Samlesak

Uke 15: Kommentarartikler

Denne uken ser vi nærmere på islamiseringen og det økende antallet moskeer i Norge, samt hva NRK-journalisten Atta Ansari har å si om blasfemistriden i sin nye bok. Ferden går så til det stadig pågående asyljukset og regjeringens uforståelige instruks på feltet. Videre har vi kontaktet den verdenskjente sosialpsykologen Jonathan Haidt som hevder sosiale medier gjør ungdom syke, men forklaringen er kanskje ikke de unges bruk av sosiale medier? Derfra går turen til det som nå betegnes som ultravold i Frankrike, som heller ikke er ukjent i Norge. Vi har også sett på den nye forskningsrapporten som avdekker at frykten for alternative medier er grunnløs.

Alt tyder på at islamiseringen av Europa, og Norge, dessverre ikke er noen konspirasjon – selv om den såkalte Ekstremisekommisjonen synes å tro akkurat det, slik det fremkommer i den nylige NOU-en. Det viser blant annet den voldsomme økningen av antall moskeer i Norge, der også den offentlige pengestrømmen bare øker og øker.

Boken til mangeårig NRK-journalist Atta Ansari, av pakistansk opprinnelse, omtales. Ansari har beskrevet den blasfemikultur som eksisterer på landsbygda i Punjab i Pakistan (hvor de fleste pakistanere i Norge kommer fra), der predikanter, advokater og religiøse og politiske bevegelser samarbeider om å senke terskelen for represalier mot blasfemianklagede. Hva sier det om hvilke verdier de samme lever med i Norge?

Nylig ble det også kjent Utlendingsdirektoratet (UDI) er kjent med storslått asyljuks der pakistanere lyver om at de er afghanere. Asyljuks er ikke noe nytt, men nå kan det tyde på at regjeringen har stukket kjepper i hjulene for at UDI og vår ambassade i Pakistan kan klare å få avdekket asyljuks.

Så har vi kontaktet Jonathan Haidt som gir smarttelefoner og sosiale medier skylden for epidemien av psykiske lidelser blant unge mennesker, der vi tror forklaringen ikke nødvendigvis ligger hos de unge selv. Haidt mener vi har et glimrende poeng – men vårt poeng gjør dessverre ikke saken bedre.

Så registrer vi at franske storaviser har kastet berøringsangstens silkehansker. De peker på at volden er innvandret, at den er ekstrem, at den er annerledes og økende og den forekommer helt ned i barnehagen. Den benevnes den med sitt presise navn: ultravold. Den innvandrede volden rir nå Frankrike som en mare og mediene bretter ut en rekke saker om skolevold. I likhet med i Norge kryper alderen på voldsutøverne nedover, samtidig som omfanget øker.

Ryktet til alternative meder er nådeløs: Ekkokammer. Høyreekstreme. Trussel mot demokratiet. Lavt utdannet. Søppel. Men nå viser en ny dansk studie at frykten for alternative medier er grunnløs, kanskje tvert om. For funnene viser en sterk sammenheng mellom brukerne av alternative medier og høy politisk interesse, som jo er egenskap som vanligvis anses som en demokratisk ressurs.

Vi setter forøvrig fortsatt pris på innspill og tilbakemeldinger, og er like spent på veien videre.

Her er ukens artikler – god leselyst!

Den taktfaste islamiseringen er ingen konspirasjon

Sjokkerende økning i antall moskeer i Norge

Jonathan Haidt til HRS: – Glimrende poeng, da blir det enda verre

Atta Ansari: Blasfemistridens blodige historie

Regjeringen har rotet til muligheten for å avdekke asyljuks

I Frankrike kalles det ultravold

Frykten for alternative medier er grunnløs