Demografi

Den demografiske islamiseringen av Europa

Mulla Krekar spådde det allerede for 17 år siden: - Europa klarer ikke å endre oss, det er vi som kommer til å forandre dem, sa han. Han pekte på de muslimske kvinnenes fødselstall opp mot de lave tallene for vesteuropeiske kvinner. Et blikk på den allerede islamiseringen av store vesteuropeiske byer, gir Krekar rett.

Vi skrev nylig om den demografiske revolusjonen Europa står overfor, med synkende andel opprinnelsesbefolkninger i en rekke land, og befolkningseksplosjonen vi står overfor i Midtøsten og afrikanske land.

I kjernen av denne demografiske revolusjonen står islam. For maktislam og demokrati er like uforenelig som olje og vann.

Mullaen som snakket sant

Allerede i 2007 uttalte Mulla Krekar til norske aviser følgende om Europa og europeere: «De har ikke klart å forandre oss. Det er vi som skal endre dem.»

Han utdypet utsagnet slik:

Se på utviklingen i befolkningen i Europa der antallet muslimer øker som mygg. Hver vestlige kvinne i EU produserer i gjennomsnitt 1,4 barn. Hver muslimske kvinne i de samme landene produserer 3,5 barn. I 2050 vil 30 prosent av befolkningen i Europa være muslimer.

Krekar sammenlignet muslimer i Vesten med jødene.

Vi er hjemløse og svake og vil være det inntil vi skaper vårt eget land. Livet her har ingen verdi for muslimer. Når vi får et eget land, slik sjiamuslimene har skapt i Iran, da vil muslimene ha full økonomisk og politisk styring.