Samlesak

Uke 14: Kommentarartikler

Denne ukens kommentarartikler har på ulike måter fokus på hva som sies og hva som ikke sies, eller løgner og sannheter i politikkens verden om du vil. Vi går æreskulturen enda nærmere i sømmene og ser på forekomsten av kjønnslemlestelse i Norge og vi analyserer hvordan løgnens psykologi fungerer i både æreskulturen og i norsk politikk. Vi stiller også spørsmålet om vi virkelig fortjener de politikerne som sitter i dagens Storting og vi ser nærmere på en nylig avsagt dom som viser at man i praksis kan være rettsløs selv om man vinner i retten.

Vi i HRS er fremdeles i en omstillingsprosess der ikke alt praktisk ved overgangen fra daglige til ukentlige publiseringer ennå er på plass. Enn så lenge har vi besluttet å samle alle ukens saker i en «samlesak», slik at de er enkle å finne fram til.

Spesielt utfordrende er det at formatet på rights.no ikke er tilpasset den nye publiseringsformen, men her mangler vi foreløpig kunnskaper om WP (publiseringsverktøyet). Det håper vi å få på plass, eller vi må kaste oss rundt på kurs selv. Vi er heller ikke i mål med hvordan vi jobber internt, da vi lett ramler i lese- og sjekkefella, så sakene vokser oss over hodet og det blir enda mer å sile ut. Her må vi bare ta oss selv i nakken – så ha tålmodighet med oss.

Vi har så langt ikke rukket å se på innsendte leserinnlegg, men vi oppfordrer leserne til å fortsette å sende innlegg og vil i løpet av våren etablere en egen spalte: «Ukens leserbrev».

Tilsvarende har vi etter ønske fra leserne lagt ut «Ukens gjensyn», der vi henter fram artikler fra arkivet.

Vi setter som alltid pris på innspill og tilbakemeldinger og er spent på veien videre. Her er ukens artikler – god leselyst!

(Forsideillustrasjon: Kurt Westergaard)

«Mørketallene er skyhøye», sier eksperter. Hva gjør Stortinget nå?

Vant i retten – er likevel rettsløs

Norsk støtte til UNRWA er en voksende skandale

Fortjener vi slike politikere?

Unge menn med styrke

Løgnen i æreskulturen