: Pakistan (76), Bangladesh (44), Egypt (86), Jordan (82), Palestinske territorier (66), og Irak (42).

I undersøkelsen fremkommer det også at de som ber mest, er de som er mest støttende til sharialovverk.

Når man ser slike tall, forstår man hvordan islams makt i Europa vil øke betydelig med folkevandringen. Analyser rundt dette er uaktuelt for mediene for tiden. Man tror at folk flest kommer for å omfavne frihet og det folkelige fellesskapet? Jeg tror svaret er et klart ja. Det er ren hallelujastemning blant redaktører og deres undersåtter. Alle statistikker som viser at reell integrering av folk fra den islamdominerte verden er en uløst gåte, ignoreres.

Vi kjenner ikke hensiktene til disse mennene på vei gjennom Danmark til Sverige.

Situasjonen i Danmark illustrerer hvorfor europeiske lands system bryter sammen. Det er for mange som kommer. Politi og domstolene har ikke kapasitet til å holde tilbake alle som kommer over grensen mot Tyskland og som nekter å la seg registrere.

Her ser vi hvordan danske muslimer heier frem og hjelper dem som kommer videre uregistrert. I tillegg avdekkes det at lokale muslimske ekstremister smugler folk videre til Sverige.

Vi kan regne med at idet migranter og flyktninger ankommer Sverige og Norge går meldingene straks tilbake til hjemlandene og venner og familie der. Oppskriften på hvordan man uten hindringer kan bevege seg til verdens fremste koldtbord deles. Flere pakker så snippen og drar.

Det er selvtekten som råder på et kontinent som kneler av mengden som kommer.

Krigen i Syria har pågått lenge. Det er først og fremst nå folk berørt av akkurat den kommer. Det skjer fordi folk har forstått at Europas ytre og indre grenser ikke fungerer lenger. Samtidig må man ha med seg at de fleste som kommer ikke er syrere. Langt de fleste, over 70 prosent, er dessuten muslimske menn. Av disse igjen er den store majoriteten unge i alderen 18 – 35 år og nesten halvparten er gift og har barn. Da kan vi regne med at hustruer og barn kommer på familiegjenforening.

Hovedansvaret for denne situasjonen påhviler Tyskland, som nå ikke minst er opptatt av å rense seg for fortidens nazisynder og vise ”verdens frommeste humane ansikt”. Å ha begått tidligere feil skal altså rettes opp med å begå nye feil?