Finansiering

Sjokkerende økning i antall moskeer i Norge

HRS kan avsløre at antallet moskeer i Norge med krav på offentlig finansiering har så godt som doblet seg fra 2010 til 2023. På norsk jord befinner det seg nå hele 263 moskeer. Rekordbeløpet 259 millioner kroner gikk til moskeer i fjor fra oss skattebetalere.

Årlig legger regjeringen ut en liste over alle tros- og livssynsamfunn i Norge som er berettiget statlig økonomisk støtte etter antall medlemmer. Vi har gjennom årene fulgt med oppdateringene, og trekkene er entydige hva gjelder islams vekst i Norge. Veksten er formidabel. Islam styrker seg taktfast fra år til år.

Den konkrete veksten

I 2010 fantes det 133 moskeer spredt utover Norge, i storbyer og på mindre steder.

Åtte år senere, i 2018, hadde antallet vokst med 86 nye moskeer på listen, til 219 moskeer på statens «lønningsliste».

Regjeringens egne tall viser at i 2023 hadde antall moskeer i Norge vokst til 263. Altså en vekst på hele 45 moskeer fra 2018 som utløser skattemidler per medlem. Dette tilsvarer i snitt åtte nye moskeer per år. Veksten fra 2018 til 2023 er på 20 prosent.

Per 1. januar 2024 var det 357 kommuner i Norge. Vi nærmer oss med andre ord i snitt én moské per kommune i landet, liten som stor.

Hver eneste moské på regjeringslisten utløser skattemidler per medlem. Midlene per medlem øker for hvert år, i og med at antall medlemmer i Den norske kirke (DNK) synker årlig. For staten kompenserer nedgangen i DNK med å videreføre DNKs virksomhet gjennom et statlig rammetilskudd. Når dette tilskuddet deles på antall medlemmer i DNK, blir dette det samme beløpet andre tros- og livssynssamfunn får per medlem. Derfor øker beløpet per medlem årlig.

I 2018 gikk det svimlende 187 millioner kroner til moskeene i landet vårt, et beløp som gikk som en farsott i sosiale medier etter at HRS som første instans kunne legge beløpet på det offentlige bordet.

I 2021 økte den offentlige moskéstøtten til 222 millioner kroner.

Raus støtte til fundamentalister

I 2023 var beløpet for støtte per medlem gått opp til 1.419 kroner. Dermed gikk det samlede statlige beløpet til moskeenes virksomhet opp til hele 259 millioner kroner dette året. 

De fire største mottakerne var disse moskeene:

  • DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA – 8.880 medlemmer, støtte på 10,2 millioner kroner.
  • TAWFIIQ ISLAMSK SENTER – 6.634 medlemmer, støtte på 9,4 millioner kroner.
  • CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT NORGE  – 6.356 medlemmer, støtte på i overkant av 9 millioner kroner.
  • ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY – 5.213 medlemmer, støtte på 7,4 millioner kroner.

De tre sistnevnte er å klassifisere som ideologiske fundamentalistiske moskeer. I somalisk-dominerte Tawfiiq er minimum i underkant av 1.000 barn i koranskole som undervises av om lag 30 lærere. Islamic Cultural Centre baserer seg på læren til Maududi, som var en ideologisk inspirator for opprettelsen av Taliban og al-Qaida. I Jamaat-moskeen er fremdeles den bokstavtro antisemitten Ali Nehmat Shah imam.

Humanetisk forbund, som arbeider aktivt for avkristning av Norge, mottok svimlende 160,4 millioner kroner for sine 113.054 medlemmer.

Men det er enda mer penger i omløp

I 2016 hadde Norge 141.000 medlemmer av moskeer. Det var en oppgang på 44 prosent de siste årene den gang.

I 2023 økte medlemsmassen seg til 182.607 personer. Medlemsmassen økte altså med over 41.000 personer på syv år. Dette betyr at vi kan forvente at i løpet av to år vil medlemmer av moskeer øke til i overkant av 200.000.

I disse beløpene hva gjelder tilgang til penger, er ikke en gruppe som Islam Net registrert. I 2022 hadde Islam Net driftsinntekter på over 100 millioner kroner gjennom den såkalte Iman Foundation. Islam Net driver aktivt og søker midler nasjonalt og ikke minst internasjonalt gjennom kampanjer særlig i sosiale medier, men også overfor internasjonale aktører blant fundamentalister, som inderen Zakir Naik. Han er nektet innreise til en rekke vestlige land, samt India og Bangladesh under hatlover.

Islam Net har fått klarsignal fra Plan- og bygningsetaten til å omgjøre det oppkjøpte Oslo skytesenter (prislapp 63 millioner kroner), til en stormoské. Islam Net retter seg særlig mot ungdom, og driver aktiv konvertering av ikke-muslimsk norsk ungdom til islam.

Det ser ikke ut til at det er noen som helst politisk vilje til å stoppe veksten av demokratisk undergravende organisasjoner og moskeer som sverger til ureformert, bokstavtro islam.