Antisemittisme

Palestinske barn indoktrineres til hat og terror – finansiert av Norge

Palestinian Media Watch er et uavhengig israelsk forskningsinstitutt som samler inn og offentliggjør informasjon om det som skjer i de palestinske selvstyreområdene. De har nylig utgitt en rapport som viser hvordan palestinske barn indoktrineres til hat og terror.

Palestinian Media Watch (PMW) er et uavhengig israelsk forskningsinstitutt, grunnlagt i 1996 av Itamar Marcus, som også er PMWs daglige leder. PMW har som oppgave å overvåke og spre kunnskap om alle sider ved det palestinske samfunnet og utgir jevnlig rapporter som viser et ganske annet bilde av hva som foregår enn hva de palestinske selvstyremyndigheter (PA) ønsker å vise de vestlige land som finansierer dem. Dette gjelder i særdeleshet hva som fortelles norske myndigheter.

Som kjent leder Norge den såkalte «giverlandsgruppen» som ble etablert etter inngåelsen av Osloavtalen i 1993. Det synes ikke å være særlig stor konkurranse om dette vervet, i hvertfall har Norge blitt sittende med det siden den gangen.

Itamar Marcus har vært på besøk i Norge flere ganger, og også besøkt Stortinget der han har lagt frem bevis på at PA sier én ting utad til giverlandene, herunder Norge, men det sies noe ganske annet til befolkningen i de palestinske områder. Etter hva HRS er informert om har interessen for den dokumentasjon PMW kan legge frem vært beskjeden  hos stortingsrepresentantene, kanskje bortsett fra hos Frp.

Hva er Waed?

Som de fleste er kjent med støtter Norge palestinerne med betydelige beløp, totalt ca. 700 millioner kroner i 2022, pluss ca. 300 millioner kroner til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

I tillegg kommer flere hundre millioner USD fra øvrige donorland. Av disse midlene finansierer PA Palestinian Liberation Organization (PLO) med mellom 200 og 300 millioner USD, hvorav Fatah utgjør en egen organisasjon innen PLO. Det er palestinernes president Mahmoud Abbas som er styreleder i Fatah, og det er derfor i Fatah alle beslutninger tas.

Fatah har en egen barneorganisasjon åpen for barn fra 6 til 15 år, kalt «løveungene og blomstene» (viser til henholdsvis gutter og jenter). Organisasjonen er en viktig del av Fatahs utdanningsprogram for palestinske barn, og er derfor direkte underlagt Fatahs sentralkomité.

«Løveungene og blomstene» utgir et medlemsblad kalt Waed (arabisk for «et løfte»), som finansieres av Fatah som igjen mottar penger fra giverlandsgruppen ledet av Norge.

PMW har i lengre tid gjennomgått hva som tas inn i Waed og samlet det man fant i en rapport med tittelen «Teaching terror to tots».

Rapporten viser blant annet at barna læres opp til å tro at jødene ikke har noe historisk grunnlag for å kalle Israel for jødenes hjemland.

Since the third millennium BCE, in other words, 5,000 years ago. [the village] was settled by its Palestinian residents. (Waed, Issue 37, p. 22)

Israelis are branded as «foreigners who came from all ends of the earth, foreigners who did not know Palestine and did not live in it – neither them nor their fathers and forefathers.» (Waed, Issue 36, p. 2)

The Palestinian «absolute right» to destroy Israel creates the «right» to use violence and terror – coined the «…right to wage an armed struggle to take back its stolen homeland.» (Waed, Issue 28, p. 4) Moreover, «the liberation of Palestine will only be achieved through armed struggle.» (Waed, Issue 27 p. 35) And Palestinians have implemented this right to terror: «Just as it fought in the past to defend its land, it is returning to fight in order to take it back.» (Waed, Issue 25, pp. 4-5)

For thousands of years … there is no invader of this land who did not leave it defeated in the end, and that is what will happen to the Zionist invaders. (Waed, Issue 27, p. 23).

Det vi ser er at de vestlige land med Norge i spissen årlig gir milliardbeløp til PA, og at støtten brukes til å undervise barna i en historisk løgn om at jødene ikke har noen historisk tilhørighet til landet.

Enten er våre politikere totalt uvitende om hva som foregår, noe som er utilgivelig tatt i betraktning de enorme beløp som årlig bevilges til PA, alternativt later de som de ikke kjenner til det som skjer. Kanskje de luller seg inn i en slags naiv tro på at dersom de bare får satt opp noen grensesteiner et eller annet sted i det området som etter fredsavtalen med Libanon i dag er en del av Israel. da blir det endelig fred i Midtøsten. For da vil det nye landet Palestina oppstå som et fredselskende demokrati med fulle menneskerettigheter for alle, for jøder, kristne og muslimer, for menn og kvinner, for homser, lesber og hele resten av LHBTQ+ skalaen. Akkurat slik Israel er i dag.

Særlig.

Indoktrinering av barn

Det har lenge vært kjent at palestinske skolebøker har hatt et innhold som best kan beskrives som antiisraelsk og antijødisk, samtidig som såkalte martyrer hylles som forbilder. Et godt eksempel er hyllesten av Dalal Mughrabi, som i 1978 ledet en gruppe fra Fatah som kapret en israelsk buss og drepte 37 sivile israelere, hvorav 12 barn.

Men i Waed er hun fremstilt som et forbilde

Safiyya Da’ajneh is an 11-year-old girl from the Old City of Hebron, but she has the vigor of Dalal Mughrabi in her speech, presence, and belief in the justice of her cause. (Waed, Issue 25, p. 15)

Fatah arrangerer også sommerleirer for barn, som presenteres på denne måten i Waeb:

Fatah cares about the children, and therefore it established the Lion Cubs and Flowers Movement in 1969, and established training camps for them in Jordan, Syria, and Lebanon. This is because the children are the hope of the future, and because the Palestinian struggle is a long-term struggle that must be continued from generation to generation until Palestine is liberated.

Remember that many of Fatah’s leaders were Flowers [i.e., girls] and Lion Cubs [i.e., boys] in the children’s camps in the past. You, the Flowers and Lion Cubs of Palestine, will one day be – Allah willing – the leaders of the movement and the leaders of the Palestinian people on the path to liberating Palestine and returning the Palestinian people to its homeland. (Waed, Issue 28, p. 8)

Norge har flere ganger bedt PA fjerne antisemittiske lærebøker som brukes til å undervise palestinske barn. En artikkel i Aftenposten den 12.11.2019   viser at daværende stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) ba daværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om en redegjørelse for hva som gjøres i forhold til PA:

– Vi må være sikre på at pengene blir brukt til å fremme fred og forsoning, ikke til å bygge opp motsetninger. Derfor vil jeg snarest be utenriksministeren redegjøre for saken og hva regjeringen har gjort da de ble kjent med disse forholdene. Vi vil avvente spørsmål om bevilgninger til etter denne redegjørelsen, sa Huitfeldt.

I tillegg har det vært sterk motstand innad i EU om å utbetale pengestøtte til PA på grunn av antisemittismen i de palestinske skolebøkene.

I dag er rollene byttet om, og Anniken Huitfeldt er selv utenriksminister. Men intet har skjedd. De samme lærebøker brukes fremdeles, og i tillegg kan altså PMW nå opplyse at det finnes noe mer som ingen ennå har omtalt – Waed; dette magasinet ment for barn og som utgis av Fatah der palestinske barn læres opp til at Israel ikke har noen rett til å eksistere der det gjør, at hele området er palestinsk land der det har bodd palestinere i 5000 år, og der palestinske terrorister fremholdes som forbilder. Og at det arrangeres sommerleirer der barna opplæres i dette.

Som sitert ovenfor – the children are the hope of the future, and because the Palestinian struggle is a long-term struggle that must be continued from generation to generation until Palestine is liberated.

Too big to fail?

Den såkalte «Oslo-avtalen» ble undertegnet i 1993 under regjeringen Brundtland. Hovedinnholdet i Oslo-avtalen var at Israel anerkjente PLO som palestinernes rette representant, og at det skulle innføres palestinsk selvstyre på Gaza og på deler av Vestbredden (Judea og Samaria). Avtalen innebar ikke opprettelsen av en selvstendig palestinsk stat.

Det har snart gått 30 år siden avtalen ble inngått, men lite positivt har skjedd siden den gang. Etter at Israel trakk seg helt ut av Gaza i 2005, har terrororganisasjonen Hamas overtatt styret der og sender med jevne mellomrom hjemmelagede raketter på måfå inn i de sydlige deler av Israel, mens PLO gjennom PA har etablert seg med en rekke sugerør inn i de vestlige lands statskasser. PA har all grunn til å være fornøyd, de har fått etablert seg midt inne i den delen av Israel som ble lovlig okkupert fra Jordan etter 6-dagers krigen i 1996 og som deretter ble overført fra Jordan til Israel ved fredsavtalen i 2005.  På toppen av det hele har PLO fått etablert et slags palestinsk NAV med tilsynelatende utømmelige midler uten særlige krav til egeninnsats for å bedre egen situasjon.

Israel har på sin side gjennom Oslo-avtalen akseptert etableringen av et palestinsk selvstyreområde som fungerer som en slags kreftsvulst inne på israelsk område, og som er en konstant trussel mot Israels eksistens.

PA og Israel er uenige om det meste, bortsett fra at Oslo-avtalen er død og begravet for lenge siden.

Likevel fortsetter norske politikere år etter år å sende stadig større beløp til PA til tross for at det er dokumentert av PMW og mange andre at Waed og palestinske skolebøker indoktriner stadig nye generasjoner palstinere med jødehat og at de må følge martyrenes eksempel ved å ta livet av flest mulige jøder, ved blant annet å følge Dalal Mughrabis eksempel.

For norske politikere har støtten til PA blitt et politisk statement som er too big to fail. Det er nedlagt så mye politisk prestisje i at Norge skal ha en ledende rolle i den såkalte fredsprosessen at ingen får seg til å skru igjen pengekranen, til tross for at fredsprosessen i praksis ikke eksisterer.

Derfor vet PA at pengene fortsetter å strømme inn, selv om skolebøkene til palestinske barn fortsetter å hylle alle som begår terror mot Israel, og selv om palestinske kart har utelatt Israel helt.

Vi har fått et uløselig problem. Som leder av giverlandsgruppen har Norge et hovedansvar for at det har blitt slik. Og problemet blir bare større ettersom årene går.